Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án đột biến cấu trúc NST

Được đăng lên bởi dthongphan-thpt-nd
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi 1: Đột biến gen là gì? Kể tên các dạng đột biến gen?
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
- Gồm các dạng: Mất, thêm, thay thế cặp nuclêotit.
Câu hỏi 2: Nguyên nhân phát sinh và vai trò của đột biến gen?
- Do rối loạn trong quá trình sao chép ADN dưới tác động của các
yếu tố tự nhiên.
- Do con người gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lý, hóa học.
- Đa số đột biến có hại, một số có lợi.

NST ban đầu
AB C D E

FG H

- Gen bị biến đổi khác với gen ban đầu

NST bị biến đổi
AB C D E

FG

ĐỘT BIẾN GEN.

- Cấu trúc NST bị biến đổi khác với cấu trúc NST ban đầu
BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ.

ĐỘT

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?

NST ban đầu

NST sau biến đổi

AB C D E FGH

AB C D E FG

AB CDE FGH

A BC BCDE FGH

AB CDE FGH

AD C B E FGH

a

b
c
Chỉ điểm bị đứt

?

: Chỉ

quá trình dẫn đến đột biến

Chữ cái: A,B,C...Kí hiệu một đoạn NST

Nhận xét cấu trúc NST sau biến đổi so với
NST ban đầu.
Thay đổi cấu trúc.

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?

MẤT ĐOẠN
LẶP ĐOẠN
ĐẢO ĐOẠN

Đột biến cấu trúc NST

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?

MẤT ĐOẠN
LẶP ĐOẠN
ĐẢO ĐOẠN

- Gồm các dạng: mất đoạn,
lặp đoạn và đảo đoạn…

- Đột biến cấu trúc NST là
những biến đổi trong cấu
trúc NST.

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?

- Đột biến cấu trúc NST là
những biến đổi trong cấu
trúc NST.

?

Đột biến NST có khả năng di truyền
không? Vì sao?

- Gồm các dạng: mất đoạn,
lặp đoạn và đảo đoạn...

- NST gồm 2 crômatit.
- Mỗi crômatit gồm: 1 phân tử ADN và prôtêin loại
histon.
- Phân tử ADN: nơi lưu giữ và truyền đạt thông tin di
truyền.
- Khi NST bị biến đổi cấu trúc → ADN cũng bị biến đổi.
- Đột biến cấu trúc có khả năng di truyền.

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?

- Đột biến cấu trúc NST là
những biến đổi trong cấu
trúc NST.
- Gồm các dạng: mất đoạn,
lặp đoạn và đảo đoạn...
II- Nguyên n hân phát sinh
và tính chất của đột biến cấu
trúc NST:
1- Nguyên nhân phát sinh:

THẢO LUẬN NHÓM
Câu 1: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc
NST?
Câu 2: Tính chất của đột biến cấu trúc NST?

Câu 3: Làm thế nào để hạn chế phát sinh đột biến
cấu trúc NST gây hại?
Câu 4: Tại sao đa số đột biến gây hại cho sinh vật?

Bắt đầu

1234 phút

Tiết 23- Bài 22
I- Đột biến cấu trúc NST là gì?
II- Nguyên nhân phát sinh và
tính chất của đột biến cấu
trúc NST:
1- Nguyên nhân phát sinh:

Nguyên nhân
Môi trường
bên trong.

Những
biến đổi
bất
thường
trong
sinh lý,
sinh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án đột biến cấu trúc NST - Người đăng: dthongphan-thpt-nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo án đột biến cấu trúc NST 9 10 544