Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: công nghệ DNA tái tổ hợp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF
Merge
Split Unregistered
Version
PGS.
TS.and
Nguyễn
Hoàng Lộc
(chủ- 
biên)

TS. Lê Việt Dũng - TS. Trần Quốc Dung

Giáo trình

Công nghệ DNA tái tổ hợp

NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
2007

Simpo
Phụ
lụcPDF Merge and Split Unregistered Version - 

Một số thuật ngữ cơ bản
Adapter. Một oligodeoxyribo
tương tự linker,
nhưng có một đầu bằng và một đầu lồi 5’ tương ứng với một vị trí cắt hạn
chế
vector có đầu tương đồng (xem thêm linker).
Adenosine diphosphate (ADP). Một ribonucleoside 5’-diphosphate
được cấu tạo từ adenine, đường ribose (5C) và hai gốc phosphate. ADP có
tác dụng nhận phosphate trong chu trình năng lượng của tế bào.
Adenosine triphosphate (ATP). Một ribonucleoside 5’-triphosphate
được cấu tạo từ adenine, đường ribose (5C) và ba gốc phosphate. ATP là
phân tử chứa năng lượng hóa học chính của tế bào,
(mitochondria)
(chloroplast). Các gốc phosphate của
ATP có mang các liên kết khi bị thủy phân sẽ phóng thích một năng lượng
tự do lớn.
của
,
ADP
thích
hóa sinh nội
. Đôi khi
thủy p
(adenosine monophosphate) để
phóng thích
nhiều hơn.
Amino acid. Là một phân tử nhỏ mang một gốc amine (-NH3) và một
gốc carboxyl (-COOH) liên kết với cùng một nguyên tử carbon. Amino acid
là đơn vị cấu trúc cơ sở của chuỗi polypeptide. Có 20 amino acid khác nhau
trên các chuỗi polypeptide
amino acid trên chuỗi polypeptide
polypeptide
.
Ampicillin (Amp).
(tái tổ hợp)

Công nghệ DNA tái tổ hợp

đ
được tạo

.

176

BAC
(bacteria
Nhiễm sắc
thể nhân tạo của
Simpo
PDF
Merge artificial
and Splitchromosome).
Unregistered Version
- 
vi khuẩn, dựa trên cơ sở plasmid F-factor, được sử dụng làm vector tạo
dòng. BAC có thể tái bản trong E. coli với các đoạn chèn DNA có kích
thước lên đến 300 kb.
Bản đồ cắt hạn chế (restriction map). Trình tự các vị trí nhận biết
(recognition sites) của tất cả các enzyme hạn chế (restriction enzyme hay
restriction endonuclease, RE) trên một phân tử DNA.
Bazơ
base

(analog base).

hóa
nitrogen
một

base
, base
base
adenine (A)
adenine

2-aminopurine

ặp -

. Ví dụ: base
gắn
bắt
e
(G)

bắt
của

-C.

Bazơ nitơ (nitrogen base).
cấu
n nucleic acid
(DNA và RNA)
nitrogen base
nucleic acid là adenine,
guanine, cytosine và thymine (DNA) hoặc uracil (RNA).
acid đã
của
cơ thể sinh vật.
Bắt cặp bổ sung (complementary base pairing). Sự kết hợp thành
từng đôi giữa các nitrogen base nằm trên hai mạch đơn của chuỗi xoắn kép
DNA-DNA, DNA-RNA hoặc RNA-RNA thông qua các mối liên kết
hydr...
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc (chủ biên)
TS. Lê Việt Dũng - TS. Trần Quốc Dung
Giáo trình
Công nghệ DNA tái tổ hợp
NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
2007
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Giáo trình: công nghệ DNA tái tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: công nghệ DNA tái tổ hợp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: công nghệ DNA tái tổ hợp 9 10 923