Ktl-icon-tai-lieu

hệ phương trình

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG BẬC
Các bài toán về hệ phương trình thường xuất hiện trong các kì thi Đại học, Cao đẳng. Để
giúp các bạn học sinh ôn tập tốt về phần này, bài viết này xin nêu ra một phương pháp
hiệu quả để giải quyết một lớp các hệ phương trình đó là phương pháp đồng bậc.
 x 2 − 2 xy + 3 y 2 = 9 ( 1)
Thí dụ 1: Giải hệ phương trình  2
2
 x − 4 xy + 5 y = 5 ( 2 )

Giải: Lấy (1) nhân 5 và (2) nhân 9 ta được phương trình đồng bậc
x = 5y
⇒ 5 ( x 2 − 2 xy + 3 y 2 ) = 9 ( x 2 − 4 xy + 5 y 2 ) ⇔ 4 x 2 − 26 xy + 30 y 2 = 0 ⇔ ( x − 5 y ) ( 2 x − 3 y ) = 0 ⇔ 
2 x = 3 y
1
2
5 2
Với x = 5 y thay vào (1) ta có 18 y 2 = 9 ⇔ y 2 = ⇔ y = ±
tương ứng x = ±
.
2
2
2
3y
Với x =
thay vào (1) ta có y 2 = 4 ⇔ y = ±2 tương ứng x = ±3 .
2
5 2 2   5 2
2
;
;
−
;
−
÷

÷
Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là 
÷ 
÷; ( 3; 2 ) ; ( −3; −2 ) .
2
2
2
2

 

 x 2 y + y 2 x = 30 (1)
Thí dụ 2: Giải hệ phương trình  3 3
 x + y = 35 ( 2 )

Phương trình này là phương trình đối xứng loại một tuy nhiên chúng ta cũng có thể giải
theo phương pháp đồng bậc.
Giải: Lấy (1) nhân 7 và (2) nhân 6 ta được phương trình đồng bậc
7 ( x 2 y + y 2 x ) = 6 ( x3 + y3 )


x = − y

3
3
2
2
3
⇔ 6 x − 7 x y − 7 y x − 6 y = 0 ⇔ ( x + y ) ( 2 x − 3 y ) ( 3x − 2 y ) = 0 ⇔  x = y

2

2
x = y
3


Với x = − y thay vào (2) suy ra vô nghiệm.

3
2
2
Với x = y thay vào (2) ta có y 3 = 27 ⇔ y = 3 suy ra x = 2 .
3
Vậy hệ có nghiệm là ( 3; 2 ) , ( 2;3) .

Với x = y thay vào (2) ta có y 3 = 8 ⇔ y = 2 suy ra x = 3 .

 2 y 2 − x 2 = 1
( 1)
Thí dụ 3: Giải hệ phương trình  3 3
 2 x − y = 2 y − x ( 2 )

Giải: Từ (1) và (2) ta được phương trình đồng bậc

2 x3 − y 3 = ( 2 y 2 − x 2 ) ( 2 y − x ) ⇔ x3 + 2 x 2 y + 2 xy 2 − 5 y 3 = 0 ⇔ ( x − y ) ( x 2 + 3xy + 5 y 2 ) = 0
x = y
⇔ 2
2
 x + 3xy + 5 y = 0 ( 3)
Với x = y thay vào (1) ta được y 2 = 1 ⇔ y = ±1 .
2

3  11

Ta có x + 3xy + 5 y =  x + y ÷ + y 2 ≥ 0 . Rõ ràng x = y = 0 không phải là nghiệm hệ
2 
4

2

2

phương trình. Vậy (3) vô nghiệm.
Vậy hệ đã cho có nghiệm là ( 1;1) , ( −1; −1) .
 x + y + x − y = 2 y ( 1)

Thí dụ 4: Giải hệ phương trình 

 x + 5 y = 3
Giải: Điều kiện của phương trình x ≥ y ≥ 0

( 2)

Phương trình (1) của hệ là phương trình đồng bậc
2 y − x ≥ 0
x + y + x − y = 2 y ⇔ 2x+2 x 2 − y 2 = 4 y ⇔ x 2 − y 2 = 2 y − x ⇔  2
2
2
 x − y = ( 2 y − x )
2 y ≥ x
2 y ≥ x

⇔ 2
⇔  y = 0
5 y − 4 xy = 0
 5 y − 4 x = 0


Với y = 0 thay vào (2) ta suy ra x = 9 (loại)

Với 5 y − 4 x = 0 thay vào (2) ...
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG BẬC
Các bài toán về hệ phương trình thường xuất hiện trong các kì thi Đại học, Cao đẳng. Để
giúp các bạn học sinh ôn tập tốt về phần này, bài viết này xin nêu ra một phương pháp
hiệu quả để giải quyết một lớp các hệ phương trình đó là phương pháp đồng bậc.
Thí dụ 1: Giải hệ phương trình
( )
( )
2 2
2 2
2 3 9 1
4 5 5 2
x xy y
x xy y
+ =
+ =
Giải: Lấy (1) nhân 5 và (2) nhân 9 ta được phương trình đồng bậc
( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2 2 2
5
5 2 3 9 4 5 4 26 30 0 5 2 3 0
2 3
x y
x xy y x xy y x xy y x y x y
x y
=
+ = + + = =
=
Với
5x y=
thay vào (1) ta có
2 2
1 2
18 9
2 2
y y y= = = ±
tương ứng
5 2
2
x = ±
.
Với
3
2
y
x =
thay vào (1) ta có
2
4 2y y= = ±
tương ứng
3x
= ±
.
Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là
( ) ( )
5 2 2 5 2 2
; ; ; ; 3;2 ; 3; 2 .
2 2 2 2
÷ ÷
÷ ÷
Thí dụ 2: Giải hệ phương trình
( )
2 2
3 3
30 (1)
35 2
x y y x
x y
+ =
+ =
Phương trình này là phương trình đối xứng loại một tuy nhiên chúng ta cũng có thể giải
theo phương pháp đồng bậc.
Giải: Lấy (1) nhân 7 và (2) nhân 6 ta được phương trình đồng bậc
Với
x y= −
thay vào (2) suy ra vô nghiệm.
Với
3
2
x y=
thay vào (2) ta có
3
8 2y y= =
suy ra
3x
=
.
Với
2
3
x y=
thay vào (2) ta có
3
27 3y y= =
suy ra
2x
=
.
Vậy hệ có nghiệm là
( ) ( )
3;2 , 2;3
.
Thí dụ 3: Giải hệ phương trình
( )
( )
2 2
3 3
2 1 1
2 2 2
y x
x y y x
=
=
Giải: Từ (1) và (2) ta được phương trình đồng bậc
hệ phương trình - Trang 2
hệ phương trình - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hệ phương trình 9 10 358