Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng Coriolis

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7/11/2014

Hiệu ứng Coriolis – Wikipedia tiếng Việt

Hiệu ứng Coriolis
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hiệu ứng Coriolis là hiệu ứng xảy ra trong các hệ qui chiếu quay so với
các hệ quy chiếu quán tính, được đặt theo tên của Gaspard-Gustave de
Coriolis-nhà toán học, vật lý học người Pháp đã mô tả nó năm 1835 thông
qua lý thuyết thủy triều của Pierre-Simon Laplace. Nó được thể hiện qua
hiện tượng lệch quĩ đạo của những vật chuyển động trong hệ qui chiếu này.
Sự lệch quĩ đạo do một loại lực quán tính gây ra, gọi là lực Coriolis. Lực
Coriolis được xác định bằng công thức sau:
F = 2m v × ω
Với: m là khối lượng của vật, v là véctơ vận tốc của vật, ω là véctơ vận tốc
góc của hệ, còn dấu × là tích véctơ. Phương trình trên đây là phương trình
véctơ.

Mục lục
1 Ví dụ
2 Trên Trái Đất
3 Xem thêm
4 Tham khảo

Hoạt hình giải thích hiệu ứng
Coriolis. Một vật thể chuyển động
thẳng đều, trong một hệ quy chiếu
quán tính, từ tâm đĩa ra mép, sẽ
được quan sát thấy như chuyển
động cong trong hệ quy chiếu gắn
với đĩa đang quay.

Ví dụ
Nếu một vật chuyển động dọc theo đường bán kính theo chiều rời xa trục
quay của hệ qui chiếu thì sẽ chịu tác động của một lực theo phương
vuông góc với bán kính và theo chiều ngược với chiều quay của hệ. Còn
nếu vật chuyển động về phía trục quay thì lực sẽ tác động vào vật theo
chiều quay của hệ qui chiếu.
Điều này nghĩa là nếu vật được thả lăn tự do theo phương của bán kính,
theo chiều ra phía ngoài, thì nó sẽ quành về ngược chiều quay của hệ qui
chiếu. Còn nếu như vật được thả lăn tự do về phía trục thì sẽ ngược lại.
Gaspard-Gustave de Coriolis
Phương của lực quán tính li tâm thì cùng phương với nên lực quán tính li
tâm không làm cho vật bị lệch quỹ đạo, lực Coriolis có phương vuông
góc với mặt phẳng tạo bởi và nên làm cho vật bị lệch hướng quỹ
đạo, quả bóng không đứng yên so với người quan sát đứng trên bàn quay mà chuyển động theo một quỹ đạo là
một đường cong, viên bi không lăn ra theo đường bán kính mà bị lệch thành đường cong ngược theo chiều quay
của đĩa, vật rơi có hiện tượng lệch về phía đông do Trái Đất quay từ Tây sang Đông.1/3

7/11/2014

Hiệu ứng Coriolis – Wikipedia tiếng Việt

Trên Trái Đất
Trái Đất quay quanh trục của mình, vì thế mà các vật chuyển động trên Trái Đất đều chịu hiệu ứng Coriolis.
Ở phía bắc bán cầu, các vật chuyển động có xu hướng vòng sang phải, còn ở nam bán cầu thì vòng trái (nhìn theo
chiều chuyển động của vật). Đối với các vật chuyển động dọc t...
7/11/2014 Hiung Coriolis – Wikipedia tiếng Việt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_Coriolis 1/3
Hoạt hình gii thích hiu ứng
Coriolis. Một vật thể chuyển động
thẳng đều, trong một hệ quy chiếu
quán tính, từ tâm đĩa ra mép, s
đưc quan sát thấy như chuyển
động cong trong hệ quy chiếu gắn
với đĩa đang quay.
Gaspard-Gustave de Coriolis
Hiệu ứng Coriolis
ch khoa toàn thư mWikipedia
Hiu ứng Coriolis là hiu ng xy ra trong các hệ qui chiếu quay so với
các hệ quy chiếu quán tính, đưc đặt theo tên của Gaspard-Gustave de
Coriolis-nhà toán học, vật lý học người Pháp đã mô tả nó năm 1835 thông
qua lý thuyết thy triều của Pierre-Simon Laplace. Nó đưc thể hin qua
hiện tượng lệch quĩ đạo của những vật chuyển động trong h qui chiếu này.
Sự lệch quĩ đạo do một loại lc quán tính gây ra, gọi là lc Coriolis. Lc
Coriolis đưc xác định bằng công thc sau:
F = 2m v × ω
Vi: m là khối lưng ca vật, v là véctơ vận tốc ca vt, ω là véctơ vận tốc
góc của hệ, còn dấu × là tích véc. Phương trình trên đây là phương trình
véctơ.
Mc lục
1 Ví dụ
2 Trên Trái Đất
3 Xem thêm
4 Tham khảo
Ví d
Nếu một vt chuyển động dọc theo đưngnnh theo chiều rời xa trục
quay của h qui chiếu thì sẽ chu tác động của một lực theo phương
vuông góc vi bánnh và theo chiều ngưc với chiều quay ca h. Còn
nếu vật chuyển động v phía trc quay thì lc sẽ tác động vào vt theo
chiều quay của h qui chiếu.
Điều này nghĩa là nếu vật được thả lăn tự do theo phương của bánnh,
theo chiều ra phía ngoài, thì nó sẽ quành về ngược chiều quay của h qui
chiếu. Còn nếu như vật được th lăn tự do v phía trc thì sẽ ngược lại.
Phương của lc quánnh li tâm thìng phương vi nên lc quán tính li
tâm không làm cho vt bị lệch qu đạo, lc Coriolis có phương vuông
góc với mặt phẳng tạo bởi và nên làm cho vật bị lệch hướng qu
đạo, quả bóng không đứng yên so vi ngưi quan sát đứng trên bàn quay mà chuyển động theo một qu đạo là
một đưng cong, viên bi không lăn ra theo đưngnnh mà bị lệch thành đưng cong ngưc theo chiều quay
của đĩa, vậti có hiện tượng lệch về phía đông do Trái Đất quay từ Tây sang Đông.
Hiệu ứng Coriolis - Trang 2
Hiệu ứng Coriolis - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hiệu ứng Coriolis 9 10 881