Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu môn học Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GVGD: ĐẶNG MỸ THANH

=
12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

1

12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

2

Kiến thức:
•Biết được nội dung, ý nghĩa của Luật MT và các văn bản
dưới luật hỗ trợ cho công tác QLMT;
•Biết được những quy định pháp lý về hoạt động BVMT, về
chính sách, biện pháp và nguồn lực để BVMT;
•Biết được quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình
và cá nhân trong công tác BVMT.
Kỹ năng:
Sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học để thực
hiện công tác QLMT tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà
nước…
12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

3

Học phần gồm:
• Chương 1.

Các vấn đề chung

• Chương 2.

Luật Môi trường

• Chương 3.

Chính sách & chiến lược MT

• Chương 4.

Luật trong Quản lý Môi trường

• Chương 5.
ĐCM, ĐTM, CKBVMT theo Luật
BVMT năm 2005 & các văn bản dưới Luật
12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

4

Nhiệm vụ:
• Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
• Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
• Hoàn thành các bài tập được giao;
• Tham gia thực hiện và trao đổi các chuyên đề;
• Tham gia kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.

12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

5

Hình thức:
• Điểm thứ 1 :

10% Trắc nghiệm

• Điểm thứ 2 :

20% Thuyết trình

• Điểm thứ 3 :

70% Ứng dụng bài học để giải
quyết tình huống

12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

6

Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Thúy Lan Chi. 2012. Tóm tắt bài giảng Luật & Chính
sách môi trường. Đại học Tôn Đức Thắng. (Lưu hành nội bộ)
Tài liệu tham khảo chính:
[2] Nguyễn Đình Hòe. 2008. Môi trường và phát triển bền vững. NXB
Giáo dục. Hà Nội.
[3] Lê Văn Khoa. 2008. Chiến lược & chính sách môi trường. NXB
Lao động. Tp.HCM.
Tài liệu tham khảo khác:
[4] Hồng Anh. 2008. Hệ thống các tiêu chuẩn về môi trường. NXB
Lao động. Tp.HCM.
[5] Đặng Hoàng Dũng. 2000. Định chế quốc tế và Việt Nam về BVMT.
NXB LĐXH. Hà Nội.
[6] Lê Doãn Minh. 2008. Hướng dẫn áp dụng TC chọn lọc và QĐ mới
nhất về BVMT tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Hà Nội.
12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

7

12/10/13

Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học

8

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG
GVGD: ĐẶNG MỸ THANH
12/10/13 Mã MH: 902009 – Giới thiệu môn học 1
=
Giới thiệu môn học Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu môn học Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giới thiệu môn học Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 585