Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MẠNG 3G

Được đăng lên bởi Giang Trường
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gii thiu công ngh mng 3G
Ph n 1: 3G là gì, HSDPA gì?
3G, hay 3-G, (vi t t t c a third-generation technology) là công ngh truy n thông th h thế ế
ba, cho phép truy n c d li u tho i và d li u ngoài tho i (t i d li u, g i email, tin nh n
nhanh, hình nh...) v i t c đ cao. Hi n t i các nhà m ng đang cung c p d ch v 3G v i hai
m c t c đ l n l t là 3,6Mbps và 7,2Mbps. Đ s d ng d ch v 3G ng i dùng c n trang b ượ ể ử ườ
Đi n tho i di đ ng ho c Smart Phone h tr ph n c ng k t n i tín hi u 3G, ngoài ra ng i ế ườ
dùng còn có th dùng các thi t b k t n i 3G cho máy tính (Máy đ bàn ho c máy xách tay …) ế ế
nh USB 3G, Th PCMCIA 3G … Ho c thi t b 3G Router đ chia s k t n i 3G cho nhi uư ế ế
thi t b khác nhau cùng s d ng.ế
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), gói đ ng truy n t c đ cao, là m t s n ph mườ
c a công ngh 3G cho phép các m ng ho t đ ng trên h th ng UMTS có kh năng truy n t i
d li u v i t c đ cao h n h n. Công ngh HSDPA hi n nay cho phép t c đ download đ t ơ
đ n 1.8, 3.6, 7.2 và 14.4 Mbit/giây, và trong t ng lai g n, t c đ hi n nay có th đ c nângế ươ ượ
lên g p nhi u l n. Khi đó, các m ng cung c p có th đ c nâng c p thành Evolved HSPA, ượ
cho phép t c đ download đ t đ n 42 Mbit/giây. V i nh ng u th v t tr i đó, HSDPA đang ế ư ế ượ
tr thành m t công ngh đ c nhi u nhà cung c p quan tâm phát tri n. ượ
3G và HSDPA có liên quan đ n nhau không? Câu tr l i là có! M ng 3G còn đ c xem là m tế ượ
chu n con trong HSDPA.
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MẠNG 3G - Trang 2
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MẠNG 3G - Người đăng: Giang Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MẠNG 3G 9 10 270