Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý môi trường

Được đăng lên bởi nguyenthiquyen993-gmail-com
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Giáo trình Quản lý môi trường

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ^ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1.1 Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường
1.1.1Khoa học môi trường
Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người
trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường
sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong
phú hơn chất lượng của môi trường sống.
Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp và có tính liên ngành cao, được dựa
trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên, xã hội và công nghệ như sinh thái học, sinh học, thổ
nhưỡng học, đại dương học, v.v..
1.1.2Công nghệ môi trường
Công nghệ
môi trường (Environmental Technology) là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá học,
sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động của con
người.
Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý, quy trình và các thiết bị kỹ thuật thực
hiện nguyên lý và quy trình đó. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, con người tác động vào tài
nguyên, biến chúng thành các sản phẩm cần thiết sử dụng trong hoạt động sống. Việc này không tránh
khỏi phải thải bỏ các chất độc hại vào môi trường, làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm. Ở các nước
phát triển, vốn đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải chiếm từ 10 - 40% tổng vốn đầu tư sản xuất. Việc đầu
tư các công nghệ này tuy cao nhưng vẫn nhỏ hơn kinh phí cần thiết khi cần phục hồi môi trường đã bị ô
nhiễm.
1.2 Chất lượng môi trường
1.2.1 Định nghĩa
Chất lượng môi trường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau (Charles, H.Southwick, 1976):
- Điều kiện ăn ở, đi lại, văn hóa, xã hội của con người.
- Đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống như điện, nước, lao động, nghỉ ngơi,
sạch, có nhiều cây cối tự nhiên, yên tĩnh,...

khôngkhí trong lành,

nước

Nhiều ý kiến khẳng định rằng ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, gia tăng dân số, thiếu hụt
lương thực ... đều làm giảm chất lượng cuộc sống. Họ thống nhất rằng: chất lượng môi trường chính là
chất lượng của các điều kiện tự nhiên, xã hội bao quanh con người và có ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt
động của từng con người và cộng đồng.
1.2.2 Tiêu chuẩn môi trường
Tiêu chuẩn
môi trường là giới hạn cho phép của
các thông số về chất lượng môi trường xung
quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy
định làm căn cứ để ...
Giáo trình Quản lý môi trường
MSc. Phan Như Thúc 1 Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ^ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1.1 Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường
1.1.1Khoa học môi trường
Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường con người
trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường
sống trong các mối quan hkinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong
phú hơn chất lượng của môi trường sống.
Khoa học môi trường một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp tính liên ngành cao, được dựa
trên sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên, hội công nghệ như sinh thái học, sinh học, thổ
nhưỡng học, đại dương học, v.v..
1.1.2Công nghệ môi trường
Công nghệ môi trường (Environmental Technology) là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá học,
sinh học nhằm ngăn ngừa và xcác chất độc hại phát sinh từ q trình sản xuất hoạt động của con
người.
Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý, quy trình các thiết bị kỹ thuật thực
hiện nguyên quy trình đó. Trong quá trình phát triển kinh tế hội, con người tác động vào tài
nguyên, biến chúng thành các sản phẩm cần thiết sử dụng trong hoạt động sống. Việc này không tránh
khỏi phải thải bcác chất độc hại vào môi trường, làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm. các nước
phát triển, vốn đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải chiếm từ 10 - 40% tổng vốn đầu tư sản xuất. Việc đầu
các ng nghệ này tuy cao nhưng vẫn nhỏ hơn kinh phí cần thiết khi cần phục hồi môi trường đã bị ô
nhiễm.
1.2 Chất lượng môi trường
1.2.1 Định nghĩa
Chất lượng môi trường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau (Charles, H.Southwick, 1976):
- Điều kiện ăn ở, đi lại, văn hóa, xã hội của con người.
- Đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống như điện, nước, lao động, nghỉ ngơi, khôngkhí trong lành, nước
sạch, có nhiều cây cối tự nhiên, yên tĩnh,...
- Nhiều ý kiến khẳng định rằng ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, gia tăng dân số, thiếu hụt
lương thực ... đều làm giảm chất lượng cuộc sống. Họ thống nhất rằng: chất lượng môi trường chính là
chất lượng của các điều kiện tự nhiên, hội bao quanh con người nh hưởng đến sức khỏe, hoạt
động của từng con người và cộng đồng.
1.2.2 Tiêu chuẩn môi trường
Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung
quanh, v hàm lượng ca chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy
định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.
Một khi chuẩn mực hoặc giới hạn các tác nhân gây ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn thì ở đócó thể
xem là bị ô nhiễm mặc dù chưa có bằng chứng về tác hại của các chất gây ô nhiễm.
Tiêu chuẩn môi trường được quy định cthể cho từng vùng và không giống nhau mọi nơi, mọi mục
đích sử dụng.
Tiêu chuẩn môi trường xác định các mục tiêu môi trường và đặt ra các giới hạn số lượng hay nồng độ cho
phép của các chất được thải vào khí quyển, nước, đất hay được phép tồn tại trong các sản phẩm tiêu dùng.
1.2.3 Suy thoái môi trường
"Suy thoái môi trường sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh
hưởng xấu đối với con người và sinh vật".
Trong đó, thành phần môi trường được hiểu là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm
thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, h biển, sinh vật, các h sinh thái, các khu dân cư, khu sản
xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái
Giáo trình quản lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý môi trường - Người đăng: nguyenthiquyen993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Giáo trình quản lý môi trường 9 10 596