Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi Huynh Nhi Vo
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình quy hoạch tuyến tính
Biên tập bởi:
thang leduc

Giáo trình quy hoạch tuyến tính
Biên tập bởi:
thang leduc
Các tác giả:
thang leduc

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Thông tin về tác giả
2. Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính
3. Quy hoạch tuyến tính tổng quát và chính tắc
4. Đặc điểm của các tập hợp các phương án
5. Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính-Một số ví dụ mở đầu
6. Dấu hiệu tối ưu
7. Giải thuật đơn hình cơ bản
8. Phương pháp biến giả cải biên
9. Quy hoạch tuyến tính suy biến
10. Khái niệm về đối ngẫu
11. Giải thuật đối ngẫu
12. Ứng dụng quy hoạch tuyến tính-Mở đầu
13. Bài toán vận tải
14. Bài toán dòng trên mạng
15. Quy hoạch tuyến tính
16. Đề cương
17. Bài tập tổng hợp
Tham gia đóng góp

1/129

Thông tin về tác giả

Thông tin về tác giả giáo trình:
• Họ và tên: Lê Đức Thắng
• Sinh năm:
• Cơ quan công tác: Bộ môn Hệ thống Thông tin và Toán ứng dụng, Khoa Công
nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
• Đại chỉ e-mail: ldthang@cit.ctu.edu.vn

2/129

Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính
Có thể tạm định nghĩa quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán
tối ưu mà hàm mục tiêu (vấn đề được quan tâm) và các ràng buộc (điều kiện của bài
toán) đều là hàm và các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính. đây chỉ là một
định nghĩa mơ hồ, bài toán quy hoạch tuyến tính sẽ được xác định rừ ràng hơn thông
qua các ví dụ .
các bước nghiên cứu và ứng dụng một bài toán quy hoạch tuyến tính điển hình là như
sau :
a- xác định vấn đề cần giải quyết, thu thập dữ liệu.
b- lập mụ hình toán học.
c- xây dựng các thuật toán để giải bài toán đó mô hình hoặc bằng ngạn ngữ thuận lợi
cho việc lập trình cho máy tính
d- tính toán thử và điều chỉnh mô hình nếu cần.
e- Áp dụng giải các bài toán thực tế.

Bài toán vốn đầu tư
người ta cần có một lượng (tối thiểu) chất dinh dưỡng i=1,2,..,m do các thức ăn
j=1,2,...,n cung cấp. giả sử :
aij là số lượng chất dinh dưỡng loại i có trong 1 đơn vị thức ăn loại j
(i=1,2,...,m) và (j=1,2,..., n)
bi là nhu cầu tối thiểu về loại dinh dưìng i
cj là giỏ mua một đơn vị thức ăn loại j
vấn đề đặt ra là phải mua các loại thức ăn như thế nào để tổng chi phí bỏ ra ít nhất mà
vẫn đáp ứng được yêu cầu về dinh dưỡng. vấn đề được giải quyết theo mô hình sau đây
:
gọi xj ≥ 0 (j= 1,2,...,n) là số lượng thức ăn thứ j cần mua .
tổng chi phí cho việc mua thức ăn là :
3/129

vì chi phí bỏ ra để mua thức ăn phải là thấp nhất nên yêu cầu cần được thỏa mãn là :

lượng dinh d...
Giáo trình quy hoạch tuyến tính
Biên tập bởi:
thang leduc
Giáo trình quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quy hoạch tuyến tính - Người đăng: Huynh Nhi Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Giáo trình quy hoạch tuyến tính 9 10 105