Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam

Được đăng lên bởi Samuel Pham
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 16076 lần   |   Lượt tải: 29 lần
TS. TRẦN BẠCH GIANG

GIỚI THIỆU

HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ
QUỐC GIA VIỆT NAM

HÀ NỘI - 2003

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

GIỚI THIỆU hÖ quy chiÕu vµ hÖ to¹ ®é quèc gia

I. MỞ ĐẦU
Xác định hệ quy chiếu tức là xác định gốc toạ độ và hệ trục cơ sở toạ độ để
dựa vào đó có thể biểu diễn được tất cả các điểm trong không gian. Một hệ quy
chiếu được gọi là phù hợp với phạm vi lãnh thổ đang xét nếu đạt được 3 tiêu chuẩn
sau:
- Có độ lệch nhỏ nhất theo một nghĩa toán học nào đó giữa mô hình toán
học và không gian vật lý của thế giới thực.
- Thuận tiện sử dụng trong thực tiễn có lưu ý tới các tập quán hình thành từ
lịch sử và tính phổ cập trên thế giới.
- Dễ dàng tính toán chuyển đổi với các hệ quy chiếu đang sử dụng mà đặc
biệt là hệ quy chiếu toàn cầu hiện hành.
Bài toán xác định hệ quy chiếu và hệ toạ độ được đưa về dạng cơ bản là:
1. Xác định một ellipsoid quy chiếu có kích thước phù hợp (bán trục lớn a và
bán trục nhỏ b, hoặc bán trục lớn a và độ dẹt f=(a-b)/a) được định vị phù hợp trong
không gian thông qua việc xác định toạ độ tâm của ellipsoid (X 0, Y0, Z0) trong hệ
toàn cầu. Đối với Ellipsoid Toàn cầu còn phải xác định các tham số vật lý: hằng số
trọng lực GM, khối lượng trái đất M, tốc độ quay trái đất ω, thế trọng lực thường
Uo, giá trị trọng lực thường trên xích đạo γ e và trên cực γ p.
2. Xác định phép biến đổi phù hợp từ hệ quy chiếu mặt ellipsoid về hệ quy
chiếu mặt phẳng để thành lập hệ thống bản đồ cơ bản quốc gia bao gồm cả hệ
thống phân chia mảnh và danh pháp từng tờ bản đồ theo từng tỷ lệ.
3. Xử lý toán học chặt chẽ lưới các điểm toạ độ bao gồm tất cả các loại trị
đo có liên quan sao cho đảm bảo độ chính xác cao nhất.
Xây dựng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia là một việc quan trọng đối với
mỗi quốc gia. Trước hết đây là cơ sở toán học mang tính chuẩn để thể hiện chính
xác các thể loại bản đồ nhằm mô tả trung thực các thông tin điều tra cơ bản của đất
nước. Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia còn đóng vai trò hạt nhân trong hệ thống
quản lý hành chính lãnh thổ, phục vụ giải quyết tốt các vấn đề phân định và quản lý
biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp cũng như ranh giới của từng thửa
đất. Trong đời sống của một xã hội hiện đại hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia còn
phải đáp ứng cho hoạt động của các ngành nhằm phát triển kinh tế như nghiên cứu
vật lý trái đất, quan trắc hoạt động vỏ trái đất, đảm bảo hàng hải, dẫn đường hành
không, bố trí xây dựng các công trình, quan trắc độ biến dạng công trình, quản lý
Trang 2

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

GIỚI ...
TS. TRẦN BẠCH GIANG
GIỚI THIỆU
HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ
QUỐC GIA VIỆT NAM
HÀ NI - 2003
Giới thiệu hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam - Người đăng: Samuel Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Giới thiệu hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam 9 10 128