Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án giới thiệu chung hệ thần kinh

Được đăng lên bởi nguyenhuong1392
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

1

. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu biện pháp giữ gìn vệ sinh da và giải thích
cơ sở khoa học của các biện pháp đó

• Tại sao khi trời nóng nhiều, ta lại đổ mồ hôi?
Tuyến mồ hôi tiết mồ hôi do sự điều khiển của hệ
thần kinh nằm ở tuỷ sống. Đó là phản xạ tự điều hoà
thân nhiệt cơ thể

Khi chạy xe
đạp thì mọi
hoạt động
của cơ thể
diễn ra như
thế nào?

Mắt nhìn về phía trước, tai nghe, chân đạp,
tay điều khiển…đó là do sự phối hợp hoạt
động của các cơ quan của cơ thể

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH

Em có kết luận gì về vai trò (chức năng) của hệ thần
kinh?
. Điều khiển
. Điều hoà
. Phối hợp

Mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ
quan trong cơ thể thành một khối thống
nhất.
 Cơ thể thích nghi với sự thay đổi của
môi trường

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I/ Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:
Dựa vào hình 43.1 và kiến thức đã học, hoàn thành mục 

Tế bào thần kinh
chính thức (nơron)

Tế bào thần kinh
đệm
Thành phần cấu tạo của mô thần kinh

Lựa chọn từ hoặc cụm
từ thích hợp để điền
vào hình cấu trúc một
nơron

1

5
3

4

2

7

6
CẤU TẠO CỦA NƠRON

Sợi nhánh
Eo Răngvie
Bao mielin
Sợi trục
Nhân
Thân
Cúc xináp

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I/ Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:
1. Cấu tạo nơron:
Thân: hình sao,
chứa nhân

Nơron

Một sợi trục
có bao mielin

Tận cùng là các
xináp – là nơi tiếp
xúc giữa các nơron.

Bao mielin

CẤU TẠO CỦA NƠRON ĐIỂN HÌNH

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I/ Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:
1. Cấu tạo nơron:
+ Thân và các sợi nhánh  Tạo chất xám trong trung ương
thần kinh
+ Sợi trục  Thành phần tạo nên chất trắng và các dây TK.
- Vì vậy nơron là đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

1

10

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I/ Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:
1. Cấu tạo nơron:
2. Chức năng nơron:

Sợi nhánh

Quan sát và cho biết nơron có
chức năng gì?

Dẫn truyền xung thần kinh.

Sợi trục

Cúc
xináp
Sợi nhánh

Sợi trục

Các
xináp

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I/ Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh:
1. Cấu tạo nơron:
2. Chức năng nơron: Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
Cảm ứng
Chức năng của
nơron
Dẫn truyền
xung thần kinh.

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 45-Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án giới thiệu chung hệ thần kinh - Người đăng: nguyenhuong1392
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo án giới thiệu chung hệ thần kinh 9 10 450