Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hình học năm học 1415

Được đăng lên bởi sungsu-yb
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần: 1
Tiết: 1

Ngày soạn:………………
Ngày dạy:……………….

BÀI 1. ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Học sinh hiểu được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng.
Học sinh hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng.
2. Kỹ năng: Biết vẽ điểm, đường thẳng, biết dùng các kí hiệu  , 
3. Thái đô: Có thái độ vẽ hình chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước thẳng, mảnh bìa, bảng phụ
2. Học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Giới thiệu chương trình hình 6, nhắc học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập
và phương pháp học bộ môn
3. Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
GV : Đặt vấn đề vào bài
1. Điểm
GV: Vẽ 1 dấu chấm nhỏ
Dấu chấm nhỏ trên trang
trên bảng và đặt tên, giới
giấy là hình ảnh của điểm
thiệu hình ảnh của điểm
A
B
tương tự B, M, E, C
? Nhận xét gì về 3 điểm HS: 3 điểm A, B, M là
M
A, B, M và hai điểm E, ba điểm phân biệt và E,
Cvà gọi học sinh đọc mục C là hai điểm trùng
1
nhau
E C
* Đặt tên cho điểm bằng
các chữ cái in hoa A; B ; C;
GV: Khi nói 2 điểm mà
* Hai điểm phân biệt là hai
không có chú ý gì thêm ta
điểm không trùng nhau
hiểu 2 điểm đó là hai
điểm phân biệt
* Bất cứ hình nào cũng là
một tập hợp điểm.
1

* Một điểm cũng là một
hình
GV: ngoài điểm thì
đường thẳng cũng là các
hình cơ bản không định
nghĩa chỉ mô tả bằng hình
ảnh
VD: Sợi chỉ căng, mép
bảng… là những hình ảnh
của đường thẳng

2. Đường thẳng
a

p

* Sợi chỉ căng thẳng, mép
bảng,… là hình ảnh của
đường thẳng

HS: Đường thẳng không * Đường thẳng không bị
giới hạn về hai phía.
? Nhận xét gì về đường bị giới hạn về hai phía
thẳng trong hình 3
HS: Nêu dụng cụ bút * Dùng bút thước thẳng ta
vạch được đường thẳng .
?Làm như thế nào để vẽ thước để vẽ
* Đặt tên cho điểm bằng
được đường thẳng
các chữ cái thường a, b,
c, ...
3. Điểm thuộc đường .
Điểm không thuộc được
đường thẳng
Ví dụ :
HS: Có vô số điểm
? Có bao nhiêu điểm thuộc đường thẳng
thuộc đường thẳng
HS: A thuộc d
B không thuộc d
? Trên hình 4 SGKcó
điểm nào thuộc hoặc
không thuộc đường thẳng
GV: Giới thiệu cách ghi
ký hiệu
4. Củng cố.
Yêu cầu HS làm các bài tập sau:
Làm ? (SGK)
Làm bài 2 (SGK) / 104
Làm bài 3 (SGK) / 104
2

A
B

d

Ký hiệu
A d
Điểm A thuộc
đường thẳng d
B d
Điểm B không
thuộc đường thẳng d

5. Hướng dẫn học ở nhà.
- Xem lại và học bài. Làm bài 1,4,5,6,7 (SGK)/ 104- 105
- HD Bài 6 (SGK)/105
a/ Vẽ hình theo yêu cầu đề bài
b/ Lấy 1 điểm khác điểm A thuộc m
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
T...
Tuần: 1 Ngày soạn:………………
Tiết: 1 Ngày dạy:……………….
BÀI 1. ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được hình ảnh của điểm, nh ảnh của đường thẳng.
Học sinh hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng.
2. Kỹ năng: Biết vẽ điểm, đường thẳng, biết dùng các kí hiệu
,
3. Thái đô: Có thái độ vẽ hình chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Thước thẳng, mảnh bìa, bảng phụ
2. Học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Giới thiệu chương trình hình 6, nhắc học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập
và phương pháp học bộ môn
3. Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng
GV : Đặt vấn đề vào bài
GV: Vẽ 1 dấu chấm nhỏ
trên bảng và đặt tên, giới
thiệu hình ảnh của điểm
tương tự B, M, E, C
? Nhận xét về 3 điểm
A, B, M hai điểm E,
Cvà gọi học sinh đọc mục
1
GV: Khi nói 2 điểm
không có chú ý gì thêm ta
hiểu 2 điểm đó là hai
điểm phân biệt
HS: 3 điểm A, B, M là
ba điểm phân biệt E,
C hai điểm trùng
nhau
1. Điểm
Dấu chấm nhỏ trên trang
giấy là hình ảnh của điểm
A
B
M
E
C
* Đặt tên cho điểm bằng
các chữ cái in hoa A; B ; C;
* Hai điểm phân biệt là hai
điểm không trùng nhau
* Bất cứ hình nào cũng
một tập hợp điểm.
1
Giáo án hình học năm học 1415 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hình học năm học 1415 - Người đăng: sungsu-yb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo án hình học năm học 1415 9 10 131