Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 16562 lần   |   Lượt tải: 40 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ KIM HIỆP (Chủ biên)
VŨ THANH THỦY, VÕ QUỐC VIỆT, PHAN ĐÌNH BINH, LÊ VĂN THƠ

GIÁO TRÌNH
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(DÀNH CHO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Bản đồ địa chính” được tập thể giáo viên khoa Tài nguyên - Môi
trường nông nghiệp biên soạn phục vụ việc giảng dạy cho hệ đại học chuyên ngành
Quản lý đất đai. Giáo trình được biên soạn cho yếu theo đề cương môn bản đồ địa
chính ở các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, kết hợp với nhu cầu
thực tê đào tạo cán bộ Địa chính cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra, giáo trình
còn là tài liệu tham khảo cho cán bộ địa chính các cấp.
Giáo trình biên soạn với khối lượng giảng dạy 4 đơn vị học trình (60 tiết) bao gồm
2 phần :
Phần I: Cơ sở lý luận chung về bản đồ học
Bài mở đầu
Chương 1 : Những khái niệm cơ bản về bản đồ học
Chương 2 : Cơ sở toán học của bản đồ
Chương 3 : Các phép chiếu bản đồ đã được sử dụng ở Việt Nam
Chương 4: Phương pháp thể hiện nội dung bản đồ
Phần II: Bản đồ địa chính
Chương 5: Những khái niệm cơ bản về bản đồ địa chính
Chương 6: Thành lập bản đồ địa chính
Chương 7: Quản lý và khai thác bản đồ địa chính
Chương 8: Sử dụng bản đồ địa chính trong công tác thành lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất
Giáo trình này do tập thể tác giả biên soạn:
+ Th.S. Nguyễn Thị Kim Hiệp chủ biên và biên soạn bài mở đầu, các chương 2, 5
+ TS. Võ Quốc Việt biên soạn chương 1
+ Th.S. Vũ Thị Thanh Thuỷ biên soạn chương 3, chương 6
+ Th.S. Phan Đình Binh biên soạn chương 6, 7
+ K.S. Lê Văn Thơ, thư ký và biên soạn chương 4
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, phòng Đào tạo - khoa học &
Quan hệ quốc tế đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành giáo trình này.
Tuy đã hết sức cô gắng nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót, chúng tôi mong nhận
được sự góp ý của độc giả và các bạn đồng nghiệp.
Tập thể tác giả

Phần I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢN ĐỒ HỌC BÀI MỞ ĐẦU
1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA BẢN ĐỒ
HỌC
Bản đồ học là khoa học nghiên cứu toàn diện về bản đồ cùng kỹ thuật và các
phương pháp thành lập sử dụng bản đồ. Bản đồ học được coi là khoa học về thể hiện
và nghiên cứu sự phân bố trong không gian, mối quan hệ và sự biến đổi theo thời gian
của các đối lượng tự nhiên và xã hội bằng các mô hình ký hiệu tượng hình, các hình
biểu thị thực địa dưới hình thức trực quan và khái quát hoá.
Đối tượng nhận thức của bản đồ học là không gian cụ thể của các đối tượng và hiện
tượng của thực t...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
NGUYN TH KIM HIP (Ch biên)
VŨ THANH THY, VÕ QUC VIT, PHAN ĐÌNH BINH, LÊ VĂN THƠ
GIÁO TRÌNH
BN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(DÀNH CHO NGÀNH QUN LÝ ĐẤT ĐAI)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2006
GIÁO TRÌNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
GIÁO TRÌNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 9 10 557