Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài 33 điều chế hidro- phản ứng thế

Được đăng lên bởi mainplaygmai-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 33

ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ

I/ Mục Tiêu
1/Kiến thức :
- Biết được phương pháp ,nguyên liệu dùng để điều chế khí H2
- Hiểu được bản chất của phản ưng thế
2/ Kỹ năng :
-Lắp ráp các dụng cụ điều chế H2 trong phòng TN.
3/ Thái độ:
- Nghiêm túc ,hợp tác ,tích cực xây duejng bài.
II/Chuẩn bị
- Ống nghiệm, ống vuốt nhọn ,ống dẫn , chậu thủy tinh ,mặt kính ,đèn cồn.
- HCL, Zn.
- Hình phóng lớn H 5.6
III/ Tiến trình dạy và học:
1/ Ổn định lớp :Kiểm tra sĩ số.
2/ Bài cũ:
- Thế nào là chất khử, chất oxi hoá, sự khử,sự oxi hoá ?
- Phản ứng oxi hóa- khử là gì? Cho ví dụ
3/ Bài mới :
ĐVĐ: Hidro co rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống và trong công nghiệp , Vậy làm
thế nào để điều chế hidro , để đáp ứng nhu cầu đó chúng ta cùng tìm hiểu bài 33 .Điều chế
H2 –phản ứng thế.
Hoạt động của giáo viên
HĐ1: Tìm hiểu về phuong pháp
điều khí H2 trong phòng thí
nghiệm
- Gọi 1 hs đọc TN
- HD làm TN
+ Cho 2-3 viên kẽm vào ống
nghiệm,cho tiếp 2-3 ml dd HCl
vào.
+ Quan sát và ghi lại hiện tượng
+ Chờ 1 lát cho khí H2 đẩy hết ko
khí ra khỏi ống nghiệm
+Đưa tàn đóm còn đỏ vào đầu
ống nghiệm .Quan sát và ghi
nhận.
+Đưa que đóm còn cháy vào đầu

Hoạt động của học sinh

Ghi bảng
I/Điều chế khí Hidro
1/ Trong phòng TN

-Hs đọc TN

ống nghiệm . Quan sát và ghi
nhận
+ Nhỏ vài giọt dd trong ống
nghiệm lên mặ kính rồi đem cô
cạn.Quan sát và ghi lại hiện tượng
- Yêu cầu 1 hs nhắc lại TN
-Phát phiếu học tập
-Làm TN
- Lần lượt hỏi từng câu:
+Cho Zn và HCl vào ống nghiệm
ta thấy hiện tượng gì ?
+Cho tan đóm vao đầu ống
nghiệm ta thấy hiện tượng gì ?
+ Cho đóm đang cháy vao đầu
ống nghiệm ta thấy hiện tượng
gì ?
+ Vậy khí đó là khí gì ?
+Sau khi cô cạn dd trong ống
nghiệm ,các e thu được gì ? (chất
gi )?
+Vậy mời 1 bạn lên viết ptpư

-Hs nhắc lại các bước
TN
-Hs quan sát
Tn và ghi lạinhận xét
b/Nhận xét
-Có bọt khí ,Zn tan dần
-Có bọt khí trên bề mặt
viên kẽm ,thoát ra khỏi -Than hồng bùng cháy
chất lỏng ,Zn tan dần
-Than hồng bùng cháy -Khí cháy với ngọn lửa
do khí trong ống xanh nhạt
nghiệm thoát ra
-Khí thoát ra cũng cháy -→Khí thoát ra là khí H2
-Thu được ZnCl2(rắn,trắng)
-Khí Hidro
-Sau khi cô cạn ta được Zn + 2HCl →FeCl2 +H2↑
chất rắn màu trắng
GV hướng dẫn viết pt
-1 hs lên bảng
-Dùng H2S04 ,Fe,Al
Al + 2HCl →FeCl + H2↑
-1 hs lên bảng

+Thay vì HCl và Zn ta có thể
dùng những hóa chất nào khác ma
ta vẫn thu được khí H2 ?
+ Một em viết pt :Fn + HCl
;Al+ H2SO4
* Nếu muốn điều chế khí H2 với
lượng lớn ta sẽ sử dụng như hình
5.6 SGK/115
-Giới thiệu cách điều chế cho dd
axit HCl vào phễ...
Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ
I/ Mục Tiêu
1/Kiến thức :
- Biết được phương pháp ,nguyên liệu dùng để điều chế khí H
2
- Hiểu được bản chất của phản ưng thế
2/ Kỹ năng :
-Lắp ráp các dụng cụ điều chế H2 trong phòng TN.
3/ Thái độ:
- Nghiêm túc ,hợp tác ,tích cực xây duejng bài.
II/Chuẩn bị
- Ống nghiệm, ống vuốt nhọn ,ống dẫn , chậu thủy tinh ,mặt kính ,đèn cồn.
- HCL, Zn.
- Hình phóng lớn H 5.6
III/ Tiến trình dạy và học:
1/ Ổn định lớp :Kiểm tra sĩ số.
2/ Bài cũ:
- Thế nào là chất khử, chất oxi hoá, sự khử,sự oxi hoá ?
- Phản ứng oxi hóa- khử là gì? Cho ví dụ
3/ Bài mới :
ĐVĐ: Hidro co rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống và trong công nghiệp , Vậy làm
thế nào để điều chế hidro , để đáp ứng nhu cầu đó chúng ta cùng tìm hiểu bài 33 .Điều chế
H
2
–phản ứng thế.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng
HĐ1: Tìm hiểu về phuong pháp
điều khí H
2
trong phòng thí
nghiệm
- Gọi 1 hs đọc TN
- HD làm TN
+ Cho 2-3 viên kẽm vào ống
nghiệm,cho tiếp 2-3 ml dd HCl
vào.
+ Quan sát và ghi lại hiện tượng
+ Chờ 1 lát cho khí H
2
đẩy hết ko
khí ra khỏi ống nghiệm
+Đưa tàn đóm còn đỏ vào đầu
ống nghiệm .Quan sát và ghi
nhận.
+Đưa que đóm còn cháy vào đầu
-Hs đọc TN
I/Điều chế khí Hidro
1/ Trong phòng TN
Giáo án bài 33 điều chế hidro- phản ứng thế - Trang 2
Giáo án bài 33 điều chế hidro- phản ứng thế - Người đăng: mainplaygmai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án bài 33 điều chế hidro- phản ứng thế 9 10 272