Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC: ENZYM

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học khoa học
Đại học Huế

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ENZYM

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

3

Lời nói đầu

Trong cơ thể sống, hầu như không có một quá trình hóa học nào lại không có liên
quan mật thiết đến các quá trình sinh học do các enzyme xúc tác. Có thể nói rằng sự sống
gắn liền với enzyme.
Ngoài một nhóm nhỏ phân tử RNA có hoạt tính xúc tác, các enzyme đều có bản
chất protein; chúng bảo đảm cho các quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sống tiến
hành với tốc độ nhịp nhàng, cân đối, theo những chiều hướng xác định.
Enzyme học (Enzymology) là một môn học có vị trí then chốt trong hóa sinh đang
phát triển mạnh mẽ và xâm nhập vào rất nhiều ngành khoa học, đặc biệt thu hút sự chú ý
của các nhà sinh học và sinh y học vì những hiểu biết cơ bản về enzyme có liên quan mật
thiết đến sinh học phân tử và y học phân tử và là những kiến thức cơ bản rất quan trọng của
sinh học và sinh y học.
Giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành, chuyên ngành liên quan đến
sinh học trong Đại học Huế nhũng kiến thức cơ bản về enzyme - chất xúc tác sinh học.
Cuốn sách được biên soạn theo chương trình giáo dục đại học đã được Đại học Huế
phê duyệt, bởi tập thể tác giả trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Sách này cũng có thể
dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường khác, những người chuẩn bị thi tuyển
sau đại học cũng như các cán bộ nghiên cứu liên quan.
Các tác giả xin cảm ơn những đồng nghiệp đã góp nhiều ý kiến bổ ích trong quá
trình biên soạn. Đặc biệt các tác giả xin chân thành cám ơn GS.TSKH Lê Doãn DiênGiám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư Nghiên cứu phát triển Nông thôn Việt Nam
(INCEDA), Chủ tịch Hội Hóa sinh Việt Nam đã nhận phản biện và cho rất nhiều những lời
khuyên quý báu nhằm hoàn thiện giáo trình.
Với thời gian biên soạn và kinh nghiệm còn hạn chế, cuốn sách còn chưa thật đầy
đủ và chắc chắn không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều
ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp, sinh viên và bạn đọc để lần xuất bản sau sẽ được
hoàn thiện hơn.

Thay mặt các tác giả
Chủ biên
PGS.TS. Đỗ Quý Hai

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

4

Mục lục
Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1

Mở đầu

7

1.1.

Định nghĩa enzyme

7

1.2.

Lược sử nghiên cứu enzyme

7

1.2.1.

Giai đoạn 1

7

1.2.2.

Giai đoạn 2

8

1.2.3.

Giai đoạn 3

9

1.2.4.

Giai đoạn 4

12

1.3.

Phương hướng...
Đại học khoa học
Đại học Huế
GIÁO TRÌNH CÔNG NGH SINH HỌC
ENZYM
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC: ENZYM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC: ENZYM - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC: ENZYM 9 10 991