Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Di truyền học đại cương

Được đăng lên bởi Kimchi Tran
Số trang: 322 trang   |   Lượt xem: 3609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
 
GIÁO TRÌNH

DI TRUYỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG
 
ThS. Hoàng Trọng Phán (chủ biên)
TS. Trương Thị Bích Phượng TS. Trần Quốc Dung
 

  

 

11
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Lời nói đầu
Đến nay, di truyền học ra đời chỉ mới hơn một trăm năm song nó đã
phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng. Đặc biệt là, trong vòng 50
năm lại đây kể từ ngày James Watson và Francis Crick khám phá ra cấu
trúc phân tử DNA, 25/4/1953. Sự hoàn thành việc giải mã di truyền bởi
hai nhóm nghiên cứu của Marshall Nirenberg và Har Gobind Khorana
vào tháng 6 năm 1966 và sự ra đời của Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ
DNA tái tổ hợp vào giữa thập niên 1970 là hai sự kiện nổi bật nhất kể từ
sau khi sinh học phân tử ra đời. Kế đó, sự hoàn tất của Dự án Bộ gene
Người vào tháng 4 năm 2003 được xem là một trong những kỳ công thám
hiểm vĩ đại nhất của loài người. Lần đầu tiên con người có thể đọc được
một cách đầy đủ toàn bộ trình tự 3.164.700.000 cặp base trong bộ gene
của mình. Tất cả những sự kiện nổi bật này minh chứng một điều rằng: Sự
phát triển cùng với những thành tựu đạt được của di truyền học trong thời
gian qua quả là vô cùng to lớn!
Để góp phần đổi mới nội dung giáo trình Di truyền học theo hướng
cập nhật kiến thức cũng như phương pháp dạy và học bộ môn ở bậc Đại
học, chúng tôi đã tham cứu nhiều tài liệu khác nhau và nỗ lực biên soạn
giáo trình trên tinh thần ấy. Chúng tôi hy vọng rằng giáo trình này sẽ đáp
ứng được phần nào nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh
viên, và cũng có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo
viên Sinh học các trường THPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Nội dung giáo trình gồm phần Mở đầu cộng với 12 chương bao quát
các kiến thức đại cương của một giáo trình Di truyền học. Các chương 14 đề cập chủ yếu nội dung thuộc Di truyền học cổ điển, các chương 5-10
tập trung vào phần Di truyền học phân tử và chương 12 được xem là phần
nhập môn của Di truyền học quần thể, còn chương 11 là sự kết hợp giữa
các kiến thức di truyền cổ điển và hiện đại trên đối tượng là con người.
Cuối mỗi chương đều có các phần Câu hỏi và Bài tập và Tài liệu Tham
khảo để bạn đọc tiện ôn tập và tra cứu.
Giáo trình Di truyền học được ra đời trong khuôn khổ của Dự án Giáo
dục thuộc Đại học Huế, vì vậy một số kiến thức nâng cao sẽ được đề cập
trong một giáo trình riêng, như: Di truyền Vi sinh vật và Ứng dụng,và
Công nghệ DNA Tái tổ hợp. Bên cạnh đó, một số thuật ngữ khoa học
được thống nhất sử dụng bằng tiếng Anh để...
GIÁO TRÌNH
DI TRUYN HC ĐẠI CƯƠNG
ThS. Hoàng Trng Phán (ch biên)
TS. Trương Th Bích Phượng TS. Trn Quc Dung

Giáo trình Di truyền học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Di truyền học đại cương - Người đăng: Kimchi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
322 Vietnamese
Giáo trình Di truyền học đại cương 9 10 482