Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 6 bài 18 biến dạng của thân

Được đăng lên bởi Kim Dung
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 6

Câu hỏi: Điền cụm từ thớch hụùp maứ em
bieỏt vào chỗ (………)
- Mạch rây
…. gồm những tế bào sống, vaựch
mỏng, có chức
vận chuyển chất hữu cơ.
năng…..…………………………
gỗ gồm những tế bào coự vaựch
- Mạch ..…
hóa gỗ dày, không có chất tờ́ bào, có chức
năng
vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan.
…….….……………………………………

Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ?

Thân cây còn thực hiện
chức năng nào nữa không ?

Nếu có, thân cây phải biến đổi
như thế nào để thực hiện chức
năng mới ?

Tiết 18-Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN.
1/Quan sát và ghi lại những thông tin về 1
số loại thân biến dạng:

CỦ SU HÀO

CỦ GỪNG

QS các loại củ tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân ?

CỦ DONG TA

CỦ KHOAI TÂY

CỦ KHOAI TÂY

CỦ SU HÀO

Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa củ
su hào và củ khoai tây ?

Tiết 18, bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

1. Tìm điểm giống và
khác nhau giữa củ su
hào và củ khoai tây ?
Giống: thân phình to thành
củ to tròn
Khác: Củ su hào nằm trên
mặt đất, củ khoai tây nằm
dưới mặt đất
dự tữ chất cho cây

2.Chức năng của thân
củ ?
• Chứa chất dự trữ.

Tại sao khoai tây là
thân củ?

+ Củ khoai taõy: hình dạng to,
tròn, do nhửừng caứnh ụỷ gaàn
goỏc bũ vuứi xuoỏng ủaỏt
thaứnh cuỷ (phỡnh to chửựa
chaỏt dửù trửừ)ỷ..Neỏu cuỷ
khoai taõy bũ loọ treõn maởt
ủaỏt, chuựng seừ coự maứu
xanh do coự chaỏt dieọp luùc
nhử caứnh vaứ thaõn caõy.
+ Vị trí: naốm dưới mặt đất ->
thân củ.

Thân củ có đặc điểm gì ?
Chức năng của thân củ
đối với cây ?

Thân phình to, nằm trên hoặc dưới mặt đất.
Chức năng: Chứa chất dự trữ

Kể tên 1 số loại cây thân
củ và công dụng của
chúng?

KHOAI TÂY

CỦ DỀN

CỦ SU HÀO

CỦ NĂN

CỦ CHUỐI

Tiết 18-Bài 18:
TH: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN.

1/Quan sát và ghi lại những thông tin về 1 số loại thân biến dạng:

- THÂN CỦ : Dạng củ chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : củ su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : củ khoai tây , củ năn, củ
dền …

CỦ GỪNG

CỦ DONG TA

Tìm điểm giống và khác nhau giữa củ
gừng và củ dong ta ?

Tiết 18, bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

1. Tìm điểm giống nhau
giữa củ gừng và củ dong
ta ?
Giống: thân phình to dạng
rễ , đều nằm dưới mặt dất

Thân rễ có đặc điểm gì ?
Chức năng của thân rễ đối
với cây ?

Thân phình to, nằm trong, hình dạng giống rễ.
Có chồi ngọn, chồi nách và lá,
lá biến thành vảy che chở cho chồi của thân rễù.
Chức năng: Chứa chất dự trữ

Kể tên 1 số loại cây thân
rễ và công dụng của
chúng?

M ỘT SỐ
THÂN RỄ

GỪNG

DONG TA

NGHỆ

RIỀNG

CỦ CHUỐI RỪNG

Tiết 18-Bài 18: ...
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 6
Giáo án lớp 6 bài 18 biến dạng của thân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 6 bài 18 biến dạng của thân - Người đăng: Kim Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo án lớp 6 bài 18 biến dạng của thân 9 10 514