Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Phong Phũ Phàng
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 5337 lần   |   Lượt tải: 14 lần
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
**********************
Ths.LÊ ðỨC VĨNH
GIÁO TRÌNH
XÁC SUT THNG
HÀ NI - 2006
Giáo trình xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xác suất thống kê - Người đăng: Phong Phũ Phàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Giáo trình xác suất thống kê 9 10 307