Ktl-icon-tai-lieu

Giúp HS giải toán violympic vòng 15

Được đăng lên bởi tuyet-lan-duong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV Thực hiện : VÕ VĂN NHÃN

TIỂU HỌC TAM HIỆP

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 16 giờ 55 phút

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 11 giờ 15 phút

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 8 phút 33 giây

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 960

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 1026

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 18

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 169 cm2

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 324cm2

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 17865

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 375

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 1:Theo dự định, một xưởng mộc
phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng
được 20 bộ bàn ghế thì mới hoàn
thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật
nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 25
bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm
trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế
hoạch?
Trả lời: 24

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 2:Nếu bể không có nước người ta
mở một vòi thứ nhất thì sau 30 giờ bể
sẽ đầy. Nếu bể không có nước người
ta mở cả hai vòi thì sau 5 giờ bể sẽ đầy
. Hỏi nếu bể không có nước người ta
mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể
đầy?
Trả lời: 6

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 3:Một người bán một chiếc
quạt điện với giá 198000 đồng thì
được lãi 10% tiền vốn một
chiếc.Hỏi để lãi 10% giá bán thì
người đó phải bán chiếc quạt đó
với giá bao nhiêu ?
Trả lời: 200000

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 4:Cho hình vẽ:
Biết diện tích hình vuông ABCD là
80cm2.Tính diện tích hình tròn.

Trả lời: 62,8cm2.

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 5:Cho hình vẽ:
Biết diện tích hình tròn là 3140 cm2.
Tính diện tích hình vuông ABCD .

Trả lời:4000cm2

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 6: Số tự nhiên lớn nhất có
các chữ số khác nhau mà tổng
các chữ số của nó bằng 24 là số
nào?.
Trả lời: 9543210

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Câu 7:Số tự nhiên lớn nhất có
các chữ số khác nhau mà tổng
các chữ số của nó bằng 30 là số
nào? .
Trả lời: 96543210

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 2giờ 45 phút

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 246

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 6 giờ 35 phút

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 1giờ 25 phút

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 28296

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời: 286

TIỂU HỌC TAM HIỆP

Trả lời:

8
13

...
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP – GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET BÀI : ÔN THI VÒNG 15
GV Thực hiện : VÕ VĂN NHÃN
Giúp HS giải toán violympic vòng 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giúp HS giải toán violympic vòng 15 - Người đăng: tuyet-lan-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giúp HS giải toán violympic vòng 15 9 10 828