Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình activinspire_studio

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VSIONGLOBAL – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT


GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD
PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO

TP.HCM - 10/2010
(Tái bản lần 1)

Giáo trình ActivInspire – Studio

Vsionglobal – Vun đắp nhân tài Việt

MỤC LỤC

A. Làm quen với bảng tương tác Activboard..........................................4
I. Trước khi bắt đầu.....................................................................................4
II. Sử dụng bút Activpen..............................................................................4
1. Di chuyển con trỏ................................................................................4
2. Tính năng chuột trái............................................................................4
3. Tính năng chuột phải..........................................................................4
4. Drag bút..............................................................................................4
5. Nhấp đúp.............................................................................................5
III. Tinh chỉnh bảng Activboard..................................................................5

B. Hướng dẫn cài đặt phần mềm ActivInspire.......................................7
C. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ActivInspire_Studio........................11
Phần I. Giới thiệu tổng quát ........................................................................11
I. Bảng điều khiển......................................................................................11
II. Cửa sổ ActivInspire_Studio....................................................................12
1. Tạo Flipchart mới............................................................................13
2. Mở Flipchart đã soạn sẵn.................................................................13
3. Lưu Flipchart...................................................................................13
Phần II – Chuyển giao diện tiếng Anh sang tiếng Việt................................14
Phần III. Hộp công cụ chính..........................................................................14
Phần IV. Các công cụ thường được sử dụng................................................17
1. Thiết bị ghi âm thanh.......................................................................17
2. Thiết bị ghi màn hình.......................................................................17
3. Băng giấy...........................................................................................
VSIONGLOBAL – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD
PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO
TP.HCM - 10/2010
(Tái bản lần 1)
Giáo trình activinspire_studio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình activinspire_studio - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giáo trình activinspire_studio 9 10 794