Ktl-icon-tai-lieu

giáo án sinh lớp 8

Được đăng lên bởi trannhi1967-gmail-com
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 11504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn:18– 8 - 2013
Ngày dạy: 19 – 8 - 2013

Tuần: 01
TPPCT:01
Bài 1: BÀI MỞ ĐẦU

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức
- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
- Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK.
3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
B. CHUẨN BỊ.
- Tranh phóng to các hình SGK trong bài.
- Bảng phụ.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Không thực hiện
3. Bài mới
Lớp 8 các em sẽ nghiên cứu về cơ thể người và vệ sinh.
Hoạt động 1: VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG TỰ NHIÊN:
Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo
cơ thể hoàn chỉnh và các hoạt động có mục đích.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Cho HS đọc thông tin mục 1 SGK.
- Đọc thông tin, trao đổi nhóm và rút ra kết
luận.
- Xác định vị trí phân loại của con - Người có những đặc điểm giống thú  Người
người trong tự nhiên?
thuộc lớp thú.
- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập  - Đặc điểm chỉ có ở người, không có ở động
SGK khác biệt giữa người với động vật (ô 1, 2, 3, 5, 7, 8 – SGK).
vật thuộc lớp thú? Đặc điểm khác biệt - Sự khác biệt giữa người và thú chứng tỏ
đó có ý nghĩa gì?
người là động vật tiến hoá nhất, đặc biệt là
biết lao động, có tiếng nói, chữ viết, tư duy
trừu tượng, hoạt động có mục đích  Làm chủ
thiên nhiên.
Hoạt động 2: NHIỆM VỤ CỦA MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH
Giáo án sinh học 8

Trang: 1

Mục tiêu: HS chỉ ra được nhiệm vụ cơ bản của môn học, đề ra biện pháp bảo vệ cơ
thể, chỉ ra mối liên quan giữa môn học với khoa học khác.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Yêu cầu HS đọc  SGK mục II để - Cá nhân nghiên cứu  trao đổi nhóm.
trả lời :
- Bộ môn sinh học 8 cung cấp những kiến thức
- Học bộ môn cơ thể người và vệ sinh về cấu tạo, sinh lí, chức năng của các cơ quan
giúp chúng ta hiểu biết những gì?
trong cơ thể. mối quan hệ giữa cơ thể và môi
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 1.3, trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh
tật và rèn luyện thân thể  Bảo vệ cơ thể.
liên hệ thực tế để trả lời:
- Kiến thức cơ thể người và vệ sinh có liên
quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học,
hội hoạ, thể thao...
- Hãy cho biết kiến thức về cơ thể
người và vệ sinh có quan hệ mật thiết
với những ngành nghề nào trong xã
hội?
Hoạt động 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ
SINH
Mục tiêu: HS chỉ ra được phương pháp đặc thù của bộ môn đó là học...
Ngày soạn:18– 8 - 2013 Tuần: 01
Ngày dạy: 19 – 8 - 2013 TPPCT:01
Bài 1: BÀI MỞ ĐẦU
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức
- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
- Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK.
3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
B. CHUẨN BỊ.
- Tranh phóng to các hình SGK trong bài.
- Bảng phụ.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1. Tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Không thực hiện
3. Bài mới
Lớp 8 các em sẽ nghiên cứu về cơ thể người và vệ sinh.
Hoạt động 1: VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG TỰ NHIÊN:
Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo
cơ thể hoàn chỉnh và các hoạt động có mục đích.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Cho HS đọc thông tin mục 1 SGK.
- Xác định vị trí phân loại của con
người trong tự nhiên?
- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập
SGK khác biệt giữa người với động
vật thuộc lớp thú? Đặc điểm khác biệt
đó có ý nghĩa gì?
- Đọc thông tin, trao đổi nhóm và rút ra kết
luận.
- Người những đặc điểm giống thú
Người
thuộc lớp thú.
- Đặc điểm chỉ người, không động
vật (ô 1, 2, 3, 5, 7, 8 – SGK).
- Sự khác biệt giữa người thú chứng tỏ
người động vật tiến hoá nhất, đặc biệt
biết lao động, tiếng nói, chữ viết, tư duy
trừu tượng, hoạt động mục đích
Làm chủ
thiên nhiên.
Hoạt động 2: NHIỆM VỤ CỦA MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH
Giáo án sinh học 8 Trang: 1
giáo án sinh lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án sinh lớp 8 - Người đăng: trannhi1967-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
giáo án sinh lớp 8 9 10 207