Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh học phân tử

Được đăng lên bởi Pham Huy
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 14154 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................2
Lời nói đầu...........................................................................................................................3
Chương 1..............................................................................................................................4
Các đại phân tử sinh học......................................................................................................4
I. Nucleic acid......................................................................................................................4
1. Deoxyribonucleic acid ....................................................................................................4
2. Ribonucleic acid...............................................................................................................8
2.1. Các RNA thông tin (mRNA) ........................................................................................8
2.2. RNA vận chuyển (tRNA)..............................................................................................9
2.3. RNA ribosome (rRNA).................................................................................................9
2.3.1. Ribosome của prokaryote........................................................................................10
2.3.2. Ribosome của eukaryote..........................................................................................10
II. Protein...........................................................................................................................11
1. Cấu trúc của protein.......................................................................................................11
2. Chức năng của protein...................................................................................................15
2.1. Chức năng enzyme......................................................................................................17
2.2. Protein điều khiển.......................................................................................................17
2.3. Protein vận chuyển......................................................................................................17
2.4. Protein dự trữ..............................................................................................................17
2.5. Protein vận động và co ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh học phân tử - Người đăng: Pham Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Giáo trình sinh học phân tử 9 10 118