Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi rany-tran
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 134871 lần   |   Lượt tải: 82 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 8 : ( 2011 – 2012)
Cả năm : 70 tiết ( Học kì I : 36 tiết / 19 tuần , Học kì II : 34 tiết / 18 tuần )
Tên bài giảng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ I .
Mở đầu môn hóa học .
Chương I :Chất , nguyên tử , phân
tử .
Chất .
Bài thực hành số 1 .
Nguyên tử .
Nguyên tố hóa học –Bài Tập
Đơn chất , hợp chất , phân tử - BTập
Bài thực hành số 2 .
Bài luyện tập 1 .
Công thức hóa học .
Hóa trị .
Bài luyện tập 2 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương II : Phản ứng hóa học .
Sự biến đổi của chất .
Phản ứng hóa học .
Bài thực hành số 3 .
Định luật bảo toàn khối lượng .
Phương trình hóa học .
Bài luyện tập 3 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương III : Mol và tính toán hóa
học .
Mol .
Chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích
và lượng chất – luyện tập .
Tỉ khối của chất khí .
Tính theo công thức hóa học .
Tính theo phương trình hóa học .
Bài luyện tập 4 .
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I .
Điểm Bài thực hành ( HKI ) lấy hệ
số 1 ( tùy vào từng bài bài) .

T1
T2+T3
T4
T5
T6+T7
T8+T9
T10
T11
T12
T13+T14
T15
T16
T17
T18+T19
T20
T21
T22+T23
T24
T25
T26
T27+T28
T29
T30+T31
T32+T33
T34
T35
T36

Tên bài giảng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KI II .
Chương IV :Oxi – không khí .
Tính chất của oxi .
Sự oxi hóa , phản ứng hóa hợp ,
ứng dụng của oxi .
Oxit .
Điều chế oxi , phản ứng phân hủy.
Bài Tập
Không khí và sự cháy .
Bài luyện tập 5.
Bài thực hành số 4 .
Kiêm tra 1 tiết .
Chương V: Hiđro – Nước .
Tính chất , ứng dụng của Hiđro.
Luyện Tập .
Điều chế Hiđro , phản ứng thế .
Bài Tập
Bài luyện tập 6 .
Bài thực hành số 5 .
Kiêm tra 1 tiết .
Nước .
Axit – BaZơ – Muối .
Bài luyện tập 7 .
Bài thực hành số 6 .
Chương V: Dung dịch .
Dung dịch .
Độ tan của 1 chất trong nước .
Nồng độ của dung dịch .
Pha chế dung dịch .
Bài luyện tập số 8 .
Bài thực hành số 7 .
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I .

Điểm Bài thực hành ( HKII ) lấy

PPCT
T37+T38
T39
T40
T41
T42+T43
T44
T45
T46
T47+T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54+T55
T56+T57
T58
T59
T60
T61
T62+T63
T64+T65
T66
T67
T68+T69
T70

hệ số 1 ( tùy vào từng bài bài) .

Ngày soạn : 22 – 8 – 2010 .
Ngày giảng : 23 – 8 – 2010

Tuần : 1
Tiết : 1
MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC

A) Mục Tiêu :
1. Kiến thức : - Học sinh biết Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và
ứng dụng của chúng. Hoá học là môn học quan trọng và bổ ích.
Bước đầu HS biết rằng hoá học có vai trò trong cuộc sống của chúng ta, do đó cần phải có
kiến thức Hoá học về các chất và sử dụng chúng trong cuộc sống.
2. Kỹ năng : - Bước đầu học sinh biết phải làm gì để học tốt môn Hoá học, trước hết là phải
có hứng...
+ Em hãy nêu các khái niệm: Nguyên tử ,
nguyên tố hoá học , đơn chất , hợp chất ,
phân tử , nêu cấu tạo nguyên tử.
- Cho học sinh các nhóm nhận xét, bổ
sung .
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Nêu các khái niệm theo yêu cầu của giáo viên
*) Tiểu kết : - Kiến thức cần nhớ .
+ Mối quan hệ giữa các khái niêm .
Vật thể ( tự nhiên , vật thể nhân tạo )
Chất ( tạo nên từ nguyên tố hóa học )
Đơn chất . Hợp chất
Kim loại Phi kim H/c vô cơ H/c hữu cơ
( Hạt hợp thành là nguyên tử , phân tử ) ( Hạt hợp thành là phân tử )
+ Tổng kết về chất , nguyên tử , phân tử .
Luyện tập : (22 phút)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho học sinh hoạt động nhóm làm bài
tập 1 sgk/30.
+ Cho học sinh các nhóm bổ sung, đánh
giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Bài toán trên dựa vào những tính chất
nào để tách các chất ?
+ Cho học sinh hoạt động cá nhân làm
bài tập 2 SGK trang 31.
+ Cho học sinh các nhóm bổ sung, đánh
giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Mg và Ca có tính chất hoá học tương tự
nhau .
Em dựa vào yếu tố nào để khẳng định
điều đó ?
- Hoạt động nhóm làm bài tập 1.
+ Vật thể : Chậu ; chất : Nhôm, chất dẻo.
+ Vật thể : Thân cây; chất : Xenlulozơ.
+ Phương pháp tách.
Dùng nam châm hút sắt ra khỏi hỗn hợp.
Cho hỗn hợp còn lại vào nước, gỗ nhẹ hơn nước
nên nỗi lên trên
+ Ta tách được gỗ; nhôm nặng hơn nước chìm
xuống ta tách được nhôm.
- Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
+ Số p , e , số lớp e , số e ngoài cùng của nguyên
tử Mg là .
Số p = số e = 12 .
Số lớp e = 3 .
Số e lớp ngoài cùng = 2 .
+ Điểm giống nhau và khác nhau giữa nguyên tử
Mg và nguyên tử Ca .
+) Giống nhau:
giáo án hóa học lớp 8 - Trang 30
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hóa học lớp 8 - Người đăng: rany-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
giáo án hóa học lớp 8 9 10 681