Ktl-icon-tai-lieu

Hệ tọa độ HN72 và VN2000

Được đăng lên bởi nguyenvietvuong93
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I.

PHÉP CHIẾU GAUSS VÀ HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS-KRUGER

I.1. Phép chiếu Gauss (Trích Trắc địa cơ sở tập 1- Trường Mỏ - Địa chất)
Thế kỷ 19 nhà toán học K.F.Gauss đã đề ra phép chiếu hình bản đồ. Có thể miêu
tả phép chiếu này như sau: Chia quả đất thành 60 múi mỗi múi 6 0 và đánh số thứ tự từ
Tây sang Đông tính từ kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn GreenWich (ngoại ô London).
Mỗi múi chia làm hai phần đều nhau đối xứng qua kinh tuyến giữa (còn gọi là
kinh tuyến trục).
Đặt quả đất nội tiếp trong hình trụ ngang có bán kính bằng bán kính quả đất, lấy
tâm chiếu là tâm O của quả đất lần lượt chiếu từng múi chiếu lên mặt trụ sau đó cắt theo
đường sinh kk’ rồi trải ra mặt phẳng ta được hình chiếu của 60 múi. Mặt phẳng này gọi là
mặt phẳng hình chiếu Gauss.
Như vậy bằng phương pháp chiếu Gauss đã biểu thị mặt cầu liên tục của trái đất
thành mặt phẳng bị biến dạng và đứt gãy về hai phía Bắc và Nam cực. Kinh tuyến giữa
của múi tiếp xúc hoàn toàn với mặt trụ nên hình chiếu lên mặt phẳng là đoạn thẳng có
chiều dài được giữ nguyên như trên mặt cầu và vuông góc với hình chiếu của xích đạo.
Hình chiếu của kinh tuyến giữa và xích đạo được chọn làm hệ trục tọa độ vuông
góc Gauss dùng trong Trắc Địa. Khác với hệ tọa độ DeCac trong hệ này chọn trục tung là
OX và trục hoành là OY. Đây là lý do tại sao tọa độ trắc địa ngược trục với bình thường
và ngược lại khi vẽ trong các phần mềm ví dụ Cad và Microstation.
Trong phạm vi múi chiếu Gauss, cac góc không bị biến dạng nên còn gọi là phép
chiếu đẳng góc, hình chiếu các kinh tuyến và vĩ tuyến giao nhau 90 0. Diện tích các góc
trên mặt phẳng Gauss lớn hơn trên mặt cầu. Độ biến dạng về chiều dài và diện tích tăng
từ kinh tuyến giữa về hai biên và giảm từ xích đạo về hai cực.
Kết quả nghiên cứu cho thấy với độ biến dạng này cho phép dùng phép chiếu hình
Gauss với múi chiếu 60 để làm cơ sở toán học khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
và nhỏ hơn. Đối với bản đồ tỷ lệ lớn từ 1:5000 đến 1:500 để đảm bảo độ chính xác phải
dùng phép chiếu Gauss với múi chiếu 30 hoặc nhỏ hơn.
Phép chiếu Gauss được Kruger phát triển và hoàn chỉnh nên còn được gọi là phép
chiếu hình Gauss-Kruger
I.2. Hệ tọa độ vuông góc Gauss – Kruger (X, Y) (Trích Trắc địa cơ sở tập 1)
Hệ tọa độ này được xây dựng trên mặt phẳng múi chiếu 6 0 của phép chiếu Gauss.
Trong đó nhận hình chiếu của kinh tuyến giữa múi làm trục X còn của xích đạo làm trục
Y.
Để khi tính toán tránh được trị số Y âm người ta quy ước điểm gốc O có tọa độ
X0= 0; Y0 = 500km nghĩa là tịnh...
I. PHÉP CHIẾU GAUSS VÀ HỆ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC PHẲNG GAUSS-KRUGER
I.1. Phép chiếu Gauss (Trích Trắc địa cơ sở tập 1- Trường Mỏ - Địa chất)
Thế kỷ 19 nhà toán học K.F.Gauss đã đề ra phép chiếu hình bản đồ. thể miêu
tả phép chiếu này như sau: Chia quả đất thành 60 múi mỗi múi 6
0
đánh số thứ tự từ
Tây sang Đông tính từ kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn GreenWich (ngoại ô London).
Mỗi múi chia làm hai phần đều nhau đối xứng qua kinh tuyến giữa (còn gọi
kinh tuyến trục).
Đặt quả đất nội tiếp trong hình trụ ngang bán kính bằng bán kính quả đất, lấy
tâm chiếu tâm O của quả đất lần lượt chiếu từng múi chiếu lên mặt trụ sau đó cắt theo
đường sinh kk’ rồi trải ra mặt phẳng ta được hình chiếu của 60 múi. Mặt phẳng này gọi là
mặt phẳng hình chiếu Gauss.
Như vậy bằng phương pháp chiếu Gauss đã biểu thị mặt cầu liên tục của trái đất
thành mặt phẳng bị biến dạng đứt gãy về hai phía Bắc Nam cực. Kinh tuyến giữa
của múi tiếp xúc hoàn toàn với mặt trụ nên hình chiếu lên mặt phẳng đoạn thẳng
chiều dài được giữ nguyên như trên mặt cầu và vuông góc với hình chiếu của xích đạo.
Hình chiếu của kinh tuyến giữa xích đạo được chọn làm hệ trục tọa độ vuông
góc Gauss dùng trong Trắc Địa. Khác với hệ tọa độ DeCac trong hệ này chọn trục tung là
OX trục hoành OY. Đây do tại sao tọa độ trắc địa ngược trục với bình thường
và ngược lại khi vẽ trong các phần mềm ví dụ CadMicrostation.
Trong phạm vi múi chiếu Gauss, cac góc không b biến dạng nên còn gọi phép
chiếu đẳng góc, hình chiếu các kinh tuyến tuyến giao nhau 90
0
. Diện tích các góc
trên mặt phẳng Gauss lớn hơn trên mặt cầu. Độ biến dạng về chiều dài diện tích tăng
từ kinh tuyến giữa về hai biên và giảm từ xích đạo về hai cực.
Kết quả nghiên cứu cho thấy với độ biến dạng này cho phép dùng phép chiếu hình
Gauss với múi chiếu 6
0
để làm cơ sở toán học khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
nhỏ hơn. Đối với bản đồ tỷ lệ lớn từ 1:5000 đến 1:500 để đảm bảo độ chính xác phải
dùng phép chiếu Gauss với múi chiếu 3
0
hoặc nhỏ hơn.
Phép chiếu Gauss được Kruger phát triển và hoàn chỉnh nên còn được gọi là phép
chiếu hình Gauss-Kruger
I.2. Hệ tọa độ vuông góc Gauss – Kruger (X, Y) (Trích Trắc địa cơ sở tập 1)
Hệ tọa độ này được xây dựng trên mặt phẳng i chiếu 6
0
của phép chiếu Gauss.
Trong đó nhận hình chiếu của kinh tuyến giữa múi làm trục X còn của xích đạo làm trục
Y.
Để khi tính toán tránh được trị số Y âm người ta quy ước điểm gốc O tọa độ
X
0
= 0; Y
0
= 500km nghĩa là tịnh tiến kinh tuyến giữa của múi về phía Tây 500km.
Hệ tọa độ HN72 và VN2000 - Trang 2
Hệ tọa độ HN72 và VN2000 - Người đăng: nguyenvietvuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hệ tọa độ HN72 và VN2000 9 10 493