Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học khoa học
Đại học Huế

GIÁO TRÌNH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

LỜI NÓI ĐẦU
Có thể nói rằng, CNSH đặc biệt là công nghệ gene thật là kì diệu, đã mở ra một
triển vọng lớn lao giúp con người có thể thực hiện được hoài bão to lớn trong một tương
lai phát triển.
CNSH được Nhà nước Việt Nam ưu tiên phát triển như một trong 4 ngành khoa
học công nghệ trọng điểm. CNSH được coi là “công cụ hiện đại hóa” của sinh học. Về
bản chất, CNSH tự thân phải là một ngành khoa học công nghệ hoàn chỉnh, có tính độc
lập về khoa học và về phạm vi ứng dụng, có sức sống riêng và tồn tại như một lĩnh vực
khoa học công nghệ hiện đại cùng với công nghệ thông tin, công nghệ điện tử…đang góp
phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Để đáp ứng được yêu cầu đó, CNSH một mặt
phải được xây dựng như các ngành khoa học hiện đại, bên cạnh đặc tính liên ngành phải
dựa trên nền tảng khoa học riêng vững chắc và đặc thù không trùng lặp với các lĩnh vực
khoa học công nghệ khác.
Thật vậy, trong thế kỉ XXI, CNSH ngày càng chứng tỏ là một mũi nhọn của sinh
học hiện đại. Trong lịch sử sinh học thế giới chưa bao giờ nhân loại đạt được nhiều
thành tựu sinh học mới và có ý nghĩa chiến lược như ngày nay.
CNSH có nội dung rất phong phú, đa dạng, ngày càng có những thông tin đổi
mới và cập nhật. Vì vậy, những người viết giáo trình CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG này không sao thỏa mãn được hết những tri thức đang đòi
hỏi ở người đọc và cũng không sao tránh khỏi được những thiếu sót. Rất mong được sự
góp ý chân thành của đồng nghiệp và bạn đọc.
Cuốn sách này được xuất bản với sự tài trợ của Ban Điều phối Dự án Giáo dục
thuộc Đại học Huế.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Điều phối Dự án Giáo dục Đại học Huế đã
giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc ra đời cuốn sách này.
Cũng nhân đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn TS. Trần Quốc Dung cán bộ
trường Đại học Sư phạm Huế đã viết cho chúng tôi chương 2 ,mục 6: “Công nghệ sinh
học trong tạo giống vật nuôi cho năng suất cao” và mục 7: Vector virus sống trong tạo
vaccine thú y tái tổ hợp.
Xin chân thành cảm ơn.
Huế, tháng 03 năm 2005
Thay mặt các tác giả biên soạn
PGS.TS. Trương Văn Lung
Đại học Khoa học-Đại học Huế

1
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
CNSH-Mở đầu
Lung

Trương Văn

Mở đầu
1. Thế nào là công nghệ sinh học (CNSH)
Sự bùng nổ của CNSH.
Danh từ CNSH xuất hiện vào nửa cuối của thập kỉ 50-70...
Đại học khoa học
Đại học Huế
GIÁO TRÌNH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG
SẢN XUẤTĐỜI SỐNG
GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 9 10 738