Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử Bài 18 môn Vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi Huỳnh Thị Xuân Thắm
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TÂN PHƯỚC
LỚP 10A1

KIỂM TRA BÀI CŨ

1/. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy?
2/. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song là gì?

BÀI 18. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH.
MÔMEN LỰC

Trục quay của đĩa mômen đi qua vị trí
nào trên đĩa?

N

Khi đĩa đứng yên, hãy chỉ ra các cặp
lực cân bằng tác dụng vào đĩa?
P

Hãy nhắc lại định nghĩa giá của lực?

Hãy quan sát và cho biết trạng thái của
đĩa?

F1

Đĩa quay theo chiều kim đồng hồ.
Khi lực tác dụng có giá đi không qua
trục quay, hãy quan sát và cho biết
trạng thái của đĩa?

F1

Hãy cho biết chiều quay của đĩa?

Thay

đổi

phương của lực

F1

Hãy cho biết
chiều nào?

F2

Ngược chiều kim đồng hồ.

F2 quay theo
làm đĩa

d2

d1
F1

F2
Giá

F1

F1

F2

F1

F2

d3

d1

d2

F1

M1= M2+ M3

F3

F1d1= F2d2+ F3d3
F2

Hãy phát biểu quy tắc mômen lực?

2)Chú ý:
Hình 18.2
F2

d2

0

F1
d1

Trục quay

F
dF

N

dN

O

Cách xác định cánh tay đòn

d

F

O

Bài 3: Cho F =20 N, khoảng cách từ trục quay đến giá của lực là 20 cm. Tìm momen lựcF đối với trục
quay O là?

d

F =20 N
d =0,2 m
F

Momen của lực F đối với trục quay O là

M = F.d = 20.0,2 =4 (Nm)

O

F

O

C

B
P

Cách xác định cánh tay đòn

d1

F1

O

d2

F2

Bàn đạp xe

A

Fđh
C

O

F

Cách xác định cánh tay đòn
F
A

C

P
O



H

B
dP
dF

F1d1= F2d2

F1

F2

O

d2

d1

Dùng gậy để khiêng một cỗ máy

F2
F1

d2

d1
O

Thảo luận nhóm: 5 phút

P=20 (N)
OB=2 (m);
OA=1 (m)
=30

F

0

Tính F=?

B

A

O



P

F=

(N)

F
B

A
dF
O



P
C

dP

d1

d2

Quả cân
SỮA HỘP

P1

P2

Trục quay

d

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện tử Bài 18 môn Vật lý lớp 10 - Người đăng: Huỳnh Thị Xuân Thắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo án điện tử Bài 18 môn Vật lý lớp 10 9 10 356