Ktl-icon-tai-lieu

hệ phương trình

Được đăng lên bởi beta-orionis35
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3
2
3


 x  12 y  x  2  8 y  8 y
Đề bài: Giải hệ phương trình: 
2
2
3
3



2 x  2 y 1  x  8 y  2

1
2 

( Trích đề thi thử lần 3 chuyên Trần Phú – Hải Phòng năm 2014)
Nhìn vào bài toán chắc các bạn muôn đạt điểm 9 sẽ dễ nhận ra là phương trình trên là hàm số phải
không nhỉ  cũng bởi vì là cái phương trình dưới nó xấu quá nên nghĩ là phân tích cái trên. TH kết
hợp 2 phương trình để được cái cần tìm thì chúng ta nên thử cuối cùng vì loại đó ít có lắm !!!!
Bài này không cần điều kiên nên đỡ hơn nhiều 
Biến đổi phương trình 1

PT 1  x 3  x  2 y 1  2 y 1  x  2 y 1 ( đoạn này chắc k cần làm ra chi tiết đâu)
3

Thế xuống phương trình 2  ta được phương trình mới như sau: 3 x 2  3 x 3  4 x  2
Đến đây mới là điều đáng phải nói 
Với loại phương trình vô tỷ như thế này thì chúng ta phải có kinh nghiệm!! Trước hết là sử dụng


 x  1  13

6
CASIO để nhẩm nghiệm đã!! Xong!!!! 2 nghiệm của nó là 

 x  1  13

6
Cơ mà hình như là đây là căn bậc 3 và bình phương!!! Hix hix!! Liên hợp à!! Quá khó cho đoạn sau
Phải nghĩ cách khác thôi!!
Kinh nghiệm của mình là với loại trên sẽ chuyển về hàm số để giải tiếp hehe

3 x 2  3 x 3  4 x  2   x  1   x  1  x 3  4 x  2  3 x 3  4 x  2  x  1  3 x 3  4 x  2
3


 x  1  13

6
 3 x 2  x 1  0  

 x  1  13

6
OK hì hì xong nhé mình k kết luận nghiệm nữa nhá! 
Chúc các bạn học tốt !!!!!!!!

...
Đề bài: Giải hệ phương trình:
x y x y y
x y x y
3 2 3
2
2 3
3
12 2 8 8
2 2 1 8 2
1
2
( Trích đề thi thử lần 3 chuyên Trần Phú – Hải Phòng năm 2014)
Nhìn vào bài toán chắc các bạn muôn đạt điểm
9
sẽ dễ nhận ra là phương trình trên là hàm số phải
không nhỉ cũng bởi vì là cái phương trình dưới nó xấu quá nên nghĩ là phân tích cái trên. TH kết
hợp 2 phương trình để được cái cần tìm thì chúng ta nên thử cuối cùng vì loại đó ít có lắm !!!!
Bài này không cần điều kiên nên đỡ hơn nhiều 
Biến đổi phương trình
1
PT x x y y x y
  
3
3
1 2 1 2 1 2 1
( đoạn này chắc k cần làm ra chi tiết đâu)
Thế xuống phương trình
2
ta được phương trình mới như sau:
x x x
2 3
3
3 4 2
Đến đây mới là điều đáng phải nói 
Với loại phương trình vô tỷ như thế này thì chúng ta phải có kinh nghiệm!! Trước hết là sử dụng
CASIO để nhẩm nghiệm đã!! Xong!!!! 2 nghiệm của nó là
x
x
1 13
6
1 13
6
Cơ mà hình như là đây là căn bậc 3 và bình phương!!! Hix hix!! Liên hợp à!! Quá khó cho đoạn sau
Phải nghĩ cách khác thôi!!
Kinh nghiệm của mình là với loại trên sẽ chuyển về hàm số để giải tiếp hehe
x x x x x x x x x x x x
x
x x
x
 
3
2 3 3 3 3
3 3 3
2
3 4 2 1 1 4 2 4 2 1 4 2
1 13
6
3 1 0
1 13
6
OK hì hì xong nhé mình k kết luận nghiệm nữa nhá! 
Chúc các bạn học tốt !!!!!!!!
hệ phương trình - Người đăng: beta-orionis35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hệ phương trình 9 10 123