Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ASME

Được đăng lên bởi Patrick Lê
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MESLAB SEMINAR

Giới thiệu tổng quan về ASME Code
(Phần nồi hơi và bình chịu áp lực)

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2012
Phạm Hồng Phương

1

Nội dung chính
1.

Tổng quan về ASME

2.

Hệ thống chất lượng theo ASME
- ASME Codes & Standards Overview
- ASME Accreditation Program

3.

So sánh giữa ISO 9001 và ASME

2

1Tổng quan về ASME
Định nghĩa Wikipedia
ASME: American Society of Mechanical Engineers- Hiệp hội kỹ sư Cơ khí Mỹ
ASME nồi hơi và bình chịu áp suất Mã ( Boiler Pressure Vessel Code) là một Hiệp hội Kỹ sư Cơ
khí Mỹ (ASME) tiêu chuẩn cung cấp các quy tắc thiết kế, chế tạo và kiểm tra nồi hơi và bình chịu áp
lực. Một thành phần áp suất thiết kế và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn này để có thể phục vụ lâu dài
hữu ích cuộc sống, và đảm bảo việc bảo vệ sự sống và tài sản của con người. Tình nguyện viên,
những người được đề cử cho các ủy ban của nó dựa trên chuyên môn kỹ thuật của họ và khả năng
của mình để đóng góp vào các văn bản, sửa đổi, phiên dịch, và quản lý của các tài liệu, viết các
BPVC.

3

1Tổng quan về ASME
Lịch sử: Hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ được thành lập năm 1880.
Tuy nhiên BPVC có nguồn gốc từ công chúng phản đối kịch liệt sau khi vụ nổ nghiêm trọng ở tiểu
bang Massachusetts . Một nồi hơi ống lò ống lửa đã phát nổ tại Nhà máy giày Grover tạiBrockton,
Massachusetts vào ngày 20 tháng 3 năm 1905, dẫn đến cái chết của 58 người và làm bị thương
150. Sau đó, vào ngày 06 tháng 12 năm 1906 một nồi hơi trong các nhà máy sản xuất của Công ty
PJ giày Harney bùng nổ tại Lynn, Massachusetts . Kết quả là các tiểu bang Massachusetts đã ban
hành mã pháp lý đầu tiên dựa trên các quy tắc của ASME cho việc xây dựng các nồi hơi vào năm
1907.
ASME triệu tập Hội đồng quản trị Nội quy nồi hơi trước khi nó trở thành lò hơi ASME Mã Ủy ban này
được thành lập vào năm 1911. Ủy ban này đặt trong công tác mẫu cho ấn bản đầu tiên của Bộ luật
ASME Boiler - Quy tắc Xây dựng Văn phòng phẩm nồi hơi và áp lực công tác cho phép, được ban
hành vào năm 1914 và được công bố vào năm 1915.

Mục đích: Cung cấp những nguyên tắc tối thiểu về an toàn cho xây dựng sản phẩm áp lực
VN has 15 with 33

4

1Tổng quan về ASME
Mục đích của ASME là : An toàn.

The Purpose of ASME : Safety !

5

1Tổng quan về ASME
Quản lý chất lượng sản phẩm với chi phí tiết kiệm

Increased
productivity

Continual
Quality
Improvement

Lower
manufacturing
costs

Lower rework
and scrap costs

Increased
Profits
Lower service
costs

Lower warranty
and product
liability costs

6

1Tổng quan về ASME

Cost per good unit of ...
Giới thiệu tổng quan về ASME Code
(Phần nồi hơi và bình chịu áp lực)
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2012
Phạm Hồng Phương
MESLAB SEMINAR
1
Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ASME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ASME - Người đăng: Patrick Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ASME 9 10 29