Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình toán cao cấp C1

Được đăng lên bởi KabzyPham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG III. HÀM S NHIU BIN S
§1. KHÁI NIM MỞ ĐẦU
1.1. Định nghĩa hàm s nhiu biến s
D
mt tp hp trong
2
, người ta gi ánh x
:f D
, tc là mt quy tc cho
tương ng vi mi cp s thc
,x y D
mt s thc duy nht
z
, hiu
,f x y
hàm s hai biến s,
x
y
là hai biến số độc lp. Ta ký hiu
: , ,f x y z f x y
D
được gimiền xác định ca hàm s
. Tp hp
 
, , ,f D z z f x y x y D
gi là min giá tr ca hàm s
.
Chú ý: Theo đnh nghĩa trên thì miền xác định ca
thuc
2
, còn min giá tr ca
thuc
.
Hàm s n biến s
1 2
, ,...,
n
f x x x
được định nghĩa tương tự.
1.2. Miền xác đnh
Nếu người ta cho hàm s hai biến s bi biu thc
,z f x y
không nói v min
xác định ca thì miền xác định ca hàm sđó được hiu tp hp nhng cp
,x y
sao cho biu thc
,f x y
có nghĩa.
Ví d 1: Hàm s
2 3 5z x y
xác định vi mi cp
2
,x y
, miền xác định ca nó
toàn b mt phng.
Ví d 2: Hàm s
2 2
1z x y
xác định khi
2 2
1 0x y
hay
2 2
1x y
, miền xác định
ca nó là hình tròn đóng, tâm
, bán kính
I
( hình 1).
d 3: Hàm s
ln 1z x y
được xác định khi
1 0x y
hay
1x y
, min xác
định ca nó là na mt phng mở ở phía trên đường thng
1x y
(hình 2).
Giáo trình toán cao cấp C1 - Người đăng: KabzyPham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giáo trình toán cao cấp C1 9 10 783