Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH SINH HỌC: BIẾN ĐỔI GEN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH SINH HỌC
BIẾN ĐỔI GEN

1

Chương 1

Các vector sử dụng trong công nghệ
chuyển gen ở động vật và thực vật
I. Vector
Trong sinh học, vector là một phân tử DNA có khả năng mang
một đoạn DNA ngoại lai và khi xâm nhập vào loại tế bào chủ thích
hợp thì có khả năng tự tái bản không phụ thuộc vào sự sao chép của
hệ gen tế bào chủ.
Nói cách khác, vector là một phương tiện truyền thông tin di
truyền trong cơ thể hoặc giữa các cơ thể khác nhau.
Tế bào chủ thường được sử dụng là vi khuẩn E.coli. Phần lớn
các vector là các phân tử DNA dạng vòng nhỏ (plasmid) hoặc là
bacteriophage.
Vector có thể được cắt ở một vị trí xác định bằng một enzym
hạn chế và được nối với một đoạn DNA tương hợp khác được cắt
bởi cùng enzym.
Trong tạo dòng phân tử, vector là rất cần thiết bởi vì thực tế
cho thấy rằng một đoạn DNA chứa gen không thể làm gì trong tế
bào chủ. Vì nó không phải là một bộ phận của genome bình thường
của tế bào, cho nên nó sẽ không được tái bản khi tế bào phân chia,
không được biểu hiện và có khả năng bị phân huỷ khá nhanh.
Trong kỹ thuật di truyền, vector là công cụ có khả năng nghiên
cứu genome người và genome các loài khác và sự sử dụng chúng
trong nghiên cứu đang trở nên ngày càng phổ biến một cách rộng rãi.

II. Các đặc tính của vector
- Vector phải đủ lớn để mang DNA ngoại lai nhưng không quá
lớn.
- Vector phải chứa các trình tự kiểm soát (control sequences)
như khởi điểm tái bản (origin of replication), promoter.

2
- Vector phải mang một hoặc nhiều vị trí nhận biết của enzym
hạn chế.
- Vector phải mang các gen marker chọn lọc (thường là các gen
kháng chất kháng sinh). Vì vậy các tế bào chứa chúng có thể được
phát hiện một cách dễ dàng.

III. Các bước trong tạo dòng phân tử
- Nối vector và đoạn DNA ngoại lai cần được tạo dòng trong
ống nghiệm để tạo DNA tái tổ hợp nhờ sự xúc tác của enzym ligase.
- Biến nạp DNA tái tổ hợp vào một dòng tế bào chủ. Chọn lọc
thể biến nạp trên môi trường agar trong đĩa petri có chất kháng sinh.
- Tách dòng DNA tái tổ hợp bằng cách sử dụng mẫu dò
(probe).

IV. Các vector sử dụng để chuyển gen ở động vật và thực
vật
1. Các vector sử dụng để chuyển gen ở động vật
1.1. Vector sử dụng để thêm gen
Phần lớn các vector sử dụng hiện nay để tạo động vật chuyển
gen bằng cách thêm gen được xây dựng để được hợp nhất vào
genome. Các phương pháp đang được sử dụng hoặc nghiên cứu để
tăng tần số hợp nhất của gen ngoại lai hoặc duy trì chúng như là các
nhiễm sắc thể nhỏ độc lập.
1.1.1. Vector thẳng tối thiểu (Minimum linear vectors)
Ở đạ...
GIÁO TRÌNH SINH HỌC
BIẾN ĐỔI GEN
GIÁO TRÌNH SINH HỌC: BIẾN ĐỔI GEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH SINH HỌC: BIẾN ĐỔI GEN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH SINH HỌC: BIẾN ĐỔI GEN 9 10 524