Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 6

Được đăng lên bởi thanhnga-vt-qb
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 8100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 17/08/2013
Tiết: 1 Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
- Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống. Nêu được những đặc điểm chủ
yếu của cơ thể sống. Biết cách thiết lập bảng so sánh những đặc điểm của các đối tượng
để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.
- Nêu được một vài ví dụ cho thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi, mặt
hại của chúng. Biết được 4 nhóm sv chính: Đv,Tv,Vi khuẩn, Nấm. Hiểu được nhiệm vụ
của sinh học và thực vật học.
2.Kỹ năng:
1. Rèn kĩ năng quan sát, tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật.
2. Tập làm quen với kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
- Yêu thích khoa học
II. Phương tiện:
Gv: Chuẩn bị cây đậu, hòn đá, con gà.Tranh ảnh sưu tầm.
Hs: Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bảng phụ (t.7/sgk).
III. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/Giảng bài mới:
Vào bài: Hằng ngày ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế
giới vật chất quanh ta,trong đó có vật sống và vật không sống.Vậy để nhận biết chúng
qua đặc điểm như thế nào?
GV: Ghi tên bài lên bảng

Hoạt động của giáo viên và học sinh
HĐ1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
GV yêu cầu HS kể tên một số cây, con vật, đồ
vật, và hỏi:
+ Những cây cối, con vật đó cần điều kiện gì để
sống? Chúng có lớn lên và sinh sản không?
+ Những đồ vật có cần điều kiện sống như cây
cối, con vật hay không? Chúng có lớn lên và
sinh sản không?
- HS kể tên một số sinh vật, đồ vật, lần lượt trả
lời các câu hỏi.
- GV: Từ những điều trên em hãy nêu những
điểm khác nhau giữa vật sống và vật không
sống?
- HS: trả lời, rút ra kết luận.
- GV: hãy cho 1 số ví dụ về vật sống và vật
không sống mà em quan sát được ở trường, ở
nhà hoặc trên đường đi học.
- HS: cho ví dụ.
HĐ2: Đặc điểm của cơ thể sống:

Nội dung bài học
1/ Nhận dạng vật sống và vật không
sống.

- Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn
lên và sinh sản.
+ VD: con gà, cây đậu…
- Vật không sống: không lấy thức ăn,
không lớn lên.
+ VD: hòn đá…

GV treo bảng phụ có nội dung:
T
T

VD

1

Hòn
đá
Con
gà
Cây
đậu

2
3

L
ớ
n
lê
n

Sin
h
sản

Di
chu
yển

Lấy
Chất
Cần
thiết

Loại
bỏ
chất
thải

Xếp loại
Vật
Vật
sốn
không
g
sống

2/ Đặc điểm của cơ thể sống.

4 …
giải thích tiêu đề của cột 2, 6, 7. Phát phiếu
học tập có nội dung như trên, yêu cầu các nhóm
thảo luận điền vào bảng.
- HS chú ý lắng nghe, thảo luận hoàn thành
bảng. – - GV yêu cầu đại diện 1 nhóm lên điền
kết quả vào bảng phụ, các nhóm khác t...
Ngày soạn: 17/08/2013
Tiết: 1 Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
I. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
- Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống. Nêu được những đặc điểm chủ
yếu của cơ thể sống. Biết cách thiết lập bảng so sánh những đặc điểm của các đối tượng
để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.
- Nêu được một vài dụ cho thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi, mặt
hại của chúng. Biết được 4 nhóm sv chính: Đv,Tv,Vi khuẩn, Nấm. Hiểu được nhiệm vụ
của sinh học và thực vật học.
2.Kỹ năng:
1. Rèn kĩ năng quan sát, tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật.
2. Tập làm quen với kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
- Yêu thích khoa học
II. Phương tiện:
Gv: Chuẩn bị cây đậu, hòn đá, con gà.Tranh ảnh sưu tầm.
Hs: Mỗi nhóm chuẩn bị 1 bảng phụ (t.7/sgk).
III. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/Giảng bài mới:
Vào bài: Hằng ngày ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó thế
giới vật chất quanh ta,trong đó có vật sống vật không sống.Vậy để nhận biết chúng
qua đặc điểm như thế nào?
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học
HĐ1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
GV yêu cầu HS kể tên một số cây, con vật, đồ
vật, và hỏi:
+ Những cây cối, con vật đó cần điều kiện gì để
sống? Chúng có lớn lên và sinh sản không?
+ Những đồ vật có cần điều kiện sống như cây
cối, con vật hay không? Chúng có lớn lên và
sinh sản không?
- HS kể tên một số sinh vật, đồ vật, lần lượt trả
lời các câu hỏi.
- GV: Từ những điều trên em hãy nêu những
điểm khác nhau giữa vật sống và vật không
sống?
- HS: trả lời, rút ra kết luận.
- GV: hãy cho 1 số ví dụ về vật sống và vật
không sống mà em quan sát được ở trường, ở
nhà hoặc trên đường đi học.
- HS: cho ví dụ.
HĐ2: Đặc điểm của cơ thể sống:
1/ Nhận dạng vật sống và vật không
sống.
- Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn
lên và sinh sản.
+ VD: con gà, cây đậu…
- Vật không sống: không lấy thức ăn,
không lớn lên.
+ VD: hòn đá…
Giáo án sinh học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học 6 - Người đăng: thanhnga-vt-qb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Giáo án sinh học 6 9 10 364