Ktl-icon-tai-lieu

Giải trình tự gen và hệ gen chương 10

Được đăng lên bởi somethingright93
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10:
GIẢI TRÌNH TỰ GEN VÀ HỆ GEN
Nội dung chính:
10.1 Phương pháp luận đối với giải trình tự ADN.
10.2 Cách thức sắp xếp trình tự một hệ Gen.

Phần đầu tiên của cuốn sách cho biết làm thế nào để thực hiện một cách tốt nhất
việc tách dòng hay tiến hành PCR có thể cung cấp một mẫu tinh khiết của một gen
riêng biệt, hoặc bất kỳ một trình tự ADN nào khác, được phân tách từ tất cả các
gen khác và các trình tự ADN bên trong tế bào. Giờ đây, chúng ta có thể hướng sự
chú ý đến những cách thức mà ở đó, việc tách dòng, PCR và các kỹ thuật phân tích
ADN khác đã được sử dụng để nghiên cứu về các gen và các hệ gen. Chúng ta sẽ
xem xét dựa trên 3 phương diện nghiên cứu về sinh học phân tử:
 Các kỹ thuật được sử dụng để tìm ra trình tự Nucleotit của các gen riêng
biệt và toàn bộ hệ gen (chương này);
 Các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu sự biểu hiện và chức năng
của những gen riêng biệt (Chương 11);
 Các kỹ thuật được dùng để nghiên cứu hệ gen hoàn chỉnh (Chương 12).

Kỹ thuật quan trọng nhất chắc chắn có thể sử dụng trong sinh học phân tử là giải
trình tự ADN, bằng cách đó ta có thể xác định được thứ tự chính xác của các
Nucleotit trong một đoạn ADN. Các phương pháp giải trình tự ADN đã có cách
đây khoảng 40 năm và kể từ giữa những năm 1970, việc giải trình tự đã có thể thực
hiện được một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngay từ đầu, các kỹ thuật này đã
được áp dụng với những gen riêng biệt, tuy nhiên kể từ đầu những năm 1990, số
lượng trình tự của toàn bộ hệ gen thu được ngày một tăng. Trong chương này,
chúng ta sẽ nghiên cứu về phương pháp luận sử dụng trong việc giải trình tự ADN
và kiểm tra cách thức mà những kỹ thuật ấy được sử dụng trong các công trình về
hệ gen.

10.1 Phương pháp luận đối với giải trình tự ADN
Có nhiều phương pháp khác nhau để giải trình tự ADN, phổ biến nhất là phương
pháp kết thúc chuỗi được phát mình đầu tiên bởi Fred Sanger và các cộng sự vào
giữa những năm 1970. Trình tự kết thúc chuỗi mang tính ưu việt vì những lí do
khác nhau, ít nhất là kỹ thuật này tương đối dễ thực hiện và có thể tự động hóa
được. Cũng trong chương này, ở những phần sau, chúng ta sẽ thấy, để giải trình tự
một bộ gen hoàn chỉnh, một số lượng rất lớn những thí nghiệm trên các trình tự
gen riêng biệt phải được thực hiện, và sẽ mất nhiều năm để thực hiện những điều
này bằng tay. Chính vì vậy, những kỹ thuật giải trình tự tự động là thực sự cần
thiết nếu như một công trình về hệ gen được hoàn thành trong một khoảng thời
gian hợp lý.
Một phần của chiến lược tự độ...
Chương 10:
GIẢI TRÌNH TỰ GEN VÀ HỆ GEN
Nội dung chính:
10.1 Phương pháp luận đối với giải trình tự ADN.
10.2 Cách thức sắp xếp trình tự một hệ Gen.
Phần đầu tiên của cuốn sách cho biết làm thế nào để thực hiện một cách tốt nhất
việc tách dòng hay tiến hành PCR có thể cung cấp một mẫu tinh khiết của một gen
riêng biệt, hoặc bất kỳ một trình tự ADN nào khác, được phân tách từ tất cả các
gen khác và các trình tự ADN bên trong tế bào. Giờ đây, chúng ta có thể hướng sự
chú ý đến những cách thức mà ở đó, việc tách dòng, PCR và các kỹ thuật phân tích
ADN khác đã được sử dụng để nghiên cứu vcác gen và các hệ gen. Chúng ta sẽ
xem xét dựa trên 3 phương diện nghiên cứu về sinh học phân tử:
Các kỹ thuật được sử dụng để tìm ra trình tự Nucleotit của các gen riêng
biệt và toàn bộ hệ gen (chương này);
Các phương pháp được s dụng để nghiên cứu sự biểu hiện chức năng
của những gen riêng biệt (Chương 11);
Các kỹ thuật được dùng để nghiên cứu hệ gen hoàn chỉnh (Chương 12).
Kỹ thuật quan trọng nhất chắc chắn thể sử dụng trong sinh học phân t là giải
trình tự ADN, bằng cách đó ta thể xác định được thứ tự chính xác của các
Nucleotit trong một đoạn ADN. Các phương pháp giải trình tự ADN đã cách
đây khoảng 40 năm và kể từ giữa những năm 1970, việc giải trình tự đã có thể thực
hiện được một cách nhanh chóng hiệu quả. Ngay từ đầu, các kỹ thuật này đã
được áp dụng với những gen riêng biệt, tuy nhiên kể từ đầu những năm 1990, số
lượng trình tự của toàn bộ hệ gen thu được ngày một tăng. Trong chương y,
chúng ta sẽ nghiên cứu về phương pháp luận sdụng trong việc giải trình tADN
kiểm tra cách thức mà những kỹ thuật ấy được sử dụng trong các công trình về
hệ gen.
Giải trình tự gen và hệ gen chương 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải trình tự gen và hệ gen chương 10 - Người đăng: somethingright93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giải trình tự gen và hệ gen chương 10 9 10 688