Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử khoa học 4 bài 58

Được đăng lên bởi Hồng Ngọc
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính chào các thầy
cô giáo và các em !

Giáo viên : NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

Kiểm tra bài cũ:

Em hãy nêu những điều
kiện để cây sống và phát
triển bình thường ?

HĐ1: Tìm hiểu nhu cầu nước của các loại
thực vật khác nhau:

THẢO
LUẬN

Phân loại các nhóm cây theo nhu cầu về
nước
Cây sống Cây sống Cây sống Cây sống
dưới
nơi khô ở nơi ẩm vừa ở trên
nước
hạn
ướt
cạn vừa ở
dưới nước

Phân loại các nhóm cây theo nhu cầu về
nước .
Cây sống
dưới nước

Cây sống
nơi khô
hạn

Cây sống
ở nơi ẩm
ướt

Cây sống
vừa ở trên
cạn vừa ở
dưới nước

Bèo, rong
Xương
Khoai
Rau muống ,
rêu,
rồng , thầu môm , rau dừa , cây lưỡi
tảo,khoai dầu, thuốc rệu , rau mác , cỏ…
nước ,
bỏng,
má, cỏ bợ ,
đước,
thông phi
rêu,
chàm, rau lao , tỏi…
dương
muống…
xỉ…

-

CÂY SỐNG NƠI KHÔ
CẠN

Cây dứa

1

Cây phi lao

Cây tỏi

Cây xương rồng

Cây hành

•CÂY SỐNG
NƠI ẨM ƯỚT

Cây ráy

Cây rêu

Cây lá lốt

Cây dương xỉ

Cây cói

Cây rau má

•CÂY SỐNG
DƯỚI NƯỚC

Cây bèo

Cây rong

Cây rau muống

Cây dừa nước

Cây bèo tây

Cây đước

Cây sen

•CÂY VỪA SỐNG TRÊN
CẠN, DƯỚI NƯỚC .

Cây rau muống

Cây dừa

Em có nhận xét gì về nhu cầu
cần nước của các loại cây?
•

Các loài cây khác nhau thì có
nhu cầu về nước khác nhau
,có cây chỉ sống được khô hạn
, có cây ưa ẩm , có cây vừa
sống được ở trên cạn vừa
sống ở dưới nước.

HOẠT ĐỘNG 2

NHU CẦU NƯỚC CỦA
TỪNG GIAI ĐOẠN PHÁT
TRIỂN CỦA CÂY
•

Nhu cầu nước của thực vật
* Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước ?

Cây lúa cần nhiều nước từ lúc mới
cấy đến lúc làm đòng.
-

* Tại sao vào giai đoạn mới cấy và làm đòng, cây lúa lại cần nhiều nước?

- Giai đoạn mới cấy lúa cần nhiều nước
để sống và phát triển, giai đoạn làm

Nhu cầu nước của thực vật

Cây ngô : lúc ngô nảy mầm đến lúc ra hoa cần có đủ nước
nhưng đến lúc bắt đầu vào hạt thì không cần nhiều nước nữa.
-Cây rau cải, cây xà lách , xu hào cần phải có nước thường
xuyên.

*Khi thời tiết thay đổi , nhu cầu về nước của cây thay
đổi như thế nào ?
Khi thời tiết thay đổi, nhất là khi trời nắng nhiệt độ
ngoài trời tăng cao cần phải tưới nhiều nước cho
cây.

Nhu cầu cần nước của cây

- Trong những giai đoạn phát triển khác nhau cây cần
những lượng nước khác nhau.
- Khi thời tiết thay đổi , nhu cầu về nước của cây cũng
thay đổi .Vào những ngày nắng nóng lá cây thoát hơi nước
nhiều nên nhu cầu nước của cây cũng cao hơn . Biết được
những nhu cầu về nước của cây để có chế độ tưới tiêu hợp
lý cho từng loại cây vào từng thời kì phát triển của cây mới
có thể đạt năng suất cao .

TRÒ CHƠI : BẠN N...
Kính chào các thầy
cô giáo và các em !
Giáo viên : NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Giáo án điện tử khoa học 4 bài 58 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện tử khoa học 4 bài 58 - Người đăng: Hồng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo án điện tử khoa học 4 bài 58 9 10 582