Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa học 11

Được đăng lên bởi ansptn
Số trang: 262 trang   |   Lượt xem: 9062 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ngày soạn: 15/08/2014

Tiết 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM ( Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
Ôn tập cơ sở lí thuyết hóa học về : - Nguyên tử, liên kết hóa học
- Định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn
- Phản ứng oxi hóa - khử
- Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
2. Về kĩ năng
- Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử bằng phương pháp thăng bằng
eleectron.
- Giải một số bài tập cơ bản như xác định thành phần hỗn hợp, bài tập chất khí
- Luyện tập các phương pháp giải bài tập hóa học như phương pháp bảo toàn, phương pháp trung
bình, phương pháp đại số, …
3. Về thái độ
- Rèn thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận và sáng tạo trong học tập
- Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch.
- Tạo cơ sở cho học sinh yêu thích môn hóa học
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Phiếu học tập.
- HS: + Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
+ Ôn tập lại các kiến thức hóa học lớp 10
III. PHƯƠNG PHÁP
- Tăng cường các hoạt động thảo luận nhóm, tranh luận giữa các nhóm nhằm hiểu sâu sắc
hơn những cơ sở lí thuyết hóa học.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp:
Ngày giảng
Lớp
Sĩ số
11A1
11A2
11A3
2. KTBC: Trong quá trình ôn tập.
3. Bài giảng:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG
I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HTTH
Hoạt động 1:
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
HS thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
1) Cấu tạo nguyên tử
- Hãy nhắc lại thành phần cấu tạo nguyên tử ? - Nguyên tử gồm:
+ Hạt nhân mang điện tích dương (+)
- Số khối được tính như thế nào?
Cấu tạo bởi 2 loại hạt: proton và nơtron.
+ Lớp vỏ mang điện tích âm (-), chứa các
electron chuyển động không quỹ đạo với vận
- Thế nào là cấu hình electron của nguyên tử ? tốc rất lớn.
- Số khối (A) được tính bằng tổng số hạt
- Hãy nêu các mức năng lượng của electron từ proton (Z) và tổng số hạt nơtron (N)
thấp đến cao ?
A = Z + N.
1
Giáo án Hoá học 11
Bùi Thị An

- HS viết cấu hình e của 20Ca; 17Cl; 10Ne và cho - Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự
biết nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào phân bố electron trên các phân lớp thuộc các
là phi kim và là nguyên tố khí hiếm
lớp khác nhau
- Mức năng lượng từ thấp lên cao:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p…..
HS nêu VD:
2
2
6
2
6
2
20Ca: 1s 2s 2p 3s 3p 4s .
 là kim loại.
2
2
6
2
5
 là phi kim.
17Cl: 1s 2s 2p 3s 3p
2
2
6
 là khí hiếm.
10Ne: 1s 2s 2p
Hoạt động 2
HS thảo luận các nội dung sau:
2) Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá
- Nguyên tắc sắp xếp bảng hệ thống tuần hoàn học
?
*Các nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học
- Nguyên tắc 1: cá...
Ngày soạn: 15/08/2014 Tiết 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM ( Tiết 1)
ÔN TẬP ĐẦU NĂM ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
Ôn tập cơ sở lí thuyết hóa học về : - Nguyên tử, liên kết hóa học
- Định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn
- Phản ứng oxi hóa - khử
- Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
2. Về kĩ năng
- Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử bằng phương pháp thăng bằng
eleectron.
- Giải một số bài tập cơ bản như xác định thành phần hỗn hợp, bài tập chất khí
- Luyện tập các phương pháp giải bài tập hóa học như phương pháp bảo toàn, phương pháp trung
bình, phương pháp đại số, …
3. Về thái độ
- Rèn thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, cẩn thận và sáng tạo trong học tập
- Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch.
- Tạo cơ sở cho học sinh yêu thích môn hóa học
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Phiếu học tập.
- HS: + Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
+ Ôn tập lại các kiến thức hóa học lớp 10
III. PHƯƠNG PHÁP
- Tăng cường các hoạt động thảo luận nhóm, tranh luận giữa các nhóm nhằm hiểu sâu sắc
hơn những cơ sở lí thuyết hóa học.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp:
Ngày giảng Lớp Sĩ số
11A1
11A2
11A3
2. KTBC: Trong quá trình ôn tập.
3. Bài giảng:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Hoạt động 1:
HS thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
- Hãy nhắc lại thành phần cấu tạo nguyên tử ?
- Số khối được tính như thế nào?
- Thế nào là cấu hình electron của nguyên tử ?
- Hãy nêu các mức năng lượng của electron từ
thấp đến cao ?
I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HTTH
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
1) Cấu tạo nguyên tử
- Nguyên tử gồm:
+ Hạt nhân mang điện tích dương (+)
Cấu tạo bởi 2 loại hạt: proton và nơtron.
+ Lớp vỏ mang điện tích âm (-), chứa các
electron chuyển động không quỹ đạo với vận
tốc rất lớn.
- Số khối (A) được tính bằng tổng số hạt
proton (Z) và tổng số hạt nơtron (N)
A = Z + N.
Giáo án Hoá học 11 Bùi Thị An
1
Giáo án Hóa học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa học 11 - Người đăng: ansptn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
262 Vietnamese
Giáo án Hóa học 11 9 10 332