Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu hệ thống nâng tải bằng cầu trục

Được đăng lên bởi Mái Ngói
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: tìm hiều quá trình nâng chuyển hàng hóa
1. Khái niệm
nâng chuyển hàng hóa là quá trình thay đổi vị trí các vật nặng dạng khối hoặc các vật phẩm rời
vụn với khối lượng lớn nhờ các thiết bị nâng chuyển như pa lăng , cầu trục, băng tải, xích tải, con
lăn, đường ống…
2. Phân loại máy nâng chuyển.
Căn cứ vào chuyển động chính người ta phân ra phân máy nâng chuyển ra làm 2 nhóm.
a. Máy vận chuyển theo chu kỳ ( máy nâng ).
-

Đặc điểm:
+ hoạt động có tính chất chu kỳ (luôn phiên giữa thời kỳ làm việc và thời kỳ nghĩ) của cơ
cấu máy.
+ phần chủ yếu của máy vận chuyển theo chu kỳ là máy trục.
+ vận chuyển vật nặng theo hướng thẳng đứng và một số chuyển động khác trong mặt
phẳng ngang, trong đó cơ cấu nâng là chủ yếu.
+ chúng có thể làm việc trong nhà hoặc ngoài trời.

-

Phân loại:
+ theo công dụng phân làm 3 nhóm:
 Máy trục đơn giản: là máy có một chuyển động chủ yếu là nâng hạ (kích, tời, pa
lăng…)
 Máy trục đặc chủng: là loại máy trục đặc biệt dung riêng theo yêu cầu nào đó ( thang
máy, máy trục bến cảng…).
+ theo đặc tính di chuyển phân thành các loại như: kích, kích trục vít, kích thanh rang,
thang máy, cần trục cố định, cần trục di động, cần trục nổi….

b. Máy vận chuyển liên tục.
-

Đặc điểm:
+ vật phẩm được di chuyển thành dòng lien tục và ổn định.
+ có thể bốc dỡ tải ngay trong quá trình vận chuyển.

-

Phân loại
+ máy có thể vận chuyển lien tục có bộ phận kéo: băng tải, xích…

+ máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo: vít tải, hệ thống đường lăn, ống dẫn….
3. Các thong số cơ bản của máy nâng
-

Sức nâng ký hiệu là [Q] có đơn vị đo là tấn, KG, N là trọng lượng lớn nhất mà máy có thể
nâng được ở trạng thái làm việc nhất định nào đó của máy.

-

Tầm với R, m là khoảng cách theo phương ngang từ tâm thiết bị mang vật đến trục quay
của máy. Tầm với chỉ có ở các cần trục có tay cần.

-

Momen tải MQ, tm, KNm là tích số giữa sức nâng và tầm với. momen tải có thể là không
đổi hay không đổi theo tầm với.

-

Chiều cao nâng H, m là khoảng cách từ măt bằng máy đứng đến tâm thiết bị mang vật ở
vị trí cao nhất. với các cần trục có tay cần thì chiều cao nâng thay đổi phụ thuộc vào tầm
với.

-

Khẩu lộ L, m là khoảng cách theo phương ngang giữa đường trục của hai đường ra mà
trên đó máy di chuyển.

-

Đường đặc tính tải trọng là đồ thị mô tả quan hệ giữa sức nâng, tầm với và chiều cao
nâng.

-

Các thong số động học bao gồm tốc độ của các chuyển động riêng lẻ trên máy.

-

Tốc đọ chuyển động tịnh tiến lên xuống của vật vn (vật nâng) , vh (hạ vật) , m/s...
Chương 1: tìm hiều quá trình nâng chuyển hàng hóa
1. Khái niệm
nâng chuyển hàng hóa là quá trình thay đổi vị trí các vật nặng dạng khối hoặc các vật phẩm rời
vụn với khối lượng lớn nhờ các thiết bị nâng chuyển như pa lăng , cầu trục, băng tải, xích tải, con
lăn, đường ống…
2. Phân loại máy nâng chuyển.
Căn cứ vào chuyển động chính người ta phân ra phân máy nâng chuyển ra làm 2 nhóm.
a. Máy vận chuyển theo chu kỳ ( máy nâng ).
- Đặc điểm:
+ hoạt động có tính chất chu kỳ (luôn phiên giữa thời kỳ làm việc và thời kỳ nghĩ) của cơ
cấu máy.
+ phần chủ yếu của máy vận chuyển theo chu kỳ là máy trục.
+ vận chuyển vật nặng theo hướng thẳng đứng và một số chuyển động khác trong mặt
phẳng ngang, trong đó cơ cấu nâng là chủ yếu.
+ chúng có thể làm việc trong nhà hoặc ngoài trời.
- Phân loại:
+ theo công dụng phân làm 3 nhóm:
Máy trục đơn giản: là máy có một chuyển động chủ yếu là nâng hạ (kích, tời, pa
lăng…)
Máy trục đặc chủng: là loại máy trục đặc biệt dung riêng theo yêu cầu nào đó ( thang
máy, máy trục bến cảng…).
+ theo đặc tính di chuyển phân thành các loại như: kích, kích trục vít, kích thanh rang,
thang máy, cần trục cố định, cần trục di động, cần trục nổi….
b. Máy vận chuyển liên tục.
- Đặc điểm:
+ vật phẩm được di chuyển thành dòng lien tục và ổn định.
+ có thể bốc dỡ tải ngay trong quá trình vận chuyển.
- Phân loại
+ máy có thể vận chuyển lien tục có bộ phận kéo: băng tải, xích…
giới thiệu hệ thống nâng tải bằng cầu trục - Trang 2
giới thiệu hệ thống nâng tải bằng cầu trục - Người đăng: Mái Ngói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
giới thiệu hệ thống nâng tải bằng cầu trục 9 10 473