Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Vật Lý lớp 10

Được đăng lên bởi vuongtra9193
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Nguyễn Minh Quang

Lớp: 10T2 Môn: Vật Lí

Phạm Thanh Thủy

Bài 33 CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
I. MỤC TIÊU
- Kiến thức cơ bản
Phát biểu và viết được nguyên lí I nhiệt động lực học. Nêu được tên, đơn vị và qui ước về
dấu của các đại lượng trong hệ thức.
Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.
- Kỹ năng
Vận dụng được nguyên lí Inhiệt động lực học cho các quá trình biến đổi trạng thái chất khí,
viết cho quá trình đẳng tích. Giải các bài tập đơn giản.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp
Diễn giảng, đọc sách, thảo luận nhóm, vấn đáp.
2. Phương tiện
Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết bài giảng.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ
- Nội năng là gì?
- Làm thế nào để thay đổi năng?
- Hãy chứng tỏ nội năng của lượng khí lí tưởng phỉ phụ thuộc nhiệt độ.
Câu hỏi phụ: Nhiệt lượng là gì? Viết biểu thức, giải thích các đại lượng trong biểu thức.
2. Giới thiệu bài mới
Đồng thời với việc tìm hiểu cơ chế vi mô của các hiện tượng nhiệt, người ta tiến hành nghiên
cứu các hiện tượng này ở cấp độ vĩ mô, dựa trên ba khái niệm cơ bản là nội năng, công và nhiệt
lượng và đã vận dụng thành công những kết quả nghiên cứu này vào khoa học, công nghệ và đời
sống. Một trong những thành tựu nghiên cứu quan trọng nhất trong lĩnh vực này là việc tìm ra các
nguyên lí của nhiệt động lực học.
3. Dạy bài mới
Nội dung lưu bảng

Thời

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

gian
Bài 33 CÁC NGUYÊN
LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG
LỰC HỌC
I – Nguyên lí I nhiệt động
lực học (NĐLH)
1. Phát biểu nguyên lí

25
phút

- Bây giờ thầy có một khối khí
xác định, thầy cho khối khí
này chuyển từ trạng thái I sang
trạng thái II bằng cách thầy
đem nung hoặc là nén khối khí
lại. Một em cho thầy biết ở
trạng thái thứ II khối khí đã
thay đổi cái gì?
- Nguyên nhân nào đã làm nội
năng của khối khí thay đổi?
- Vậy chúng ta thấy giữa nội
năng, công và nhiệt lượng có
mối liên hệ với nhau. Mối liên
hệ giửa các đại lượng làm biến
đổi nội năng gọi là nguyên lí I
của NĐLH.
- Một em cho thầy biết chúng
ta đã được học những định luật
bảo toàn nào rồi?
- Chúng ta thấy định luật bảo
toàn và chuyển hóa năng
lượng đã được vận dụng thành
công trong cơ học, nguyên lí I
của NĐLH chính là sự vận
dụng định luật bảo toàn và
chuyển hóa năng lượng vào cá
hiện tượng nhiệt.
- Xét trường hợp đơn
giản.Thầy có khối khí đựng
trong xi lanh có pít tông di
chuyển được, thầy truyền nhiệt
cho khối khí này bằng cách đôt
nó lên. Các em hãy dự đoán
xem chuyện gì sẻ xãy ra?
- ...
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Nguyễn Minh Quang Lớp: 10T2 Môn: Vật Lí Phạm Thanh Thủy
Bài 33 CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
I. MỤC TIÊU
- Kiến thức cơ bản
Phát biểu viết được nguyên I nhiệt động lực học. Nêu được tên, đơn vị qui ưc về
dấu của các đại lượng trong hệ thức.
Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.
- Kỹ năng
Vận dụng được nguyên Inhiệt động lực học cho các q trình biến đổi trạng thái chất khí,
viết cho quá trình đẳng tích. Giải các bài tập đơn giản.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp
Diễn giảng, đọc sách, thảo luận nhóm, vấn đáp.
2. Phương tiện
Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết bài giảng.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ
- Nội năng là gì?
- Làm thế nào để thay đổi năng?
- Hãy chứng tỏ nội năng của lượng khí lí tưởng phỉ phụ thuộc nhiệt độ.
Câu hỏi phụ: Nhiệt lượng là gì? Viết biểu thức, giải thích các đại lượng trong biểu thức.
2. Giới thiệu bài mới
Đồng thời với việc tìm hiểu cơ chế vi mô của các hiện tượng nhiệt, người ta tiến hành nghiên
cứu các hiện tượng y cấp độ mô, dựa trên ba khái niệm bản nội năng, công nhiệt
lượng đã vận dụng thành công những kết quả nghiên cứu này vào khoa học, công nghệ đời
sống. Một trong những thành tựu nghiên cứu quan trọng nhất trong lĩnh vực này là việc tìm ra các
nguyên lí của nhiệt động lực học.
3. Dạy bài mới
Nội dung lưu bảng Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giáo án môn Vật Lý lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Vật Lý lớp 10 - Người đăng: vuongtra9193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án môn Vật Lý lớp 10 9 10 172