Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thức lượng trong tam giác

Được đăng lên bởi pmtronaldo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÂN HẠNH KÍNHCHÀO QUÝTHẦY CÔGIÁO
ĐẾN DỰGiỜLỚP HỌC HÔM NAY

Tiết 19

Ệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (tiết 1)

1

Kiểmtrabàicũ

Câuhỏi:
1. Nêucông thức tính tíchvô hướng của

2. Nếu

3.

rthì r
ab

uuu
r2
AB  ?

và

bằngđịnh nghĩa?

r
a

r r
a. b  ?
rr r r
rr
a.b | a | . | b | cos( a.b )

2

r
b

Nộidungbàidạy
Nộidungbàidạy

1.

Định lí côsin trong tam giác

Trong tam giác ABC, với BC = a, CA = b, AB = c,
ta có

a 2  b 2  c 2  2bc cos A
b 2  a 2  c 2  2ac cos B
c 2  a 2  b 2  2ab cos C
Hệ quả
b2  c2  a 2
cos A 
2bc
2
2
2
a c b
cos B 
2ac
b2  c2  a 2
cos C 
2bc

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC(Tiết 1)

Cho tam giác ABC với BC = a, AC = b ,AB= c
a.Từ 3 điểm A,B,C biễu diễn vectơthànhhiệu 2

uuur
BC2 vế đẳng thức vừa tìm được để tìm
b.Bình phương
vectơ.

mối quan hệ giữa các giá trị a,b,c trong 2
0
0
trườnghợp:A = 90 ;A≠ 90
c.Phát biểu bằng lời công thức tính một cạnh của
tam giác theo hai cạnh còn lại và côsin của góc
xen giữa hai cạnh đó?

2 2 2
a = b + c - 2bccosA

b2  c2  a2
cos A 
2bc
2

2

b +c >a

2

cosA > 0

0
A < 90

2 2 2
b +c <a

2 2 2
b +c =a

cosA < 0

cosA = 0

A = 90

0
A > 90

0

4

Nộidungbàidạy
Nộidungbàidạy

1.

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC(Tiết 1)

Định lí côsin trong tam giác

Trong tam giác ABC, với BC = a, CA = b, AB = c,

Cho ABC, BC = 8, AB = 3, AC = 7. Trên cạnh

ta có

BC lấy D: BD = 5. Tính AD.

a 2  b 2  c 2  2bc cos A
b 2  a 2  c 2  2ac cos B
c 2  a 2  b 2  2ab cos C
Hệ quả
b2  c2  a 2
cos A 
2bc
2
2
2
a c b
cos B 
2ac
b2  c2  a 2
cos C 
2bc

BA2  BC 2  AC 2
cos B 
2 BA.BC
1
 cos B 
2
AD  BA2  BD 2  2 BA.BD.cos B
 AD  19

Nộidungbàidạy
Nộidungbàidạy

1.

Định lí côsin trong tam giác

Trong tam giác ABC, với BC = a, CA = b, AB = c,
ta có

a 2  b 2  c 2  2bc cos A

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC(Tiết 1)

B

Các cạnh của tam giác ABC là a = 7 , b = 24 , c =

c góc
= 2lớn
23. Tính cosin của
3 nhất trong tam giác từ

a=7

đó suy ra tam giác đó là tù, nhọn, hay vuông.

b 2  a 2  c 2  2ac cos B A

b = 24

c 2  a 2  b 2  2ab cos C BC  BA  AC  A  C  B
Hệ quả
b2  c2  a 2
2
2
2
BA

BC

AC
1
cos A 
cos B 

2bc
2 BA.BC
161
2
2
2
a c b
cos B 
Vậy tam giác ABC là tam giác nhọn.
2ac
b2  c2  a 2
cos C 
2bc

C

Nộidungbàidạy
Nộidungbàidạy

1.

Định lí côsin trong tam giác

Trong tam
BCtam
= a,giác
CA = b, AB = c,
2. giác
ĐịnhABC,
lí sin với
trong
ta có

a 2  b 2  c 2  2bc cos A
b 2  a 2  c 2  2ac cos B
c 2  a 2  b 2  2ab cos C
Hệ quả
b2  c2  a 2
cos A 
2bc
2
2...
HÂN HẠNH KÍNHCHÀO QUÝTHẦY CÔGIÁO
ĐẾN DỰGiỜLỚP HỌC HÔM NAY
H T H C L Ư N G T R O N G T A M G I Á C ( t i ế t 1 )
Tiết 19
1
Hệ thức lượng trong tam giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thức lượng trong tam giác - Người đăng: pmtronaldo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hệ thức lượng trong tam giác 9 10 886