Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án địa lý lớp 7

Được đăng lên bởi huyenthieu09
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án địa 7
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7 NĂM HỌC 2011 -2012
THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
Ngày soạn : 21-8-2011
Ngày dạy :22-8-2011
DÂN SỐ

Tiết 1
Bài 1 :
I. Mục tiêu bài học :
Sau bài học, HS đạt được :
1.Kiến thức:
-Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên
nhân và hậu quả của nó
2. Kĩ năng:
- Đọc và hiểu các xây dựng tháp dân số.
- Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế
giới.
- Rèn luyện cho HS một số kỹ năng sống sau: tư duy,tự nhận thức,giải quyết vấn đề,
….
3. Thái độ :
- Ủng hộ các chính sách và các hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí.
II. Chuẩn bị :
- Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu Công nguyên đến năm 2050.
- Ảnh 2 tháp tuổi.
- Bảng phụ, phiếu học tập
III. Tiến trình daỵ học:
A. Bài cũ :
Gv kiểm tra sách vở của học sinh
B. Bài mới:
Gv giới thiệu bài
Hoạt động 1:/Nhóm Cả lớp
GV cho HS đọc thuật ngữ “Dân số”( Tr.186/
sgk) và đoạn kênh chữ “Kết quả điều tra…
một địa phương…” SGK/Tr.3
? Làm thế nào để người ta biết được tình
hình dân số ở một địa phương?
HS trả lời, GV giới thiệu về ý nghĩa của các
cuộc điều tra dân số.
 GV giới thiệu : theo tổng điều tra dân số
Thế Giới năm 2000 thì dân số Thế Giới
khoảng 6 tỉ người.
GV khẳng định : Dân số là nguồn lao động
quý báu cho sự phát triển KT – XH của một
địa phương, và dân số được biểu hiện cụ thể
bằng 1 tháp tuổi ( tháp dân số )

1. Dân số, nguồn lao động.
- Các cuộc điều tra dân số cho biết
tình hình dân số, nguồn lao động…
của một địa phương, một nước.

- Dân số được biểu hiện cụ thể
bằng một tháp tuổi.

Giáo án địa 7
GV hướng dẫn HS quan sát 2 tháp tuổi ( H 1.1
sgk/ Tr.4 )
GV cho HS đánh số thứ tự1,2, 3, 4 trên hình
1.1
? Dựa vào hình 1.1/ Tr.4, hãy cho biết tên, vị
trí mang số 1, 2, 3, 4 trên 2 tháp tuổi?
HS trả lời, GV nhận xét và chuẩn xác :
1 : độ tuổi  cột dọc
3: Nữ  phải
2 : Nam  trái
4 : số dân  chiều
ngang
Và số lượng người trong các độ tuổi từ 0 – 4
đến 100+ luôn được biểu diễn bằng một băng
dài hình chữ nhật.
Yêu cầu HS cả lớp quan sát và cho biết:
? Tháp tuổi được chia thành mấy màu ? ý
nghĩa các màu ?
HS : Tháp tuổi chia thành 3 màu, mỗi màu
biểu thị các nhóm tuổi khác nhau :
Đáy tháp ( màu xanh lá cây ) : từ 0 – 14 tuổi :
nhóm tuổi những người dưới độ tuổi lao động.
Thân tháp ( màu xanh dương ) : từ 15 – 59
tuổi : nhóm tuổi những người trong độ tuổi lao
động.
Đỉnh tháp ( màu cam ) : từ 60 – 100+ tuổi :
nhóm tuổi những người trên độ tuổi lao động.
? Các em thuộc nhóm tuổi nào ?
GV tổ c...
Giáo án địa 7
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7 NĂM HỌC 2011 -2012
THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
Ngày soạn : 21-8-2011
Ngày dạy :22-8-2011
Tiết 1 Bài 1 : DÂN SỐ
I. Mục tiêu bài học :
Sau bài học, HS đạt được :
1.Kiến thức:
-Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên
nhân và hậu quả của nó
2. Kĩ năng:
- Đọc và hiểu các xây dựng tháp dân số.
- Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế
giới.
- Rèn luyện cho HS một số kỹ năng sống sau: tư duy,tự nhận thức,giải quyết vấn đề,
….
3. Thái độ :
- Ủng hộ các chính sách và các hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí.
II. Chuẩn bị :
- Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu Công nguyên đến năm 2050.
- Ảnh 2 tháp tuổi.
- Bảng phụ, phiếu học tập
III. Tiến trình daỵ học:
A. Bài cũ : Gv kiểm tra sách vở của học sinh
B. Bài mới: Gv giới thiệu bài
Hoạt động 1:/Nhóm Cả lớp
GV cho HS đọc thuật ngữ “Dân số”( Tr.186/
sgk) và đoạn kênh chữ “Kết quả điều tra…
một địa phương…” SGK/Tr.3
? Làm thế nào để người ta biết được tình
hình dân số ở một địa phương?
HS trả lời, GV giới thiệu về ý nghĩa của các
cuộc điều tra dân số.
GV giới thiệu : theo tổng điều tra dân số
Thế Giới năm 2000 thì dân số Thế Giới
khoảng 6 tỉ người.
GV khẳng định : Dân số là nguồn lao động
quý báu cho sự phát triển KT – XH của một
địa phương, và dân số được biểu hiện cụ thể
bằng 1 tháp tuổi ( tháp dân số )
1. Dân số, nguồn lao động.
- Các cuộc điều tra dân số cho biết
tình hình dân số, nguồn lao động…
của một địa phương, một nước.
- Dân số được biểu hiện cụ thể
bằng một tháp tuổi.
Giáo án địa lý lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án địa lý lớp 7 - Người đăng: huyenthieu09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Giáo án địa lý lớp 7 9 10 38