Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh lý thực vật

Được đăng lên bởi Lyduna Nguyễn
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 2153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀOTẠO
ÐẠI HỌC HUẾ

PGS. Nguyễn Bá Lộc, PGS. Trương Văn Lung,
TS. Võ Thị Mai Hương, ThS. Lê Thị Hoa, ThS. Lê Thị Trĩ

GIÁO TRÌNH

SINH LÝ HỌC THỰC VẬT

Huế, 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Sinh lý học thực vật là khoa học sinh học nghiên cứu về các hoạt
động sống của thực vật. Đây là môn khoa học thực nghiệm và là
khoa học cơ sở cho các ngành khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
Do ý nghĩa quan trọng của lĩnh vực khoa học này cho nên từ khi
ra đời vào cuối thế kỷ XVIII đến nay nó được phát triển nhanh chóng và
có nhiều đóng góp to lớn cho khoa học cũng như cho sản xuất và đời
sống con người.
Sinh lý học thực vật là khoa học đã được giảng dạy ở các trường
Đại học hàng trăm năm nay. Cũng đã có nhiều giáo trình Sinh lý học
thực vật được viết phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu
lĩnh vực khoa học này.
Ở Việt Nam Sinh lý học thực vật cũng đã được giảng dạy ở nhiều
trường Đại học (ĐHSP, ĐHKHTN, ĐHNL ...) và cũng đã có nhiều giáo
trình Sinh lý học thực vật được phát hành.
Trên cơ sở những giáo trình hiện có, để có tư liệu học tập, nghiên
cứu cho sinh viên, trước hết là sinh viên của Đại học Huế, chúng tôi
biên soạn giáo trình Sinh lý học thực vật này. Sách được dùng làm
giáo trình cho sinh viên các khoa Sinh ĐHSP, ĐHKH và ĐHNL thuộc Đại
học Huế và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, cán bộ các ngành liên
quan.
Giáo trình do một tập thể các nhà Sinh lý học thực vật ở ĐH Huế
biên soạn do PGS.TS. Nguyễn Bá Lộc chủ biên và biên soạn các Chương
4, Chương 5, Chương 7. PGS.TS. Trương Văn Lung biên soạn Chương 2,
ThS. Lê Thị Trĩ biên soạn Chương 1, ThS. Lê Thị Hoa biên soạn Chương
6. ThS. Lê Thị Mai Hương biên soạn Chương 3.
Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả cố gắng cập nhật
những kiến thức hiện đại và thực tiễn vào. Tuy nhiên, do thời gian,
trình độ, nguồn tư liệu có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót.
Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của độc giả để lần tái bản sau giáo
trình có chất lượng tốt hơn.
Huế, tháng 5 năm 2005
Các tác giả

MỞ ĐẦU
I. Đối tượng, nội dung và nhiệm vụ của Sinh lý học thực vật .
1. Đối tượng của Sinh lý học thực vật (SLHTV).
Sinh lý học thực vật nghiên cứu hoạt động sống của thực vật cho
nên đối tượng nghiên cứu của Sinh lý học thực vật là cơ thể thực vật.
Khác với động vật, thực vật là sinh vật tự dưỡng nên hoạt động
sống có những đặc trưng riêng do vậy việc nghiên cứu hoạt động sống
của thực vật có những đặc trưng khác với ở động vật.
2. Nội dung của Sinh lý học thực vật .
Sinh lý học thực vật là một khoa học nghiên cứ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀOTẠO
ÐẠI HỌC HUẾ
PGS. Nguyễn Bá Lộc, PGS. Trương Văn Lung,
TS. Võ Thị Mai Hương, ThS. Lê Thị Hoa, ThS. Lê Thị Trĩ
GIÁO TRÌNH
SINH LÝ HỌC THỰC VẬT
Huế, 2006
Giáo trình sinh lý thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh lý thực vật - Người đăng: Lyduna Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Giáo trình sinh lý thực vật 9 10 937