Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử môn Địa lý lớp 5

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Địa lí : CHÂU MĨ (TT)
I.MỤC TIÊU :
1 .T,KN :
- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có nền công
nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai
thác khoáng sản để xuất khẩu.
- Biết vị trí của nước Hoa Kì, chỉ và đọc tên thủ đô của Hoa Kỳ; dân số Hoa Kì đứng
hàng thứ ba trên thế giới.
- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều
ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.
- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân
châu Mĩ và Hoa Kì
2/ TĐ : Thích tìm hiểu về địa lí thế giới
* GDKNS: Kĩ năng hợp tác nhóm, KN tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin
II.CHUẨN BỊ :
- Máy chiếu
- Phiếu bài tập
- Bản đồ châu Mĩ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của GV
1.Kiểm tra bài cũ: 3-4’
- Nêu vị trí của Châu Mĩ?

Hoạt động của HS
- 1HS trả lời, kết hợp chỉ bản đồ
- Nhận xét bạn trả lời

- GV nhận xét, tuyên dương
2. Bài mới:
HĐ 1 : Giới thiệu bài: 1’
Tiết học trước, các em đã biết được vị trí và
đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ. Vậy hoạt
động kinh tế ở châu Mĩ như thế nào? Chúng ta
sẽ được làm quen với quốc gia nào ở châu Mĩ?
Tiết học hôm nay, cô và trò chúng ta sẽ tiếp tục
tìm hiểu bài châu Mĩ tiếp theo.
4. Hoạt động kinh tế : 8-10’
HĐ3: Làm việc theo nhóm 4
- GV cho HS xem tranh 1 số hình ảnh kinh tế
- HS đọc SGK, quan sát hình, thảo
nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Mĩ và Trung+ luận nhóm 4 và làm bài vào phiếu
Nam Mĩ
bài tập
Tiêu chí
Bắc Mĩ Trung và
Nam Mĩ
Ngành nông nghiệp
Ngành công nghiệp

Tình hình chung
của nền kinh tế
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
GV nhận xét, tuyên dương các nhóm, cho HS
xem phim để minh họa
Bắc Mĩ có nền nông nghiệp tiên tiến, công
nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản - 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm
xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất
khẩu.
5. Hoa Kì: 9-10’
HĐ4: Làm việc cá nhân
Cho HS xem quốc kì Hoa Kì và hỏi:
Đây là quốc kì của quốc gia nào ?
- HS trả lời
( Nước Mĩ - Hoa Kì)
Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia
và đại dương nào?
-

- Gọi 1HS lên chỉ bản đồ và đọc tên thủ đô
Hoa Kì
- Gọi HS đọc mục 5
- Cho HS xem bảng số liệu dân số năm 2014
Năm 2014,dân số Hoa Kì có bao nhiêu người?
Em có nhận xét gì về diện tích và dân số của
Hoa Kì ?
GV cung cấp:
Hoa Kì là một trong những quốc gia đa chủng
tộc nhất thế giới do kết quả của những cuộc di
dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
- Cho HS xem minh họa
Diện tích:9,83 triệ...
Địa lí : CHÂU MĨ (TT)
I.MỤC TIÊU :
1 .T,KN :
- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có nền công
nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai
thác khoáng sản để xuất khẩu.
- Biết vị trí của nước Hoa Kì, chỉ và đọc tên thủ đô của Hoa Kỳ; dân số Hoa Kì đứng
hàng thứ ba trên thế giới.
- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều
ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.
- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân
châu Mĩ và Hoa Kì
2/ TĐ : Thích tìm hiểu về địa lí thế giới
* GDKNS: Kĩ năng hợp tác nhóm, KN tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin
II.CHUẨN BỊ :
- Máy chiếu
- Phiếu bài tập
- Bản đồ châu Mĩ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Kiểm tra bài cũ: 3-4’
- Nêu vị trí của Châu Mĩ?
- GV nhận xét, tuyên dương
2. Bài mới:
HĐ 1 : Giới thiệu bài: 1’
Tiết học trước, các em đã biết được vị trí và
đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ. Vậy hoạt
động kinh tế ở châu Mĩ như thế nào? Chúng ta
sẽ được làm quen với quốc gia nào ở châu Mĩ?
Tiết học hôm nay, cô và trò chúng ta sẽ tiếp tục
tìm hiểu bài châu Mĩ tiếp theo.
- 1HS trả lời, kết hợp chỉ bản đồ
- Nhận xét bạn trả lời
4. Hoạt động kinh tế : 8-10’
HĐ3: Làm vic theo nhóm 4
- GV cho HS xem tranh 1 số hình ảnh kinh tế
nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Mĩ và Trung+
Nam Mĩ
- HS đọc SGK, quan sát hình, thảo
luận nhóm 4 và làm bài vào phiếu
bài tập
Tiêu chí Bắc Mĩ Trung và
Nam Mĩ
Ngành nông nghiệp
Ngành công nghiệp
Giáo án điện tử môn Địa lý lớp 5 - Trang 2
Giáo án điện tử môn Địa lý lớp 5 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án điện tử môn Địa lý lớp 5 9 10 346