Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình dầu mỏ và khí

Được đăng lên bởi binhbk09
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3684 lần   |   Lượt tải: 10 lần
GIÁO TRÌNH
DẦU MỎ VÀ KHÍ



Thành phần của dầu
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -  mỏ và khí

Chương I
THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ
Dầu mỏ và khí là những nguồn hydrocacbon phong phú nhất có trong thiên
nhiên. Dầu mỏ cũng như khí, ngày càng phát hiện được nhiều và hầu như ở đâu
cũng thấy dầu mỏ và khí không nhiều thì ít. Qua phân tích thành phần hoá học của
các loại dầu mỏ khác nhau người ta nhận thấy không có loại dầu mỏ nào trên thế
giới lại có thành phần giống nhau hoàn toàn cả, mà chúng rất khác nhau và thay đổi
theo trong phạm vi rất rộng. Sự khác nhau rất nhiều về thành phần dầu mỏ đã là một
vấn đề khoa học rất lớn. Có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng nói chung, muốn
làm sáng tỏ vấn đề này cần phải trở về cuội nguồn của nó, nghĩa là phải xem xét quá
trình hình thành và biến đổi của dầu và khí trong lòng đất.
Tuy nhiên, cho đến nay cũng chưa có những ý kiến nhận định nhất trí về
nguồn gốc và sự biến đổi tạo thành dầu khí, thậm chí có nhiều nhà khoa học trong
lĩnh vực này còn cho rằng, cho đến khi con người sử dụng đến giọt dầu cuối cùng
trên hành tinh này thì vấn đề nguồn gốc của dầu khí có thể vẫn chưa được sáng tỏ
hoàn toàn.
Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển không ngừng của khoa học và công
nghệ con người đã chế tạo được nhiều công cụ hiện đại phục vụ cho công cuộc
nghiên cứu như việc ứng dụng các phương pháp phân tích vật lý hiện đại (sắc ký
phổ khối, phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân... ) kết hợp với
các phương pháp vật lý cổ truyền (chưng cất thường, chưng cất phân tử, chưng cất
đẳng phí, chưng trích ly, kết tinh, trích ly, khuyếch tán nhiệt...) đã góp phần đáng kể
vào việc hiểu biết thêm nguồn gốc các vật liệu hữu cơ ban đầu tạo thành dầu khí và
quá trình biến đổi chúng. Nhờ kết quả của các công trình nghiên cứu này mà những
nhận định về nguồn gốc tạo thành dầu khí dần dần được sáng tỏ, việc nghiên cứu và

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí

Trang 1

Thành phần của dầu
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -  mỏ và khí
giải thích sự khác nhau về thành phần của các loại dầu trên thế giới càng được thuận
tiện và rõ ràng hơn.
Vì vậy, vấn đề nghiên cứu thành phần của dầu và khí đã khai thác được và
vấn đề nguồn gốc, sự tạo thành và biến đổi của dầu khí trong lòng đất là hai vấn đề
liên quan vô cùng khăng khít.

I. Nguồn gốc của dầu mỏ và khí
Khi xem xét về nguồn gốc của dầu mỏ và khí, người ta đã đưa ra nhiều giả
thiết khác nhau, thậm chí là trái ngư...
GIÁO TRÌNH
DẦU M VÀ KHÍ
Giáo trình dầu mỏ và khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình dầu mỏ và khí - Người đăng: binhbk09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Giáo trình dầu mỏ và khí 9 10 120