Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hàm số liên tục cơ bản (tiết 2)

Được đăng lên bởi nhan12st
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Đại số & Giải tích 11 cơ bản: LÊ KIM TUYẾN
Ngày soạn: 1/3/2016

Tuần 27

Tiết 59

§3: HÀM SỐ LIÊN TỤC (Luyện tập)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Ôn lại kiến thức về hàm số liên tục tại một điểm, liên tục trên một khoảng, các định lí
và tính chất của hàm số liên tục.
- Biết xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một khoảng, trên một đoạn, biết
cách chứng minh sự tồn tại nghiệm của một vài phương trình đơn giản.
2. Kỹ năng
- Chứng minh và xét được sự liên tục của một hàm số tại một điểm, sự liên tục của hàm
số trên một khoảng, một đoạn.
- Chứng minh được phương trình có nghiệm.
- Rèn luyện tính cẩn thận, kỹ nẵng tính toán chính xác thông qua việc xét tính liên tục và
tính giá trị của hàm số.
3. Tư duy
- Tư duy logic, linh hoạt trong làm toán.
4. Thái độ
- Biết quan sát và phán đoán chính xác.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Chuẩn bị tốt giáo án, các phương tiện hỗ trợ dạy học như: sách giáo khoa,
sách giáo viên, thước kẻ, ...
- Học sinh: Nắm được kiến thức bài cũ, làm đầy đủ bài tập về nhà; sách giáo khoa, vở
ghi, đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh chủ động, tích
cực trong phát hiện, chiếm lĩnh tri thức như thuyết trình, giảng giải, giợi mở nêu vấn
đề, ... Trong đó, phương pháp chính được sử dụng là gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt
động điều khiển tư duy.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh.
2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen trong tiết học.
3. Dẫn dắt vào bài
Ở hai tiết trước ta đã học về tính liên tục của hàm số tại một điểm, tính liên tục của
hàm số trên một khoảng, một đoạn và các định lý, tính chất của hàm số liên tục. Để cũng
cố bài học và áp dụng chúng vào bài tập, ta đi vào bài học ngày hôm nay. LUYỆN TẬP.
4. Vào bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG GHI BẢNG
CỦA HS
Hoạt động 1: Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
y  f ( x)
- HS trả lời
- Cho hàm số
xác định

GSTT: ĐẶNG PHƯỚC THIÊN

1

Giáo án Đại số & Giải tích 11 cơ bản: LÊ KIM TUYẾN
xo  K
trên khoảng K và
. Một
bạn đứng dậy trả lời cho thầy
định nghĩa hàm số liên tục tại
một điểm. Và các bước xét tính
liên tục của hàm số tại một
điểm.
- Các em lấy vở ra làm các bài
tập sau.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài,
các HS khác làm bài tập vào vở
bài tập hoặc nháp. Hướng dẫn
nếu HS giải chưa được.

Bài tập 1. Xét tính liên tục
của hàm số tại các điểm xo
cho trước sau đây:

a) TXĐ:

D   3;    , xo  4  D

a)

l...
Giáo án Đại số & Giải tích 11 cơ bản: LÊ KIM TUYẾN
Ngày soạn: 1/3/2016 Tuần 27
Tiết 59
§3: HÀM SỐ LIÊN TỤC (Luyện tập)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Ôn lại kiến thức về hàm số liên tục tại một điểm, liên tục trên một khoảng, các định
và tính chất của hàm số liên tục.
- Biết xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một khoảng, trên một đoạn, biết
cách chứng minh sự tồn tại nghiệm của một vài phương trình đơn giản.
2. Kỹ năng
- Chứng minh xét được sự liên tục của một hàm số tại một điểm, sự liên tục của hàm
số trên một khoảng, một đoạn.
- Chứng minh được phương trình có nghiệm.
- Rèn luyện tính cẩn thận, kỹ nẵng tính toán chính xác thông qua việc xét tính liên tục
tính giá trị của hàm số.
3. Tư duy
- Tư duy logic, linh hoạt trong làm toán.
4. Thái độ
- Biết quan sát và phán đoán chính xác.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Chuẩn b tốt giáo án, các phương tiện hỗ tr dạy học như: sách giáo khoa,
sách giáo viên, thước kẻ, ...
- Học sinh: Nắm được kiến thức bài , làm đầy đủ bài tập về nhà; sách giáo khoa, vở
ghi, đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh chủ động, tích
cực trong phát hiện, chiếm lĩnh tri thức như thuyết trình, giảng giải, giợi mở nêu vấn
đề, ... Trong đó, phương pháp chính được sử dụng gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt
động điều khiển tư duy.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh.
2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen trong tiết học.
3. Dẫn dắt vào bài
Ở hai tiết trước ta đã học về tính liên tục của hàm số tại một điểm, tính liên tục của
hàm số trên một khoảng, một đoạn các định lý, tính chất của hàm số liên tục. Để cũng
cố bài học và áp dụng chúng vào bài tập, ta đi vào bài học ngày hôm nay. LUYỆN TẬP.
4. Vào bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG
CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
- Cho hàm số
( )y f x
xác định
- HS trả lời
GSTT: ĐẶNG PHƯỚC THIÊN 1
Giáo án Hàm số liên tục cơ bản (tiết 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hàm số liên tục cơ bản (tiết 2) - Người đăng: nhan12st
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án Hàm số liên tục cơ bản (tiết 2) 9 10 317