Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Xác suất thông kê

Được đăng lên bởi Chu TeYieng
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỐNG ĐÌNH QUỲ

GIÁO TRÌNH

XÁC SUẤT
THỐNG KÊ
(Tái bán lần thử năm)

NHÀ XUẤT BẢ N BÁCH KHOA - HÀ NỘI

LỜI NÚI ĐẨU

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học là một ngành khoa học
đang giữ vị trí quan trọng trong các lĩnh vực ứng dụng rộng râi và
phong phú của đời sống con người. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ
của khoa học và công nghệ, nhu cầu hiểu biết và sử dụng các công
cụ ngẫu nhiên trong phân tích và xử lý thông tin ngày càng trở nên
đặc biệt cần thiết. Các kiến thức và phương pháp của xác suất và
thống kê đă hỗ trợ hữu hiệu các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực
khoa học khác nhau như vật lý, hóa học, sinh y học, nông học, kinh
tế học, xã hội học, ngôn ngữ học...
Trong một chục năm gần đây, giáo trình xác suất thông kê đã trở
thành cơ sở của nhiều ngành học trong các trường đại học và cao đẳng,
từ đó xuất hiện nhu cầu học tập và nghiên cứu ứng dụng rất lớn, nhất là
đôi với sinh viên các ngành khoa học không chuyên về toán. Để thoả
mãn yêu cầu đó, giáo trình này cố gắng đáp ứng đòi hỏi của đông đảo
sinh viên nhằm hiểu biết sâu sắc hơn các khái niệm và phương pháp
tính xác suất và thông kê để học tập đạt hiệu quả cao hơn cũng như
ứng dụng môn học vào ngành học và môn học khác.

Giáo trình xác suất thống kê được viết cho thời gian giảng dạy
là 60 tiết học. Do đối tượng sinh viên rất đa dạng với trình độ toán cơ
bản khác nhau, chúng tôi đã cố gắng tìm những cách tiếp cận đơn
giản và hợp lý, và như vậy đã buộc phải bớt đi phần nào sự chặt chẽ
hình thức (vốn rất đặc trưng cho toán học) để giúp bạn đọc tiếp cận
dễ dàng hơn bản chất xác suất của các vấn đề đặt ra và tăng cường
kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống, từ đó dần dần hình thành
một hệ thống khái niệm khá đầy đủ để đi sâu giải quyết các bài toán
ngày càng phức tạp hơn.
Giáo trình được chia thành 6 chương gồm 3 chương dành cho phần
xác suất và 3 chương cho phần phân tích thống kê. Nhũmg khái niệm và
công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản, dễ hiểu và được

minh hoạ bằng nhiều thí dụ áp dụng. Các chứng minh khó được lượt bớt
có chọn lọc để giáo trình không quá cổng kềnh, mặc dù vậy các công
thức và vấn đề liên quan đều được nhắc đến đầy đủ để tiện không chỉ
cho học tập sâu hơn, mà còn có ích cho những bạn đọc muốn tra cứu,
tìm tòi phục vụ cho ứng dụng và tính toán thống kê. Cuối mỗi chương có
một loạt bài tập dành để bạn đọc tự giải nhằm hiểu biết sâu sắc hơn lý
thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành.
Hy vọng rằng giáo trình có ích cho bạn đọc xa gần, các sinh viên,
cán bộ giảng dạy ở c...
TNG ĐÌNH QUỲ
GIÁO TRÌNH
XÁC SUT
THỐNG KÊ
(Tái bán lần thử năm)
NHÀ XUT BN BÁCH KHOA - HÀ NI
Giáo trình Xác suất thông kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Xác suất thông kê - Người đăng: Chu TeYieng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
Giáo trình Xác suất thông kê 9 10 879