Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về bộ môn Điện tử viễn thông

Được đăng lên bởi Trần Nhật Quang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về bộ môn Điện tử viễn thông
Các hệ thống viễn thông hiện tại: GSM-GPRS, CDMA-WCDMA, 3G, Winmax, LTE

Hình minh họa các thiết bị đầu cuối viễn thông
Bộ môn Điện tử-Viễn thông trực thuộc Khoa Công nghệ Điện Tử. Bộ môn ra đời gắn liền với sự
ra đời của Khoa, và là một trong những bộ môn mũi nhọn của Khoa, cũng như của Trường Đại
Học Công Nghiệp TPHCM. Bộ môn có 14 giảng viên, trong đó: 1 Tiến sĩ, 1 NCS, 10 Thạc sĩ,
còn lại là các Kĩ sư có kinh nghiệm lâu năm, hiện đang theo học Cao học.
Bộ môn phụ trách các môn học lý thuyết và thực hành thí nghiệm thuộc chuyên ngành Điện
tử-Viễn thông. Ngoài ra bộ môn còn tham gia vào các chương trình đào tạo sau đại học và
nghiên cứu khoa học các cấp.
Với chuyên ngành Điện tử-Viễn thông các bạn sẽ:
•
•
•

Có được kiến thức nền tảng về những công nghệ viễn thông hàng đầu trên thế giới,
như: Công nghệ GSM/GPRS/EDGE, CDMA2000/WCDMA, WIMAX, 3G,..
Nắm bắt được cấu trúc và qui hoạch các hệ thống mạng viễn thông như: mạng điện
thoại cố định, mạng điện thoại di động, mạng truyền số liệu.
Có kĩ năng trong việc triển khai lắp đặt mạng điện thoại cố định, tổng đài điện tử, sửa
chữa các thiết bị đầu cuối viễn thông: điện thoại cố định, máy fax, điện thoại đi động
các loại khác nhau: Nokia, Samsung, Motorola, Sony-Ericsson.

Lĩnh vực Điện tử-Viễn thông luôn là một trong các lĩnh vực quan trọng hàng đầu, không chỉ
của một quốc gia mà của cả thế giới. Chính vì thế nó có một tốc độ phát triển vô cùng mạnh
mẽ về công nghệ, với vòng đời về công nghệ của tất cả các thiết bị và hệ thống không quá 2
năm.

Trước những khó khăn thách thức đó, nó đòi hỏi các thầy cô của bộ môn Viễn Thông phải liên
tục cập nhật, để luôn cung cấp được cho các em kiến thức về những công nghệ mới nhất, tạo
sự phong phú, đa dạng hiểu biết về chuyên môn. Đó chính là nền tảng, là hành trang vững
chắc để các em bước vào nghề.
Ban lãnh đạo

Văn phòng đặt tại
nhà X, X7.8
Điện
thoại:08.8940390
Email:
khoacndt@hui.edu.vn

Chủ nhiệm bộ
môn:
NCS. Bùi Thư
Cao

Phó chủ nhiệm bộ
môn:
ThS. Trần Minh
Hồng

Nhiệm vụ

Đào tạo kiến thức chuyên sâu ngành Điện tử-Viễn thông cho các hệ Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp,
thông qua các môn học phụ trách:
1. Lý Thuyết tín hiệu
2. Cơ sở viễn thông
3. Xử lí số tin hiệu
4. Lập trình FPGA
5. Xử lý Video-Audio
6. Kĩ thuật siêu cao tần
7. Mạch siêu cao tần
8. Anten truyền sóng
9. Công nghệ vi điện tử
10. Quang Điện Tử
11. Kỹ thuật Truyền thanh-Truyền hình
12. Hệ thống viễn thông
13.Mạng NGN

Nhiệm vụ

Đào tạo kiến thức chuyên sâu ngành Điệ...
Giới thiệu về bộ môn Điện tử viễn thông
Các hệ thống viễn thông hiện tại: GSM-GPRS, CDMA-WCDMA, 3G, Winmax, LTE
Hình minh họa các thiết bị đầu cuối viễn thông
Bộ môn Điện tử-Viễn thông trực thuộc Khoa Công nghệ Điện Tử. Bộ môn ra đời gắn liền với sự
ra đời của Khoa, và là một trong những bộ môn mũi nhọn của Khoa, cũng như của Trường Đại
Học Công Nghiệp TPHCM. Bộ môn có 14 giảng viên, trong đó: 1 Tiến sĩ, 1 NCS, 10 Thạc sĩ,
còn lại là các Kĩ sư có kinh nghiệm lâu năm, hiện đang theo học Cao học.
Bộ môn phụ trách các môn học lý thuyết và thực hành thí nghiệm thuộc chuyên ngành Điện
tử-Viễn thông. Ngoài ra bộ môn còn tham gia vào các chương trình đào tạo sau đại học và
nghiên cứu khoa học các cấp.
Với chuyên ngành Điện tử-Viễn thông các bạn sẽ:
Có được kiến thức nền tảng về những công nghệ viễn thông hàng đầu trên thế giới,
như: Công nghệ GSM/GPRS/EDGE, CDMA2000/WCDMA, WIMAX, 3G,..
Nắm bắt được cấu trúc và qui hoạch các hệ thống mạng viễn thông như: mạng điện
thoại cố định, mạng điện thoại di động, mạng truyền số liệu.
Có kĩ năng trong việc triển khai lắp đặt mạng điện thoại cố định, tổng đài điện tử, sửa
chữa các thiết bị đầu cuối viễn thông: điện thoại cố định, máy fax, điện thoại đi động
các loại khác nhau: Nokia, Samsung, Motorola, Sony-Ericsson.
Lĩnh vực Điện tử-Viễn thông luôn là một trong các lĩnh vực quan trọng hàng đầu, không chỉ
của một quốc gia mà của cả thế giới. Chính vì thế nó có một tốc độ phát triển vô cùng mạnh
mẽ về công nghệ, với vòng đời về công nghệ của tất cả các thiết bị và hệ thống không quá 2
năm.
Giới thiệu về bộ môn Điện tử viễn thông - Trang 2
Giới thiệu về bộ môn Điện tử viễn thông - Người đăng: Trần Nhật Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giới thiệu về bộ môn Điện tử viễn thông 9 10 320