Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Động vật học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

ĐẠI HỌC HUẾ
LÊ TRỌNG SƠN

GIÁO TRÌNH

ĐỘNG VẬT HỌC

HUẾ - 2006

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

i

Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, khối kiến thức về động vật tăng thêm và nhiều
phát hiện mới đã làm thay đổi ít nhiều các quan niệm truyền thống, chính vì vậy việc
biên soạn giáo trình và cập nhật kiến thức mới là điều rất cần thiết.
Quan điểm biên soạn là nhằm phát huy năng lực tự học, tự tìm tòi, tạo được
niềm say mê nghiên cứu của sinh viên.
Về nội dung coi trọng tính cơ bản, hiện đại và thực tiễn.
Tính cơ bản được thể hiện khi lựa chọn nội dung các đối tượng động vật để
giới thiệu. Vừa đảm bảo cái “chung” đại diện cho một hay một số ngành hay lớp, vừa
đảm bảo cái “riêng” của đặc điểm cụ thể của loài hay nhóm loài. Tính cơ bản này
giúp cho người học giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến một loài sinh vật
trong tự nhiên.
Tính hiện đại được thể hiện trong việc cố gắng cập nhật khối kiến thức mới
được công bố về động vật học như các nghiên cứu về sinh học phân tử, về các
nhóm động vật mới được phát hiện... vào trong giáo trình.
Tính thực tiễn được thể hiện là khẳng định giá trị thực tiễn của các nhóm động
vật, gắn liền với những nghiên cứu ứng dụng của các nhà khoa học trong và ngoài
nước, tạo cho người học sự thích thú, say mê về đối tượng mà họ quan tâm.
Về phương pháp giáo trình chú trọng yêu cầu rèn luyện người học về lòng
yêu thiên nhiên, về đạo đức khoa học, đề cao việc tự học và tự nghiên cứu. Khi biên
soạn chúng tôi lưu ý tên khoa học, sự kết hợp các mảng kiến thức được liên kết với
quan điểm tiến hoá và sinh thái học, cố gắng cung cấp các hình vẽ giản đơn, chính
xác để minh hoạ tốt nhất cho vấn đề đã nêu trong lý thuyết, giúp cho người học dễ
hiểu và nhớ lâu hơn.
Trong quá trình biên soạn giáo trình này chúng tôi được sự giúp đỡ và động
viên rất lớn của các đồng nghiệp trong Đại học Huế, có sự đóng góp nhiều ý kiến
quý báu của GS.TSKH Thái Trần Bái, GS TS. Lê Vũ Khôi. Chúng tôi đã sử dụng
những thông tin có tính chất tổng kết và một số hình vẽ trong giáo trình Động vật học
Không xương sống của GS.TSKH Thái Trần Bái và giáo trình Động vật học Có
xương sống của GS. TS Lê Vũ Khôi. Mặt khác chúng tôi cũng có sự kế thừa các tài
liệu và giáo trình đã được biên soạn trước đây. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Chúng tôi chắc rằng trong giáo trình này sẽ còn có nhiều thiếu sót, rất mong
được góp ý của bạn đọc.
Nhóm tác giả biên soạ...
ĐẠI HỌC HUẾ
LÊ TRỌNG SƠN
GIÁO TRÌNH
ĐỘNG VẬT HỌC
HUẾ - 2006
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Giáo trình: Động vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Động vật học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Động vật học 9 10 771