Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trồng nấm - Đại học BÌnh Dương

Được đăng lên bởi Pham Huy
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2738 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Th.S Nguyên Minh Khang
ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Bài giảng:

CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM

Th.S Nguyên Minh Khang

Mail: khang.biomekong@gmail.com

1

Th.S Nguyên Minh Khang
1. Nấm trồng
1.1.

Khái quát về nấm và hình thái học

1.1.1. Khái quát về nấm
Nấm khác với những thực vật xanh: không có lục lạp, không có sự phân hóa thành rễ, thân,
lá, không có hoa, phần lớn không chứa cellulose trong thành tế bào, không có một chu trình phát
triển chung như thực vật. Nấm chỉ có thể hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể từ cơ thể khác
hay từ đất qua bề mặt của tế bào hệ sợi nấm. Chính vì thế, tất cả hệ thống phân loại sinh giới hiện
nay đều coi nấm là một giới riêng, tương đương với giới thực vật và động vật.
Năm 1969 nhà khoa học người Mỹ R.H.Whitaker đã đưa ra hệ thống phân loại 5 giới
(Kingdom):
ü Giới khởi sinh (Monera): Gồm vi khuẩn và tảo lam
ü Giới nguyên sinh (Protista): Gồm một số tảo đơn bào, nấm đơn bào có khả năng di
động nhờ lông roi (tiên mao) và các động vật nguyên sinh
ü Giới nấm (Fungi hay Mycetalia, Mycota)
ü Giới thực vật (Plantae hay Vegetabilia)
ü Giới động vật (Animalia)
Năm 1973 nhà khoa học A.L.Takhtadjan đưa ra hệ thống phân loại như sau:
ü Giới Mycota: gồm vi khuẩn và vi khuẩn lam
ü Giới nấm
ü Giới thực vật
ü Giới động vật
Năm 1980, Woese căn cứ vào trật tự nucleotid trong acid ribonucleid (ARN) của ribosome
16S và 5S để tách vi khuẩn ra làm hai giới:
ü Giới vi khuẩn thật (Eubacteria)
ü Giới vi khuẩn cổ (Archaebacteria)
và ông đã gộp nấm, thực vật, động vật thành một giới chung gọi là sinh vật có nhân thật (Eukaryota).
Hiện nay, các nghiên cứu về nấm người ta thường dựa vào hệ thống phân loại của R.H.Whitaker
(1969) và hệ thống phân loại của A.L.Takhtadjan (1973).
Khóa phân loại nấm hiện đại bao gồm các ngành và ngành phụ như sau: (Allexopolous,
1962)
- Ngành nấm nhầy (Exomycotina): Loài nấm này có cả hai tính chất động vật và thực vật,
chúng sinh sản bằng bào tử, nhưng tế bào lại là khối sinh chất không có vách ngăn bao bọc, di
chuyển và nuốt thức ăn như động vật (amib).

Mail: khang.biomekong@gmail.com

2

Th.S Nguyên Minh Khang
- Ngành nấm thật (Eumycotina): Chiếm số lượng lớn, bao gồm các tế bào với nhân tương đối
hoàn chỉnh. Tế bào nấm có vách bao bọc như tế bào thực vật, đa số cấu tạo bởi chitin. Nhiều tế bào
nấm còn tích trữ đường ở dạng glycogen, giống như động vật. Một số loài sinh sản theo lối tạo
những giao tử có lông roi để di động (động bào tử), nhưng hợp tử lại phát triển theo 1 kiểu chung
của nấm. Dựa theo sự sinh sản hữu tính...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trồng nấm - Đại học BÌnh Dương - Người đăng: Pham Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
giáo trình trồng nấm - Đại học BÌnh Dương 9 10 750