Ktl-icon-tai-lieu

Hiện tượng trượt đất

Được đăng lên bởi Đỗ Tú Thịnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiện tượng trượt đất: là hiện tượng các khối đất đá trên sườn dốc dịch chuyển
xuống phía dưới chân dốc với những nguyên nhân và cơ chế khác nhau nhưng dưới
tác dụng chủ yếu của trọng lực.
Thường xảy ra ở vùng đồi núi, sông, biển, cách công trình khai đào, công trình
đắp.
Các dạng trượt:
-

Mặt Trượt cung tròn
Mặt trượt phẳng
Mặt trượt cắt lớp
Trượt theo mặt đá gốc

Các biện pháp xử lý trượt đất:
-

Hạn chế đào xén chân dốc
Không chất tải lên đingr dốc
Không nổ mìn gây chấn động
Tiêu nước cho mái dốc, nước mặt và nước ngầm
Phun xi măng lưới thép cho bề mặt mái dốc
Bạt thoải mái dốc, làm mái dốc bậc thang
Làm cơ đê, cơ đập

...
Hiện tượng trượt đất: là hiện tượng các khối đất đá trên sườn dốc dịch chuyển
xuống phía dưới chân dốc với những nguyên nhân và cơ chế khác nhau nhưng dưới
tác dụng chủ yếu của trọng lực.
Thường xảy ra ở vùng đồi núi, sông, biển, cách công trình khai đào, công trình
đắp.
Các dạng trượt:
- Mặt Trượt cung tròn
- Mặt trượt phẳng
- Mặt trượt cắt lớp
- Trượt theo mặt đá gốc
Hiện tượng trượt đất - Trang 2
Hiện tượng trượt đất - Người đăng: Đỗ Tú Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hiện tượng trượt đất 9 10 382