Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xstk uel

Được đăng lên bởi honghac404a
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ
Nguyễn Đình Uông 1

1 Faculty
2 Faculty

Đoàn Hồng Chương 2

of Economics and Laws, Vietnam National University, Hochiminh City.
of Economics and Laws, Vietnam National University, Hochiminh City.

"Cần nhớ rằng môn khoa học bắt đầu từ việc xem xét các trò chơi may rủi
lại hứa hẹn trở thành đối tượng quan trọng nhất của tri thức loài người.
Phần lớn những vấn đề quan trọng nhất của đời sống thực ra chỉ là những
bài toán của lý thuyết xác suất"
P.S. Laplace(1812)

Chương mở đầu
1. Giới thiệu về sự ra đời của xác suất
Sự ra đời của lý thuyết xác suất bắt đầu từ những thư từ trao đổi giữa hai nhà toán học
vĩ đại người Pháp là Pascal (1632 − 1662) và Fermat (1601 − 1665) xung quanh cách giải
đáp một số vấn đề rắc rối nẩy sinh trong các trò chơi cờ bạc mà một quý tộc Pháp đặt
ra cho Pascal.
Dựa vào các thành tựu của lý thuyết xác suất, thống kê xây dựng các phương pháp
ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ. Hơn 300 năm phát triển đến
nay nội dung và các phương pháp xác suất và thống kê toán rất phong phú, được ứng
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tự nhiên và xã hội khác nhau.

2. Tổng quan về mối liên hệ giữa tổng thể và mẫu
Một tập hợp các phần tử hoặc các đối tượng cần nghiên cứu để rút ra một kết luận nào
đó được gọi là tổng thể. Tập hợp con hoặc một phần của tổng thể được sử dụng để đưa
ra kết luận về tổng thể được gọi là mẫu.
Ví dụ 1. Chúng ta muốn nghiên cứu chiều cao của thanh niên Việt Nam trong vòng 5 năm
từ 2004 − 2009. Tổng thể trong trường hợp này là "toàn bộ thanh niên Việt Nam". Thực tế
ta không thể đo được chiều cao của toàn bộ thanh niên Việt Nam (chẳng hạn như: điều kiện
kinh tế, thời gian, nhân lực, v.v..) mà chỉ có thể chọn ngẫu nhiên "một bộ phận thanh niên Việt
Nam", bộ phận này được gọi là mẫu
Muốn từ kết quả của mẫu suy ra kết quả cho tổng thể tốt thì mẫu phải đại diện được
cho tổng thể, muốn vậy thì mẫu phải được lấy một cách ngẫu nhiên.
Ví dụ 2. Xét điểm thi của toàn thể sinh viên Khoa Kinh Tế khi thi kết thúc môn XSTK thì tổng
thể là toàn bộ điểm thi của sinh viên Khoa Kinh Tế. Nếu chọn ngẫu nhiên từ mỗi lớp ra 10 sinh
Trang 1

viên để khảo sát điểm thi thì tập hợp tất cả điểm thi của các sinh viên này là một mẫu (đại diện
cho điểm thi của toàn bộ sinh viên Khoa Kinh Tế). Dựa vào mẫu này ta có thể rút ra một số kết
luận như: Điểm trung bình môn thi XSTK của toàn bộ sinh viên Khoa Kinh Tế, Độ phân tán
điểm thi môn XSTK của toàn bộ sinh viên Khoa Kinh Tế v.v..
Số lượng phần tử của tổng thể...
LÝ THUYẾT C SUT & THỐNG
Nguyễn Đình Uông
1
Đoàn Hồng Chương
2
1
Faculty of Economics and Laws, Vietnam National University, Hochiminh City.
2
Faculty of Economics and Laws, Vietnam National University, Hochiminh City.
Giáo trình xstk uel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xstk uel - Người đăng: honghac404a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Giáo trình xstk uel 9 10 681