Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 11)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 16 Ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học
Mặc dầu đa số vi sinh vật là có ích và cần thiết cho nhân loại, nhưng hoạt động của vi
sinh vật cũng có thể gây nên nhiều tác hại cho con người. Chẳng hạn như việc gây nên
các bệnh tật cho người, gia súc, gia cầm, việc làm hư hỏng thực phẩm, nguyên vật liệu...
Vì vậy chúng ta phải nắm vững các phương pháp để tiêu diệt hoặc ức chế các vi sinh vật
có hại, làm giảm bớt các thiệt hại do chúng gây nên. Chủ yếu là : (1) - Tiêu diệt các vi
sinh vật gây bệnh và cản trở sự lan truyền của chúng. (2) - Giảm bớt hoặc hạn chế các vi
sinh vật gây ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm và phá hủy các nguyên vật liệu khác.
Trong một thời kỳ rất dài, từ khi chưa biết đến sự tồn tại của vi sinh vật thì tổ tiên
chúng ta đã biết không ít các biện pháp để tiêu độc và diệt khuẩn. Người Cổ Ai Cập đã
biết dùng lửa để diệt khuẩn, dùng các chất tiêu độc để xử lý các vật thối rữa. Người Cổ
Hy Lạp đã biết cách xông lưu huỳnh để bảo quản các vật liệu kiến trúc. Người Hê-Brơ
(Hebrews) đã có luật thiêu hủy toàn bộ quần áo của những người bị bệnh hủi. Hiện nay,
việc nắm vững các kỹ thuật tiêu diệt vi sinh vật vẫn hết sức quan trọng, chẳng hạn như
việc sử dụng kỹ thuật vô khuẩn trong nghiên cưứ vi sinh vật, việc bảo quản lương thực,
thực phẩm, việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm...

15.1. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ
- Diệt khuẩn hay Khử trùng (sterilization): Từ gốc La Tinh sterilis là tuyệt dục, vô
sinh. Có nghĩa là tiêu diệt tất cả vi sinh vật, bào tử, virus, viroid. Để diệt khuẩn có thể
dùng các chất diệt khuẩn (sterilant) hoặc dùng các nhân tố vật lý khác.
- Tiêu độc hay Khử độc (disinfection) là tiêu diệt, ức chế hoặc loại trừ các vi sinh vật
gây bệnh.. Mục tiêu chủ yếu là tiêu diệt mầm bệnh nhưng trên thực tế cũng là làm giảm
số lượng chung của vi sinh vật. Để tiêu độc cần dùng các chất tiêu độc (disinfectant). Đó
thường là các hóa chất và thường dùng để tiêu độc các vật liệu không phải là cơ thể người
và động thực vật. Các chất tiêu độc không diệt được bào tử và một số vi sinh vật, vì vậy
không thể dùng để diệt khuẩn.
-Tiêu độc vệ sinh (sanitization) có liên quan mật thiết với tiêu độc. Trong quá trình
tiêu độc vệ sinh số lượng vi sinh vật giảm xuống tới từ mức an toàn trở xuống đối với sức
khỏe công cộng, tức là đạt đến tiêu chuẩn vệ sinh. Các chất tiêu độc vệ sinh (sanitizer)
thường được dùng để làm sạch môi trường và các vật dụng không phải cơ thể người và
động thực vật.
- Phòng thối (antisepsis) là dùng hóa chất để khống chế vi s...
Bài 16 Ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học
Mặc dầu đa số vi sinh vật là có ích và cần thiết cho nhân loại, nhưng hoạt động của vi
sinh vật cũng có thể gây nên nhiều tác hại cho con người. Chẳng hạn như việc gây nên
các bệnh tật cho người, gia súc, gia cầm, việc làm hư hỏng thực phẩm, nguyên vật liệu...
Vì vậy chúng ta phải nắm vững các phương pháp để tiêu diệt hoặc ức chế các vi sinh vật
có hại, làm giảm bớt các thiệt hại do chúng gây nên. Chủ yếu là : (1) - Tiêu diệt các vi
sinh vật gây bệnh và cản trở sự lan truyền của chúng. (2) - Giảm bớt hoặc hạn chế các vi
sinh vật gây ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm và phá hủy các nguyên vật liệu khác.
Trong một thời kỳ rất dài, từ khi chưa biết đến sự tồn tại của vi sinh vật thì tổ tiên
chúng ta đã biết không ít các biện pháp để tiêu độc và diệt khuẩn. Người Cổ Ai Cập đã
biết dùng lửa để diệt khuẩn, dùng các chất tiêu độc để xử lý các vật thối rữa. Người Cổ
Hy Lạp đã biết cách xông lưu huỳnh để bảo quản các vật liệu kiến trúc. Người Hê-Brơ
(Hebrews) đã có luật thiêu hủy toàn bộ quần áo của những người bị bệnh hủi. Hiện nay,
việc nắm vững các kỹ thuật tiêu diệt vi sinh vật vẫn hết sức quan trọng, chẳng hạn như
việc sử dụng kỹ thuật vô khuẩn trong nghiên cưứ vi sinh vật, việc bảo quản lương thực,
thực phẩm, việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm...
15.1. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ
- Diệt khuẩn hay Khử trùng (sterilization): Từ gốc La Tinh sterilis là tuyệt dục, vô
sinh. Có nghĩa là tiêu diệt tất cả vi sinh vật, bào tử, virus, viroid. Để diệt khuẩn có thể
dùng các chất diệt khuẩn (sterilant) hoặc dùng các nhân tố vật lý khác.
- Tiêu độc hay Khử độc (disinfection) là tiêu diệt, ức chế hoặc loại trừ các vi sinh vật
gây bệnh.. Mục tiêu chủ yếu là tiêu diệt mầm bệnh nhưng trên thực tế cũng là làm giảm
số lượng chung của vi sinh vật. Để tiêu độc cần dùng các chất tiêu độc (disinfectant). Đó
thường là các hóa chất và thường dùng để tiêu độc các vật liệu không phải là cơ thể người
và động thực vật. Các chất tiêu độc không diệt được bào tử và một số vi sinh vật, vì vậy
không thể dùng để diệt khuẩn.
-Tiêu độc vệ sinh (sanitization) có liên quan mật thiết với tiêu độc. Trong quá trình
tiêu độc vệ sinh số lượng vi sinh vật giảm xuống tới từ mức an toàn trở xuống đối với sức
khỏe công cộng, tức là đạt đến tiêu chuẩn vệ sinh. Các chất tiêu độc vệ sinh (sanitizer)
thường được dùng để làm sạch môi trường và các vật dụng không phải cơ thể người và
động thực vật.
- Phòng thối (antisepsis) là dùng hóa chất để khống chế vi sinh vật sự sinh trưởng
của vi sinh vật trên các tổ chức sinh vật (các mô). Gốc Hy Lạp , anti là đối kháng, sepsis
là nhiễm trùng máu. Chất phòng thối (antiseptic) nhiều người gọi là chất sát trùng là chưa
chính xác, dễ nhầm với chất diệt khuẩn (sterilant). Sử dụng chất phòng thối để phòng
nhiễm khuẩn, mưng mủ nhờ tiêu diệt hay ức chế vi sinh vật gây bệnh, ngăn ngừa sự sinh
trưởng của vi sinh vật trên các mô của sinh vật, giảm thiểu tổng số vi sinh vật. Độc tính
của chất phòng thối thấp hơn chất tiêu độc là vì cần tránh việc làm chết quá nhiều tế bào
của các mô.
1
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 11) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 11) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 11) 9 10 831