Ktl-icon-tai-lieu

gợi ý trả lời một số bài thí nghiệm sinh học

Được đăng lên bởi 1414825
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào

VI. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VÀ MỞ RỘNG VẤN ĐỀ

1. - Hạn chế của thuốc thử Benedict :
1. Phụ thuộc vào hàm lượng đường có trong thực phẩm
2. Chỉ có thể phát hiện được các monosaccharides và disaccharides có tính khử khử ví dụ như glucose,
fructose, maltose,...nhưng không phát hiện được sucrose, tinh bột
- Chỉ một số disaccharides phản ứng với thuốc thử Benedict ví dụ như maltose, lactose vì các disaccharides này
có tính khử
- Thủy phân saccharose bằng HCl :
1. Phản ứng xảy ra : Xuất hiện kết tủa đỏ gạch do ion Cu2+ bị khử thành ion Cu+
2. Giải thích : Dưới tác động của điều kiện acid và nhiệt độ làm phá hủy liên kết glycosidic của đường
saccharose thông qua quá trình thủy phân tạo nên đường đơn có tính khử là glucose và fructose. Các
đường đơn này cho phản ứng dương tính với thuốc thử Benedict nên ta thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
2. - Mục đích của việc tìm hiểu về thuốc thử Biuret là nhằm xác định sự hiện diện của các polypeptides
- Đặc tính của thuốc thử Biuret :
1. Thuốc thử Biuret phản ứng với các liên kết peptides và vì thế phản ứng với protein ví dụ như protein
albumin trong trứng. Tuy nhiên, thuốc thử Biuret lại không cho phản ứng với các amino acids tự do ví
dụ như glycine, alanine.
2. Thuốc thử Biuret có màu xanh dương nhạt ( hay xanh da trời) nhưng khi có sự hiện diện của các
polypeptides hay protein thì thuốc thử chuyển màu thành tím. Các phân tử khác cũng gây nên sự thay
đổi màu của thuốc thử Biuret nhưng chỉ có màu tím là chỉ thị cho sự hiện diện của các polypeptides.
3. - Thuốc thử ninhydrin phản ứng với nhóm amino của các amino acids tự do chứ không phản ứng với các
polypeptides. Do đó ta sử dụng thuốc thử Biuret để xác định sự hiện diện của albumin trong lòng trắng trứng.
- Không có phản ứng xảy ra. Sữa có màu xanh da trời của sulfate đồng.
4. - Sudan IV là thuốc thử dùng để phát hiện acid béo trong lipid ví dụ như mỡ, dầu,...dựa trên khả năng tan
trong chất béo và có màu đỏ cam. Chất sáp phủ trên lá của nhiều loài thực vật có thành phần chính gồm : các
chuỗi alkanes thẳng, ester của acid béo, acid béo mạch dài, alcohol mạch dài. Do sáp có thành phần acid béo
nên sẽ nhuộm màu đỏ cam khi phản ứng với thuốc thử Sudan IV.
- Mô lá sẽ có màu xanh dương đậm do có sự hiện diện của tinh bột.
- Rượu etylic có tác dụng hòa tan chlorophyll làm lá mất màu xanh.
- Đun sôi trên đèn cồn để giết chết và làm mềm mô lá
5. - Proline là một amino acid
- Để khẳng định một hỗn hợp có chứa proline ta sử dụng thuốc t...
1
Bài 1. Nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào
VI. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VÀ MỞ RỘNG VẤN ĐỀ
1. - Hạn chế của thuốc thử Benedict :
1. Phụ thuộc vào hàm lượng đường có trong thực phẩm
2. Chỉ thể phát hiện được các monosaccharides disaccharides tính khử khử dụ như glucose,
fructose, maltose,...nhưng không phát hiện được sucrose, tinh bột
- Chỉ một số disaccharides phản ứng với thuốc thử Benedict dụ như maltose, lactose vì các disaccharides này
có tính khử
- Thủy phân saccharose bằng HCl :
1. Phản ứng xảy ra : Xuất hiện kết tủa đỏ gạch do ion Cu
2+
bị khử thành ion Cu
+
2. Giải thích : Dưới tác động của điều kiện acid nhiệt độ làm phá hủy liên kết glycosidic của đường
saccharose thông qua quá trình thủy phân tạo nên đường đơn tính khử glucose fructose. Các
đường đơn này cho phản ứng dương tính với thuốc thử Benedict nên ta thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
2. - Mục đích của việc tìm hiểu về thuốc thử Biuret là nhằm xác định sự hiện diện của các polypeptides
- Đặc tính của thuốc thử Biuret :
1. Thuốc thử Biuret phản ứng với các liên kết peptides thế phản ứng với protein dụ như protein
albumin trong trứng. Tuy nhiên, thuốc thử Biuret lại không cho phản ứng với các amino acids tự do
dụ như glycine, alanine.
2. Thuốc thử Biuret màu xanh dương nhạt ( hay xanh da trời) nhưng khi sự hiện diện của các
polypeptides hay protein thì thuốc thử chuyển màu thành tím. Các phân tử khác cũng gây nên sự thay
đổi màu của thuốc thử Biuret nhưng chỉ có màu tím là chỉ thị cho sự hiện diện của các polypeptides.
3. - Thuốc thử ninhydrin phản ứng với nhóm amino của các amino acids tự do chứ không phản ứng với các
polypeptides. Do đó ta sử dụng thuốc thử Biuret để xác định sự hiện diện của albumin trong lòng trắng trứng.
- Không có phản ứng xảy ra. Sữa có màu xanh da trời của sulfate đồng.
4. - Sudan IV thuốc thử dùng để phát hiện acid béo trong lipid dụ như mỡ, dầu,...dựa trên khả năng tan
trong chất béo màu đỏ cam. Chất sáp phủ trên của nhiều loài thực vật thành phần chính gồm : các
chuỗi alkanes thẳng, ester của acid béo, acid béo mạch dài, alcohol mạch dài. Do sáp thành phần acid béo
nên sẽ nhuộm màu đỏ cam khi phản ứng với thuốc thử Sudan IV.
- Mô lá sẽ có màu xanh dương đậm do có sự hiện diện của tinh bột.
- Rượu etylic có tác dụng hòa tan chlorophyll làm lá mất màu xanh.
- Đun sôi trên đèn cồn để giết chết và làm mềm mô lá
5. - Proline là một amino acid
- Để khẳng định một hỗn hợp chứa proline ta sử dụng thuốc thử ninhydrin. Nếu proline thuốc thử sẽ cho
màu vàng (hoặc vàng cam) khác với màu tím thông thường bởi nhóm amino thành phần trong cấu trúc
vòng của proline.
6. 1. Protein 2. Đường khử 3. Tinh bột 4. Acid amin tự do 5. Lipid
7. c
gợi ý trả lời một số bài thí nghiệm sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gợi ý trả lời một số bài thí nghiệm sinh học - Người đăng: 1414825
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
gợi ý trả lời một số bài thí nghiệm sinh học 9 10 857