Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Quạt thông gió, cấp gió tươi, gió thải

Được đăng lên bởi muathuytinh_1315
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3340 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Hệ thống Quạt thông gió, cấp gió tươi,
gió thải
Hệ thống thông gió, cấp gió tươi, gió thải

A. Giới thiệu hệ thống thông gió: Điều Hòa Và Thông Gió Download Giáo Trình, Hoặc tài liệu Quạt C

gió xưỡng may mặc Download tài liệu.
I. Giới Thiệu:
- Từ xưa con người đã biết tự bảo vệ cơ thể, tránh lại ánh nắng gắt từ mặt trời, thời tiết mưa bão, đó là sự ra đ
che, dần dần hình thành một ngôi nhà. Các kết cấu bao che như: tường, nền, sàn, mái.v.v. Vì thế mà môi trườ
cách biệt tương đối với bên ngoài.
- Tuy nhiên, môi trường bên trong vẫn chịu sự ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố bên ngoài như: nhiệt độ, độ
không khí.
- Đồng thời, các nhân tố bên trong nhà cũng gây ảnh hưởng đến không khí như: con người, các thiết bị dùng
nhiệt lượng, làm nhiệt độ trong phòng tăng lên, hoặc thải ra các chất khí độc hại.
- Bởi vậy, việc trang bị hệ thống thông gió và điều hòa không khí là một nhu cầu rất cần thiết, đặc biệt là với
lớn, nhiều người làm việc trong đó. Tạo được môi trường không khí bên trong nhà thích hợp với đời sống và
hơn cho con người.
- Gió: là sự di chuyển không khí từ vùng cao áp đến vùng thấp áp, là yếu tố cơ bản để tổ chức thông thoáng.
của gió: hướng gió, vận tốc gió, tần suất gió theo các hướng.

II. Tác động của gió với lảnh thổ nước ta: các hướng gió tác động đến Việt Nam.

+ Về mùa đông: VN bị chi phối bởi 2 hệ thống riêng rẽ :
- Gió mùa cực đới lục địa từ cao áp Xibia mang vào cái lạnh đặc biệt. Không khí nhiệt đới biển Đ
và ẩm, mang lại thời tiết nắng nóng, ít mây, tạnh ráo. Đặc biệt cuối mùa đông có thời tiết “nồm” đặc
+ Về mùa hạ: trên lãnh thổ Việt Nam chịu ảnh hưởng của 3 khối gió chính :
1. Không khí nhiệt đới biển Bắc Ấn Độ Dương tuy có nguồn gốc mát ẩm nhưng do hiệu ứng Fo
qua dãy Trường Sơn tạo thành gió Lào khô nóng.
2. Gió mùa phía Nam mát và ẩm, mang theo mưa mùa hè.
3. Không khí nhiệt đới biển Thái Bình Dương đem lại thời tiết quang tạnh, trong sáng, ổn định.

- Hệ quả :
o Nhà miền Bắc không chọn mặt hướng bắc để trổ của sổ, nhằm tránh gió lạnh vào mùa đông
o Các tỉnh từ Ngệ An đến Thừa Thiên – Huế mặc dù chịu sự ảnh hưởng của gió Lào nhưng v
đưa gió vào nhà.
o Nhà xây ở miền Nam nên đặt cửa sổ ở hướng nam .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B.HỆ THỐNG THÔNG GIÓ: Gồm hệ thống thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng
I. thông gió tự nhiên:
- Đây là...
Hệ thống Quạt thông gió, cấp gió tươi,
gió thải
Hệ thống thông gió, cấp gió tươi, gió thải
A. Giới thiệu hệ thống thông gió: Điều Hòa Và Thông Gió Download Giáo Trình, Hoặc tài liệu Quạt Cao Áp
gió xưỡng may mặc Download tài liệu.
I. Giới Thiệu:
- Từ xưa con người đã biết tự bảo vệ cơ thể, tránh lại ánh nắng gắt từ mặt trời, thời tiết mưa bão, đó là sự ra đời của kết cấu bao
che, dần dần hình thành một ngôi nhà. Các kết cấu bao che như: tường, nền, sàn, mái.v.v. Vì thế mà môi trường bên trong có sự
cách biệt tương đối với bên ngoài.
- Tuy nhiên, môi trường bên trong vẫn chịu sự ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố bên ngoài như: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ lưu chuyển
không khí.
- Đồng thời, các nhân tố bên trong nhà cũng gây ảnh hưởng đến không khí như: con người, các thiết bị dùng điện…sản sinh ra
nhiệt lượng, làm nhiệt độ trong phòng tăng lên, hoặc thải ra các chất khí độc hại.
- Bởi vậy, việc trang bị hệ thống thông gió và điều hòa không khí là một nhu cầu rất cần thiết, đặc biệt là với những công trình
lớn, nhiều người làm việc trong đó. Tạo được môi trường không khí bên trong nhà thích hợp với đời sống và điều kiện làm việc tốt
hơn cho con người.
- Gió: là sự di chuyển không khí từ vùng cao áp đến vùng thấp áp, là yếu tố cơ bản để tổ chức thông thoáng.
của gió: hướng gió, vận tốc gió, tần suất gió theo các hướng.
II. Tác động của gió với lảnh thổ nước ta: các hướng gió tác động đến Việt Nam.
+ Về mùa đông: VN bị chi phối bởi 2 hệ thống riêng rẽ :
- Gió mùa cực đới lục địa từ cao áp Xibia mang vào cái lạnh đặc biệt. Không khí nhiệt đới biển Đông Trung Hoa ấm
và ẩm, mang lại thời tiết nắng nóng, ít mây, tạnh ráo. Đặc biệt cuối mùa đông có thời tiết “nồm” đặc sắc.
+ Về mùa hạ: trên lãnh thổ Việt Nam chịu ảnh hưởng của 3 khối gió chính :
1. Không khí nhiệt đới biển Bắc Ấn Độ Dương tuy có nguồn gốc mát ẩm nhưng do hiệu ứng Fochn nên khi vượt
qua dãy Trường Sơn tạo thành gió Lào khô nóng.
2. Gió mùa phía Nam mát và ẩm, mang theo mưa mùa hè.
3. Không khí nhiệt đới biển Thái Bình Dương đem lại thời tiết quang tạnh, trong sáng, ổn định.
- Hệ quả :
o Nhà miền Bắc không chọn mặt hướng bắc để trổ của sổ, nhằm tránh gió lạnh vào mùa đông.
o Các tỉnh từ Ngệ An đến Thừa Thiên – Huế mặc dù chịu sự ảnh hưởng của gió Lào nhưng vẫn nên chủ động
đưa gió vào nhà.
o Nhà xây ở miền Nam nên đặt cửa sổ ở hướng nam .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B.HỆ THỐNG THÔNG GIÓ: Gồm hệ thống thông gió tự nhiênthông gió cưỡng bức
I. thông gió tự nhiên:
- Đây là trường hợp đầu tiên phải xét đến khi xây dựng công trình, khi không đạt được yêu cầu ta phải sử dụng hệ
Hệ thống Quạt thông gió, cấp gió tươi, gió thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Quạt thông gió, cấp gió tươi, gió thải - Người đăng: muathuytinh_1315
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hệ thống Quạt thông gió, cấp gió tươi, gió thải 9 10 544